ekteparet som avslørte NAV sjefen
Foto: Tormod Strand / NRK

De avslørte NAV-sjefens snoking

En slengbemerkning fra naboen fikk ekteparet til å fatte en mistanke de trodde var for utrolig til å være sann. Overfor NRK avviser en tidligere Nav-leder påstandene.

Nå er den tidligere Nav-lederen politianmeldt for å ha misbrukt tilgangen til personlige opplysninger. Men de som avslørte snokingen føler seg ikke trygge.

– Jeg føler en utrygghet i livet. Det som for eksempel skal være mellom legen min og meg, kan plutselig være delt med en jeg har en nabokonflikt med, en som ikke vil meg og min familie vel.

Sammen med kona har mannen i 30-årene bestemt seg for å møte NRK. Det var ikke en lett beslutning. De er fortsatt nabo med kvinnen som, ifølge Nav, misbrukte sin stilling som seksjonssjef til å gjøre oppslag i Navs registre på ekteparet.

– Vi har gjort en fortløpende vurdering. Skal vi flytte, og gi oss? Vi har valgt å bli. Det viktigste for oss er at dette ikke skjer igjen, og at Nav rydder opp, sier mannen, og ser bort på kona.

Det var hun som fattet mistanke. Og begynte å grave.

For to uker siden fortalte NRK at Nav i en ny rapport går hardt ut mot egne ansatte, som man mener misbruker tilgangen til sensitive opplysninger om enkeltpersoner. Alt fra venner, familie og kjendiser er gjenstand for «snokingen» i personopplysninger, utover det som tjenesten krever.

Navs gjennomgang av egne rutiner, og rapporten om snoking, er et direkte resultat av ekteparets varsling til Nav.

Gjerdet

De visste at naboen hadde en sjefsstilling i Nav. Etter hvert fikk de en nagende uro over kommentarer som kom fra naboparet.

– Vi tror det hele begynte med et gjerde, sier hun,

I 2012 satt paret opp et gjerde på eiendommen sin. De fikk en klage fra Nav-sjefen og hennes ektemann, som mente de hadde tatt seg til rette inn på deres eiendom. Nav-sjefen hadde rett, ekteparet hadde satt opp gjerdet 30–40 centimeter inn på deres eiendom, og flyttet gjerdet der det skulle stå.

– Deretter tok vi oss et glass vin og trodde vi var ferdig med saken, sier mannen, mens han blar i en tykk dokumentmappe.

Mappen inneholder alt om nabokonflikten med den tidligere Nav-sjefen, som tidligere i år sa opp sin stilling, etter at Nav konfronterte henne med opplysninger om snoking på ekteparet.

NRK har vært i kontakt med naboparet, men verken kvinnen eller mannen ønsker å kommentere saken.

Perm i hånden

I en dokumentmappe har han alt om nabokonflikten, og om Navs ulovlige snoking.

Foto: Tormod Strand / NRK

Nav vet alt om deg

Nav forvalter en tredel av det norske statsbudsjettet. Så å si alle nordmenn er i kontakt med Nav i løpet av sine liv, skriver Nav i sin granskingsrapport om snokingen.

Nav behandler personopplysninger i et enormt omfang, mange av dem svært sensitive. Det kan være opplysninger om helseforhold og opplysninger om at en person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt. Nav har innsikt i familieforhold, familierelasjoner og informasjon om en persons økonomi.

For Navs ansatte betyr dette blant annet at den enkelte medarbeider ikke skal behandle personopplysninger som den ansatte ikke har behov for, for å gjøre pålagte arbeidsoppgaver. Dette er reglene i Nav. Og det er disse reglene som er brutt, en rekke ganger, av den tidligere seksjonssjefen i Nav, ifølge Nav selv.

«Skaff deg en jobb!»

Ekteparets nagende uro og mistanke om at seksjonssjefen misbrukte opplysninger fra Nav til å se dem i kortene tiltok mens kona en periode var sykmeldt. Hun ble svært overrasket da naboens ektemann en dag skal ha slengt følgende kommentar etter henne: «skaff deg en jobb».

– Da bestemte jeg meg for å gå til Nav første gang, for å få klaret opp i dette. På mitt lokale Nav kontor sa de at det ikke er mulig for en Nav-ansatt som jobber i en kommune, å gjøre oppslag på meg som bor i en annen kommune. Det var vanntette skott, sa de. Jeg slo meg til ro med det.

Men naboene fortsatte å forundre dem. Mannen til Nav-sjefen opplevde de som trakasserende.

Og da hun oppdaget at seksjonssjefen hadde søkt på hennes Linkedin-profil på nettet, bestemte hun seg for å gå til Nav nok en gang. Denne gangen ble alt hun fortalte, notert.

På et oppfølgingsmøte kom sjokkbeskjeden.

– Kom som et sjokk

– Før møtet hadde vi jo snakket sammen og sa til hverandre at vi egentlig ikke trodde hun hadde misbrukt sin stilling på denne måten, sier ektemannen.

– De to fra Nav som var på møtet nikket til hverandre mot slutten av møtet. Så sa de, mens de så ned i bordet: Vi kan bekrefte at den Nav-ansatte har gjort innsyn på deg, sa de til kona mi. Så spurte jeg: Er det gjort ett innsyn, eller flere? På ny så de ned i bordet og sa; det er gjort mange innsyn. Jeg spurte om hun også har gjort innsyn på meg, det bekreftet de også. Vi var ganske lamslåtte, forteller han.

180 ulovlige innsyn

I alt har den tidligere seksjonssjefen i Nav gjort 180 oppslag på familien. På henne, på mannen, og også deres sønn. 180 ganger har hun vært inne, for å finne opplysninger i Nav om familien. Uten å ha det som heter tjenstlig behov. Den ansatte hadde misbrukt sin tilgang til personopplysninger i Navs saksbehandlingssystemer, mener Nav.

utskrift av loggene

Dette er loggene der det går fram dato, og hvilket tidspunkt på dagen den tidigere Nav-lederen gjorde oppslag på ekteparet.

Foto: Tormod Strand / NRK

Ut fra loggen som Nav har gitt ekteparet innsyn i, og som NRK har kopi av, ser det ut til at oppslagene på ekteparet begynte 4. august 2014. Siste oppslag ble gjort 15. februar 2016.

Politianmeldt

Varslingen fra ekteparet førte til at Nav kalte inn Nav-lederen til møte, og konfronterte henne med funnene. Hun valgte selv å si opp stillingen, før Nav hadde vurdert om det var grunnlag for avskjedigelse.

Nav har nå valgt å politianmelde kvinnen etter brudd på straffelovens paragraf 171, sier kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt til NRK.

Den Nav-ansatte sa opp sin stilling, og er nå i jobb et annet sted i det offentlige.

Nav sier de forstår ekteparets frustrasjon.

– Saken er svært alvorlig og vi har lagt stor vekt på å holde familien løpende informert gjennom møter, telefon og mail. Vi har også beklaget på det sterkeste at de ikke fikk korrekt informasjon og oppfølging den første gangen de henvendte seg til Nav kontoret.

– Da vi ble kjent med saken, valgte vi å suspendere den aktuelle lederen fra stillingen. Noe senere, og før vi var ferdig med å utrede saken, valgte hun selv å si opp. Vi rakk derfor ikke å ta stilling til en eventuell tjenestemessig reaksjon, herunder eventuell oppsigelse mens hun var ansatt hos oss, sier Åsholt.

NRK har vært i kontakt med den tidligere seksjonssjefen i Nav, og forelagt henne de konkrete påstandene fra ekteparet. Hun skriver i en SMS til NRK: «Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i beskrivelsen de har gitt. Utover det har jeg ingen kommentar».

NRK har også prøvd å få kontakt med ektemannen til den tidligere Nav-ansatte, for å forelegge han påstandene fra ekteparet. Han har ikke ønsket å svare på påstandene, og sier i en SMS til NRK at han ikke er part i denne saken.

Ekteparet sier de kommer til å følge spent med på hvordan Nav vil rydde opp i det de kaller en ukultur.

– Vi har jo spurt oss selv om vi har blitt litt maniske, om vi har overdrevet. Men vi mener det er viktig å si fra. Og det er alvorlig at en Nav-sjef misbruker sin stilling på denne måten.

– Så får vi se hvordan det går med naboskapet, sier ekteparet, som i forrige uke også har levert en politianmeldelse mot den tidligere seksjonssjefen i Nav.