Mange frykter Nav-snoking: – Flere har hatt grunn til bekymring

Nav har den siste måneden fått mange henvendelser fra brukere som har mistanke om at ansatte ulovlig har snoket på dem. Det viser at Nav må gjenreise tilliten, sier pasientombud.

Legeerklæring ved sykdom

Sykdom, økonomi, familieforhold: Saksbehandlere i Nav har tilgang til svært mye informasjon om oss.

Omtrent en måned etter rapporten om Nav-ansattes misbruk av informasjon blant Nav-ansatte, har 38 brukere meldt fra om sin mistanke om snoking.

– Det kan dreie seg om oppslag på nære familierelasjoner. Det kan for eksempel være oppslag på tidligere ektefelle, sier IT-direktør i Nav, Torbjørn Larsen.

Har dere sett flere tilfeller av det?

– Ja, det er en gjenganger.

Nav-sjef avslørt

En Nav-leders omfattende private misbruk av dataregistrene utløste oppvasken som nå pågår i Nav.

Torbjørn Larsen, IT-direktør i Nav

Nav-ansatte risikerer alt fra skriftlig advarsel til avskjed, sier IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav.

Foto: Kjartan Rørslett

Etter tips fra naboer som hadde mistanke om at hun snoket på dem, ble forholdet oppdaget i februar i år og kvinnen tatt ut av tjeneste. Hun hadde i lang tid søkt opp personlige opplysninger om andre – uten at det var nødvendig for arbeidet hun skulle gjøre.

Kvinnen sa etter kort tid opp jobben i Nav.

Utbredt snoking

Senere ba arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng om en ekstern gjennomgang for å finne ut hvor vanlig slike «private søk» er. Den viste seg hver femte Nav-ansatt kjente til at kolleger har snoket på seg selv, familie, venner eller kjendiser.

Sigrun Vågeng ba etterpå de som har mistanke om at de er blitt utsatt for slik snoking om å melde fra.

Det er det altså i løpet av november 38 personer som har gjort.

NAV-logo

Det er ikke uvanlig at Nav-ansatte søker på tidligere ektefelle.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Grunn til bekymring

– Mange av disse har en ganske generell bekymring for at noen har kikket dem i kortene. De får beskjed om hvilke avdelinger i Nav som har sett i sakene deres de tre siste månedene, sier IT-direktør Torbjørn Larsen.

Men han legger til at i noen tilfeller, der mistanken er mer konkret, går de grundigere til verks. De som har tatt kontakt skal få svar i løpet av to til fire uker.

– Flere av dem som har meldt fra, har hatt grunn til bekymring, sier Larsen.

Ansatte som blir tatt for søk de ikke har hatt bruk for i tjenesten, risikerer alt fra skriftlig advarsel til avskjed.

Anne-Lise Kristensen

– Nav kan ha utrolig mye informasjon om oss og hvordan vi lever våre liv, sier helse- og sosialombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

Må gi fullt innsyn

Helse- og sosialombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, mener at bare full opprydding og innsyn kan gjenreise tilliten til Nav etter snoke-avsløringen.

– I helsevesenet kan du be om å få vite hvem som har sett i journalen din og på hvilket tidspunkt de gjorde det. En slik åpenhet bør også Nav vise brukere som mener de er blitt utsatt for dette, sier Kristensen.

SISTE NYTT

Siste meldinger