Hopp til innhold

Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd

Kulturdepartementet har besluttet å holde tilbake 650.000 kroner av tilskuddet for 2017 til Islamsk Råd Norge inntil videre. – Veldig trist, sier tidligere styremedlem i organisasjonen.

Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge

MISTER STØTTE: Generalsekretær Mehtab Afsar og Islamsk Råd Norge.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland

PENGESTOPP: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil inntil videre ikke gi mer tilskudd til Islamsk Råd Norge.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Islamsk Råd Norge får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner.

«En viktig forutsetning for at å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte er at organisasjonen har tillit hos dem som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt», heter det i pressemeldingen.

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Dialog uten tillit funker ikke

Basim Ghozlan

– Jeg tror Islamsk Råd kommer til å ta dette veldig seriøst, sier Basim Ghözlan, tidligere styremedlem i Islamsk Råd.

Foto: Morten Holm, Morten Holm / SCANPIX

Basim Ghözlan, tidligere styremedlem i Islamsk Råd, synes det er veldig trist at departementet nå har bestemt seg for å holde tilbake støtten.

– Penger er ikke det viktigste for meg, men mangelen på tillit er kjempetrist. Det er veldig synd at ikke Islamsk Råd har klart å opprettholde tilliten mellom samarbeidspartnere og myndighetene, sier han til NRK.

– At de har trukket tilbake pengene er et tegn på at de ikke har tillit til organisasjonen. Det er veldig alvorlig. Det sender et signal til selve organisasjonen om at de må velge en annen kurs. Dialog uten tillit funker ikke, understreker Ghözlan.

Han sier også at statsstøtten er viktig for Islamsk Råd, slik at organisasjonen kan driftes best mulig.

Kritiserte ansettelse

I mars hasteinnkalte kulturministeren Islamsk Råd til et møte etter at det ble kjent at organisasjonen ansatte Leyla Hasic, som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab, til å drive kommunikasjonsarbeid.

Allerede den gangen var kulturministeren kritisk til ansettelsen som hun fryktet ville «skape større avstand og mindre forståelse».

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre.

Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

Islamsk Råd har ansatt Leyla Hasic som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab for å drive kommunikasjonsarbeid.

Saken oppdateres

AKTUELT NÅ