Hopp til innhold
Replikk

La oss samarbeide

Pasientenes egne vurderinger av legen bidrar til å forbedre det norske helsevesenet.

Doctor with female patient

BEDRE KOMMUNIKASJON? Pasientenes vurderinger er nyttig for andre pasienter, men også for leger som vil forbedre dialogen de har med pasienter. Legelisten.no vil samarbeide med legene for et bedre helsevesen, skriver daglig leder for nettstedet.

Jeg har vært daglig leder i Legelisten.no i noen måneder nå, og jeg har vært pasient i det norske helsevesenet i 13 år. Jeg vil leger vel. Ja, du leste riktig. Jeg, Legelisten.no og våre brukere vil leger vel. På Legelisten.no finnes over 60 000 vurderinger skrevet om leger og tannleger i Norge. Over 75 prosent av vurderingene er positive.

Deler erfaringer

Selv om de fleste er fornøyde med primærhelsetjenesten i Norge, er det alltid rom for forbedring. Folk vil bli hørt og pasienter ønsker å dele sine erfaringer med andre pasienter. Det vil de fortsette med, selv om lege Jørgen Skavlan og Legeforeningen ønsker å gi leger rett til å reservere seg mot å stå oppført på Legelisten.no.

Over 75% av vurderingene er positive.

Det vil i praksis innebære et forbud for pasienter å skrive vurderinger av legene som har reservert seg. Blir reservasjonsretten innført, vil folk skrive andre steder. Er det ikke bedre at pasienters erfaringer blir lagt ut på en moderert kanal med strenge retningslinjer? En kanal som Datatilsynet sier er «best i klassen» på dette området?

Slipper pasientene til

Å begrense pasienters ytringsfrihet vil ikke føre til et bedre helsevesen i Norge. Det som kan bidra til et bedre helsevesen er bedre formidling av hvilke lover og regler leger må forholde seg til når de behandler pasienter. Videre vet vi at jo flere vurderinger en lege har, jo mer representativt og korrekt bilde vil vurderingene gi.

Flere vurderinger er nyttig for pasienter, og også leger som kontinuerlig jobber for å forbedre dialogen de har med pasienter. At alle pasienter oppfordres til å gi tilbakemeldinger, tror vi derfor også kan føre til et bedre helsevesen i Norge.

Å begrense pasienters ytringsfrihet vil ikke føre til et bedre helsevesen.

Subjektive vurderinger

Det er kun på Legelisten.no man kan se hva mange, og ikke bare én, pasient mener om 28 forskjellig kategorier av helsepersonell. Man kan være enig eller uenig i hva én pasient skriver, ønske at de hadde valgt andre ord, men det som er viktig er det samlede inntrykket. Hva mener flertallet? Hva blir tatt opp igjen og igjen av forskjellige pasienter?

Legelisten.no har hatt over 11 millioner besøk siden vi startet i 2012. Våre brukere er ikke dumme. De vet at vurderinger er subjektive og at enkelte vurderinger må tas med en klype salt. Det de ser på er helheten. Det gir trygghet.

Åpen for dialog

De fleste leger jeg har snakket med har forståelse for at vurderinger må være anonyme. De vet at konfidensialitet er viktig innen helse. Det de savner er en måte å komme i dialog for å lære hvordan de kan bli bedre. De ønsker å kunne gi mer informasjon til pasienter på en enklere måte. Løsninger for å imøtekomme dette behovet er noe vi i Legelisten.no nå arbeider med.

Vurderinger må være anonyme.

Kommunikasjon, som er en viktig del av enhver leges utdannelse, er noe vi trenger mer av. Vi, og pasienter generelt, ønsker et samarbeid for å kunne bidra til å gjøre vårt helsevesen enda bedre. En «oss mot dem»-innstilling hjelper ingen.

La oss ta den mer modige vei og samarbeide. La meg være den første til å gjøre ord til handling. Min e-post er patience@legelisten.no, og jeg vil invitere Legeforeningen, Skavlan eller andre, til å ta kontakt.

Jeg gleder meg til å snakke om hvordan vi kan forbedre vårt helsevesen sammen.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter