Hopp til innhold

Dette kan Nav-ansatte finne ut om deg

Sykdom, økonomi og hemmelig adresse er bare noen av mange svært sensitive opplysninger Nav har tilgang på om deg.

Nav

PERSONOPPLYSNINGER: Ansatte i Nav har tilgang på store mengder sensitive data, som kan misbrukes.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nav-ansatte behandler personopplysninger i et enormt omfang.

10-15.000 Nav-ansatte har tilgang til personopplysninger for å gjøre jobben sin, men det betyr også at de har tilgang til store mengder data om veldig mange mennesker.

Selv om alle søk registreres, følges disse loggene lite opp, ifølge en ny rapport. Den viser også at Nav-ansatte i større grad enn de burde, snoker på personer de kjenner eller er interessert i å vite mer om. Faren for å bli oppdaget, er liten.

Men hva kan de finne ut dersom de søker?

Ifølge revisjonsselskapet BDO og advokatfirmaet Wiersholm, som har undersøkt Nav, er dette blant den sensitive informasjonen som er tilgjengelig:

1. Personopplysninger

Nav har tilgang til navn og adresse, samt personnummer

2. Sykdomsopplysninger

Gjennom systemet Gosys har Nav-ansatte mulighet til å søke opp medisinske opplysninger om folk. Under helseopplysninger ligger både frikortopplysninger, sykmeldinger, legeerklæringer og epikriser fra lege- og sykehusbesøk. Også korrespondanse med leger ligger her.

3. Trygdemisbruk

Nav-ansatte har tilgang til informasjon om personer som de selv har anmeldt for trygdemisbruk.

4. Økonomiske forhold

En persons økonomiske forhold er mulig å søke opp for de ansatte i Nav, blant annet om man mottar bistand til livsopphold.

5. Pensjon

​Nav administrerer pensjoner, og Pesys er Navs fagsystem for dette. Der har de tilgang til alderspensjon, uførepensjon (uføretrygd fra 1. januar 2015), AFP, gjenlevendepensjon, barnepensjon, krigspensjon, gammel yrkesskade og familiepleie.

6. Trygd

Under Nav ligger også det som tidligere het Trygdeetaten. I Infotrygd ligger opplysninger som gir støtte til vedtak og utbetalinger for de fleste av saksområdene under trygd. Systemet har et grensesnitt mot de fleste av Navs systemer, og inneholder derfor store mengder personopplysninger.

7. Bidrag

Bisys er fagsystemet for bidragssaker i Nav. Systemet kommuniserer direkte med de systemene som benyttes for innkreving og regnskapsføring av underholdsbidrag, og med de systemene som benyttes for utbetaling av bidrag.

8. Arbeidsforhold

Arena er Navs fagsystem for oppfølgning av arbeidssøkere og forvaltning av ytelser. Dermed kan ansatte søke opp informasjon knyttet til ytelser knyttet til arbeidsledighet, arbeidsavklaring, og tiltaksdeltakelse. Arena benyttes også i oppfølgningen av sykemeldte og for saksbehandling knyttet til arbeidsgivere.

9. Hemmelig adresse

Nav-ansatte vet om en person har hemmelig adresse, såkalt adressesperre begrunnet i fare for skade på liv, legeme eller helse.

10. Familieforhold

Nav kjenner til en persons familieforhold og familierelasjoner. De har også oversikt over barn og fødselspermisjoner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger