Hopp til innhold

Nå stopper politiet dem uten gyldig opphold

SVINESUND (NRK): Mandag morgen tok politiet oppstilling på tollstasjonen på Svinesund.

Politikontroll på Ørje ifb. med koronautbruddet.

Mandag formiddag kontrollerte politiet grensestasjoner mange steder. Her fra E18 ved Ørje.

Foto: Freddie Larsen

– Av hensyn til folkehelsen, så vil utlendinger uten gyldig opphold i Norge ikke komme inn de neste ti dagene, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Skjerpet grensekontroll på Svinesund.

Politimester Ida Melbo Øystese (midten) var på grensa da kontrollen startet opp mandag morgen.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

Mandag klokken 8 var hun på plass på den norske siden av svenskegrensa ved Svinesund samme med omkring 20 politifolk. De startet en omfattende grensekontroll, og tok oppstilling sammen med tollerne på tollstasjonen.

Målet er å håndheve regjeringens nye krav til strengere grensekontroll. Allerede de første minuttene var det flere biler som ble stoppet.

Skjerpet grensekontroll på Svinesund.

Et stort antall politifolk var på plass på tollstasjonen ved Svinesund mandag morgen. De startet kontrollen av grensa inn til Norge.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

Varetransport får passere

Politiet ønsker at de som bor i Sverige, men jobber i Norge, skal få passere fritt. Særlig er politiet opptatt av at helsearbeidere ikke skal oppleve det som for komplisert å komme seg på jobb i Norge.

Det er de politiet tror ikke passerer for å jobbe, som skal stoppes. Tollvesenet understreker at det er viktig at varetransporten ikke blir hindret unødvendig.

– Det er viktig at varer vi trenger i landet kommer hit på vanlig måte, sier kontorsjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.

Anbefaler å ta med pass

Sivilforsvaret på plass på Svinesund under korona-utbruddet.

Sivilforsvaret er også på plass på tollstasjonen på Svinesund. De har laget et midlertidig oppholdsrom for politifolkene som jobber på grensa.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Når politiet står oppstilt slik, spør de folk om å dokumentere hvem de er.

– De som skal over grensa bør ha med seg gyldig legitimasjonspapirer. Passet vil alltid være det beste, sier Øystese.

Politiet vil avvise de uten lovlig opphold. Nordmenn på vei hjem fra opphold i utlandet vil bli informert om karantenebestemmelsene. Fra tirsdag vil nemlig også de som har reist i Sverige og Finland måtte gå i karantene.

Det er dessuten laget et unntak for asylsøkere slik at de kan søke asyl selv om det er grensekontroll.

– Vi gjør dette for å hindre ytterligere smitte. Det er derfor politiet er her for å kontrollere at bare de med gyldig oppholdstillatelse skal få komme inn, sier Øystese.

Grensestasjonen ligger bare noen kilometer fra et gigantisk handelsområde der det normalt er en stor overvekt av nordmenn som grensehandler. Politimesteren understreker at det de neste dagene vil være annerledes.

– Nå håper jeg alle er sitt samfunnsansvar bevisst. Dette er en ekstraordinær situasjon. Det betyr at vi forventer at det vil bli mer kø på grensa. Det er uheldig hvis det blir ekstra kø ved at folk reiser for å handle, som gjør at de som passerer for å jobbe får problemer med å komme seg til og fra jobb, sier hun.

Flere som kommer enn som reiser

Også på andre grensestasjoner er det kontroll, og på Gardermoen hjelper Heimevernet politiet med kontrollene.

Ved 10.30-tiden sa seksjonsleder Ragnhild Aass i Øst politidistrikt at de hadde avvist noen på flyplassen.

Avinor opplyser at selv om det er langt færre reisende enn normalt, går likevel driften ved flyplassen som normalt.

Lørdag var det 40 prosent færre reiste fra landet enn som kom med fly, og Avinor tror forskjellen er enda større søndag og mandag.

– Generelt er det veldig mange nordmenn som vil hjem, og det er også satt opp enkelte ekstra avganger. Utenlandstrafikken er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, men det er fortsatt ganske mye utelnadstrafikk, sier flyplassdirektør Stine Westby.

Stille dager på Gardermoen etter korona-utbruddet

Svært mange flyavganger er innstilt på Gardermoen også mandag morgen.

Foto: Milana Knezevic / NRK