Hopp til innhold

Så mye strøm pumper Norge ut av landet

Så langt i år har Norge netto eksportert 15,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander. Samtidig setter Norge strømprisrekord søndag.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE.

NVE-sjef Kjetil Lund peker på politikerne for å unngå strømpriskrise: – Dette er ikke bare noe som blir som det blir. Det handler om hvilke valg vi foretar selv.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Høsten har gitt rekordpriser, og på søndag er det duket for nok en rekord, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Prisen folk må betale, vil da være rundt 3 kroner for hver kilowattime. Med en slik pris gjennom hele året, ville strømregningen for en normal norsk husstand havnet på 60.000 kroner.

Nå krever Fremskrittspartiet og nestleder Ketil Solvik-Olsen reforhandling av kontraktene som gjør at norsk strøm automatisk går til kontinentet så lenge prisen er høyest der.

Ketil Solvik-Olsen på Fremskrittspartiets valgvake. Frp. Valgvaker i Oslo på valgdagen 13. september 2021. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vårt kraftsystem er ikke laget for at tyskere skal fyre opp sitt land på vindkraft og stole på at Norge redder dem når det ikke blåser, sier Solvik-Olsen.

– Så du mener vi må reforhandle eller si opp avtalene vi har til de nye kablene til Tyskland og Storbritannia nå?

Nå har Europa endret spillereglene som har ligget til grunn, da må vi ta hensyn til det, fortsetter han.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har i valgkampen sagt at de vil styre strømeksporten. Nå henviser Vedums statssekretær i finansdepartementet Lars Vangen (Sp) til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

– Vi er nødt til å følge opp de forpliktelsene vi har, og jeg mener de i stor grad har tjent oss vel. Vi får kraft fra Europa. Når det for eksempel blåser mye, så produserer de mye vindkraft. Så alt i alt så mener jeg dette har gått rimelig bra, sier Mjøs Persen til NRK.

Kan bli verre

Norge har i dag et kraftoverskudd på 20 TWh (milliarder kilowatt timer) i et normalår, av en produksjon på 158 TWh.

To tredeler av dette overskuddet er spist opp av elektrifisering om ni år, ifølge NVE.

I 2030 er det bare 7 TWh igjen ifølge NVEs kraftmarkedsanalyse. Det øker sjansen for europeiske strømpriser i Norge.

Utvikling i norsk kraftbalanse målt i TWh

2021

2030

Produksjon

158

166

Forbruk

138

159

Kraftbalanse

20

7

Kilde: NVE

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund mener vi ikke trenger å styre mot et så lite kraftoverskudd.

– Det er klart at prisdannelsen i Norge handler mye om hvor mye kraft vi velger å bygge ut og forbruksutviklingen i Norge. Og går det opp, drar det oss mot prisene i Europa. Så kan det hende at prisene i Europa også endrer seg, sier Lund.

Og vindkraften som på lang sikt skal øke kraftoverskuddet, ligger fortsatt noen år fram i tid.

– Dette spørsmålet, hvor mye kraft skal vi bygge ut framover, er et av de viktige veivalgene i norsk energipolitikk framover. Og som det er opp til våre politiske myndigheter å avgjøre.

Må ha høyere priser

Kraftmarkedsanalytiker Marius Holm Rennesund sier til NRK at et grep man kan gjøre for å forhindre at så mye kraft blir eksportert ut av landet, er å øke strømprisene i enkelte perioder.

Holm Rennesund har 17 års erfaring fra kraftmarkedet. Han sier at dette grepet har blitt gjennomført tidligere.

– Vi må ha priser som nærmer seg de i Europa for å hindre eksporten dit. Vi må ha en del timer med priser som er omtrent like som i Europa for å beholde kraften i Norge, sier han til NRK.

Bundet av klimamål

Olje- og energiminister Persen sier at de ønsker at det settes ned en energikommisjon for å kartlegge behovene i tiden som kommer.

Marte Mjøs Persen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen skal sette ned en kommisjon for å finne ut hvordan Norge kan produsere mer strøm.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi er nødt til å nå de målene vi har satt oss med tanke på å elektrifisere samfunnet fordi at det handler om at vi skal nå klimamålene våre.

NVE-sjef Kjetil Lund mener politikerne må innføre tiltak om vi skal unngå kraftunderskudd.

– Dette er ikke bare noe som blir som det blir. Det handler om hvilke valg vi foretar selv. Både på forbrukssiden, hvor mye vi velger å elektrifisere, hvor mye vi klarer å energieffektivisere og på den måten få ned forbruket. Og ikke minst hvor mye kraft vi velger selv å bygge ut, sier Lund.

Europris

Samtidig som norsk kraftoverskudd barberes, har overføringskapasiteten til Europa økt kraftig.

De nye overføringskablene til Tyskland og Storbritannia har alene langt høyere kapasitet enn kraftoverskuddet i et framtidig normalår.

– Vi importerer kun når prisene i Europa er lavere enn her, også eksporterer vi når situasjonen er motsatt, sier Lund.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT