Hopp til innhold
Kronikk

Legelisten er en dovegg

Det er ikke bra om leger lar seg påvirke for å få gode anmeldelser og flere stjerner på legelisten.no.

HEALTH-TOILETS/WIDERIMAGE The Wider Image: Around the world in 45 toilets

Før lot folk sinne og frustrasjon få utløp på doveggen. Nå kan man blogge for å stagge meningsbegjæret. (Illustrasjonsfoto)

Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Før i tiden, i den analoge tidsalder, var våre muligheter til å få uttrykke oss mindre enn i dag. Vi satt hjemme med sinne og frustrasjoner over offentlig byråkrati, naboens hekk, kemnerens stadige masing, jentene som avviste oss eller den arrogante og kronisk forsinkete legen på hjørnet.

Når det formelig rant over kunne vi sitte på et offentlig toalett, ta frem pennekniven eller tusjen og la sinne og sure oppstøt få utløp. Der kunne neste mann se anatomiske tegninger, av mer eller mindre kunstnerisk kvalitet, av det man aldri greide å oppnå i det virkelige liv.

Der kunne man skrive små epistler om mennesker man ikke likte. Der kunne man skrive «fuck» og man kunne risse inn frustrasjon, hat og begjær for evigheten for så å tørke seg bak og gå ut i verden, med litt mindre agitasjon og med lavere skuldre.

Nå i den digitale tidsalder er det lettere. Man kan blogge for å stagge meningsbegjæret. Man kan skrive i kommentarfeltene og man kan altså gå inn på legelisten.no og fortelle hva man vil om sitt siste møte med legen. Da særlig om møte med fastlegen.

Anonyme anmeldelser

Jeg har selv vært offer og jeg har aldri brydd meg. De fleste av mine kolleger bryr seg heller ikke og Legelisten er intet tema når jeg møter kolleger fra hele landet. Da den kom i 2012, ble det litt snakk, men etter hvert er det ikke stort engasjement å spore.

Det er synd fordi jeg kan med hånden på hjerte si at leger, på generell basis, ikke har noe imot tilbakemeldinger på hvordan vi utøver vårt yrke. Tvert imot så er tilbakemeldinger viktig for at vi kan korrigere våre praksiser og yte befolkningen best mulig tjenester. Hvorfor da denne likegyldighet?

Legelisten er anonymisert. Med andre ord har den derfor svært lite relevans. Den tipper mot det tabloide og altså intet kvalitetssikret medium for å bedre praksis og pasientopplevelse. En slik plattform kan bli, og blir misbrukt.

Jeg kan med hånden på hjerte si at leger ikke har noe imot tilbakemeldinger på hvordan vi utøver vårt yrke.

Mange mødre har trolig skrytt uhemmet av sine legesønner og døtre, legesønnen og datteren har trolig selv en eller to gang evaluert sin egen praksis til fem stjerner. Naboen som legen kanskje selv, gang på gang, har bedt klippe den fordømrade tujahekken sin, har latt høre fra seg på legelisten.no.

Jeg har selv opplevd å bli beskrevet kald, kunnskapsløs og arrogant, noe jeg har innsikt nok til å kunne skjønne, om det da ikke ble skrevet like etter en diskusjon på Debatten i NRK om alternativbransjen. Tilfeldig, neppe!

Så er det mange pasienter med berettiget kritikk som forsøker å nå frem til sin lege via en slik kanal, og det er synd, fordi deres meninger drukner i en suppe av både klager og applaus, som få av oss leger forholder oss til.

Sykefravær eller hevn

En annen side er diskusjonen om hva som egentlig er en god lege. Vi er forpliktet i lovs form (helsepersonelloven) om å «stå på to ben». Et for å ivareta våre pasienter etter beste evne og etter gjeldende normer. Det andre er det benet som forplikter oss til å ivareta fellesskapets interesser og ikke sjeldent kommer det i konflikt med pasientens egen opplevelse og behov.

Som eksempel kan nevnes sykemeldinger. Vi skal forvalte dette på vegne av fellesskapet, og en sykemelding er faktisk en utgift for oss alle. Sykemelding er en ytelse man får når man er syk fysisk eller psykisk. Så syk at man ikke kan eller bør være i jobb.

Jeg har selv opplevd å bli beskrevet kald, kunnskapsløs og arrogant.

Sosiale og økonomiske problemstillinger gir altså ikke rett til sykemelding her til lands. Krangel med sjefen, mistrivsel på jobb, slitenhet, normal sorg eller andre livsutfordringer vi alle møter i løpet av våre liv gir ikke rett til betalt fravær. Vi har, som nå alle vet, et stort problem med altfor høyt fravær her til lands.

Når legen så kanskje under slike omstendigheter nekter deg eller utviser skepsis til ønske om sykefravær, gjør legen jobben sin. Men på legelisten.no vil han eller hun kunne få unngjelde. Om legen nekter noen vanedannende medisiner, gjør også legen ofte jobben sin, men igjen kan han eller hun komme i et uheldig lys på legelisten.no.

Stjerner på blå resept

Blåresept er en populær ytelse. Noen diagnoser gir rett til dette ved kontinuerlig bruk. Om legen sier at dette må du betale selv, når vilkårene ikke er oppfylt, kan en pasient gi legen sin én stjerne på legelisten.no, mens fellesskapet ville gitt den samme legen fem stjerner.

Slike dilemmaer møter vi i fastlegepraksis hver eneste dag, og det er uheldig for oss alle om legene skulle begynne å tilpasse sine praksiser for å få flere stjerner. Det er ikke i noens interesse å ha såkalte «populære leger», som tilpasser seg for å unngå kritikk og få flere stjerner på Legelisten.

Jeg vil til slutt ønske et system for fornuftig dialog mellom leger og pasienter velkommen. Det tror jeg nesten alle leger vil. Et system basert på åpenhet og erkjennelsen av at et legevirket ikke er så enkelt som legelisten.no legger opp til.

Legelisten banaliserer en kompleks interaksjon mellom tre parter: leger, pasienter og samfunnet. Om leger her til lands begynner å forholde seg til slike fora, begynner vi raskt å kategorisere våre pasienter som kunder, og det er en svært farlig vei å gå. Et pasientstyrt helsevesen, som noen forfekter fortreffeligheten av, tror jeg er et helsevesen ingen egentlig vil ha. Selv ikke pasienten.

Følg debatten: Twitter og Facebook