Mæland ber Politidirektoratet ansette 300 til 400 ekstra politifolk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har i dag gitt Politidirektoratet i oppdrag å ansette 300 til 400 ekstra politifolk for å styrke bemanningen på grunn av sykefravær og karantene knyttet til koronaviruset.

Møte om økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), som er i hjemmekarantene, holdt mandag klokken 17.00 en digital pressekonferanse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Flere politiansatte er nå i karantene samtidig som etaten er satt til å håndheve viktige oppgaver. Jeg har derfor i dag gitt politidirektøren i oppdrag om å ansette nyutdannede politifolk og studenter fra Politihøgskolen i midlertidige stillinger i politiet, sa Mæland under sin daglige presseorientering.

Politifolkene vil bli ansatt for en periode på seks måneder, med mulighet for å utvide dette til 12 måneder hvis det blir behov for det. Det vil også kunne bli ansatt flere dersom denne runden ikke er nok.

Som følge av at Justis- og beredskapsdepartementet er lederdepartement i håndteringen av koronasituasjonen, vil Mæland holde daglige pressekonferanser i tiden framover.

Tidligere i dag ble det klart at alle utlendinger som ikke bor eller jobber i Norge, vil bli bortvist på grensa fra og med klokken 08.00 mandag.

Forskriften vil i første rekke ramme turister til Norge. EØS-borgere som har jobb og opphold i Norge, og andre utlendinger med oppholdstillatelse i Norge, vil ikke omfattes av den nye regelen.

Se siste nytt om koronakrisen. Mælands pressekonferanse kan du se fra klokken 17.00 inne i streamen.

Strengere karanteneregler tirsdag

– Foreløpige tilbakemeldinger fra grensen tyder på at dette går veldig bra og at folk er tålmodige, sa Mæland mandag ettermiddag og minnet om at enda strengere karanteneregler trer i kraft i morgen.

– Hvis du reiser til Norge fra Sverige eller Finland, så vil du fra i morgen måtte gå i karantene i 14 dager når du kommer hjem, sa hun.

Det gjøres unntak for dem som bor og jobber langs grensen. Har du en jobb som gjør at du må passere grensen og pendle fram og tilbake, så skal du fortsatt kunne gjøre det uten karantene.

– Men dette er altså ikke tidspunktet for å dra til Sverige for å handle. Da må du i karantene, sa justisministeren.

Karantenebrudd får høye normalstraffer

Mandag opplyste også Riksadvokaten at brudd på karantenereglene skal straffes med store bøter. Bryter man hjemmekarantenen, blir normalstraffen 20.000 kroner i bot.

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel.

Riksadvokat Jørn S Maurud og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har sendt politiet og påtalemyndigheten retningslinjer for hvordan karantenebrudd skal håndteres.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.

Bot på 20.000 kroner blir også normalstraffen for dem som bryter forbudet mot å arrangere kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Dersom arrangøren er et foretak, skal straffen være på minst 50.000 kroner.

Bøtenivået er det samme for tilfeller der utdanningsinstitusjoner og stengte virksomheter holder åpent i strid med gjeldende vedtak.

Den øvre strafferammen i karanteneforskriften er fengsel i seks måneder. Smittevernloven har en øvre strafferamme på fengsel i to år.

Har laget barnepass-liste

Mæland er i karantene fram til onsdag og kan ikke møte pressen fysisk. Sendingen går fra Hurdal, der Mæland deltar på regjeringens budsjettkonferanse.

Hun berømmet også kommunene som har iverksatt ytterligere tiltak utover de nasjonale for å hindre smittespredning, men minnet dem også om at de må ta høyde for at personer må få bevege seg over kommunegrenser for å få gjort jobben sin.

– Det kan være personer ansatt i kraftforsyning, helsepersonell, ansatte på sokkelen eller maritime bransjer som må kunne reise uhindret. Det er viktig at kommunenes tiltak ikke forhindrer dette, sa Mæland.

Regjeringen fortsetter også arbeidet med å sikre at samfunnskritisk personell med små barn kan fortsette å jobbe. Det er derfor laget en liste over dem som kan få dette tilbudet.

– Departementene har utarbeidet en førsteversjon av en liste med utgangspunkt i våre 14 samfunnskritiske funksjoner. Denne listen vil bli lagt ut på regjeringen.no i løpet av kvelden, sa Mæland.

Status Norge

Sist oppdatert: 04.06.2020
8447
Smittet
29
Innlagt
237
Døde

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger