Kripos: Kriminelle litauere slår seg opp i amfetaminmarkedet

De siste to årene er over 140 personer, både norske og litauiske statsborgere, siktet i en av Norges største politioperasjoner, rettet mot det kriminelle litauiske miljøet i Norge.

Analyse av metamfetamin på Kripos' lab

BESLAG: Ved Kripos' laboratorium på Østensjø i analyseres narkotika beslaglagt av norsk politi. Kripos mener stadig mer av narkotikaen har blitt brakt inn i Norge kriminelle fra Litauen.

Foto: Martin H. W. Zondag

– Kriminelle litauere er en av grupperingene som utgjør den mest alvorlige trusselen mot Norge. Det er det ingen tvil om.

Det sier Eivind Borge, leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos.

I Kripos-rapporten som tar for seg kriminalitetstrender for 2015 i Norge kommer det frem at kriminelle litauere utmerker seg innen organisert vinningskriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet, smugling, og menneskehandel.

– Godt utbygd nettverk

Nå advarer Kripos mot at litauiske kriminelle også er i ferd med å etablere seg som de mest fremtredende aktørene på det norske amfetamin – og metamfetaminmarkedet.

– Det vi har registrert de senere årene, er at flere som begikk vinningskriminalitet, nå har gått over til narkotika – og arbeidsmarkedskriminalitet.

Eivind Borge, leder for taktisk etteforskning i Kripos

BEKYMRET: Eivind Borge og Kripos mener organiserte kriminelle fra Litauen utgjør en av de største truslene mot Norge.

– Det er mange grunner til det, men det vi har sett i andre miljøer er at man gjerne begynner med vinning og innbrudd. Etter hvert som man får flere kontakter, så begår man ofte mer alvorlig kriminalitet, sier Borge.

Også Samordningsorganet, som tidligere i år pekte på de største truslene mot Norge i fjor i en egen rapport, trakk frem kriminelle litauere som en utfordring.

– Etter norske borgere er litauere det største problemet vi står overfor, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik til NRK i forbindelse med rapporten.

Artikkelen fortsetter under videoen.


De siste to årene er over 140 personer, både norske og litauiske statsborgere, siktet i en av Norges største politioperasjoner, rettet mot det kriminelle litauiske miljøet i Norge.

VIDEO: Se reportasje om «Operasjon Litas».

«Operasjon Litas»

Dreiningen mot narkotikakriminalitet i de kriminelle litauiske miljøene er en av årsakene til at Kripos har satt i gang en av de største politioperasjonene i Norge i nyere tid.

For første gang letter Borge på sløret om «Operasjon Litas», en nasjonal operasjon som begynte for snaut to år siden.

«Operasjon Litas» er initiert av Kripos, gjennom Samordningsorganet. 22 av 27 norske politidistrikt er med på laget, 11 av disse fikk også øremerkede midler til satsingen i 2014.

– Gjennom dette har vi avdekket et stort omfang av narkotika. Det dreier seg blant annet om rundt 140 kilo beslaglagt amfetamin, og rundt 400.000 tabletter, sier Borge.

Han opplyser også at over 140 personer, både norske og litauiske statsborgere, er siktet i saker som har sammenheng med operasjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Narkotika på Kripos' laboratorium

SPOR: Ved Kripos laboratorium på Østensjø i Oslo analyseres beslaglagt narkotika. Kripos mener at stadig mer av det som har blitt beslaglagt den siste tiden er tatt inn til Norge av litauiske kriminelle.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Grensene ble åpne for forbrytere

I tillegg har internasjonalt samarbeid, spesielt med politi i Litauen, vært viktig, forteller Borge. I mai var også representanter for litauisk politi på besøk hos Kripos for å diskutere samarbeidet.

– Det er ingen hemmelighet at det er bedre økonomiske forhold i Norge enn i Litauen. Etter at grensene ble åpnet, økonomisk sett, ble de også åpne for forbrytere, sier Rolandas Kiškis, leder for Litauens kriminalpoliti til NRK i forbindelse med besøket.

Etter at Schengen-avtalen førte til mindre grensekontroll på midten av 90-tallet, har stadig flere litauere kommet til Norge. Per 1. januar 2015 utgjorde litauere den tredje største innvandrergruppen i Norge, med over 35.000 personer.

– Det er viktig for meg å presisere at de aller, aller fleste litauerne som er her utfører et ærlig og viktig stykke arbeid for Norge. Men dessverre – som følge av denne arbeidsinnvandringen har det også kommet en god del kriminalitet, sier Borge.

Undersøkelser NRK gjorde i fjor viser at litauere er den gruppen utenlandske statsborgere det var nest flest av i norske fengsler i 2014. 54 av totalt 131 litauiske innsatte var per august i fjor dømt for narkotikaforbrytelser. 33 var dømt for tyveri.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Polsk politi på besøk hos Kripos

SAMARBEID: Lederen for Kriminalpolitiet i Litauen, Rolandas Kiškis (t.v.), sammen med en delegasjon fra Litauen på besøk hos Kripos.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Bruker fastboende

Kripos mener tendensen den siste tiden er at en høyere andel av litauiske kriminelle nå begår narkotikaforbrytelser. Til dette benytter de litauiske nettverkene seg av kontakter de har etablert gjennom organisert vinningskriminalitet, som litauere bosatt i Norge.

– Fra at man tidligere reiste inn, begikk en eller annen kriminalitetsform, og reiste ut, ser vi nå i langt større grad at man også bruker personer som er bosatt i Norge. Disse er med på legge til rette for andre kriminelle fra Litauen, sier Borge.

Kjell Abrahamsen

26 SIKTEDE: Kjell Abrahamsen, leder for felles Kriminalseksjon i Vestfold politidistrikt, forteller at man har siktet 26 personer i forbindelse med en større narkotikasak.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Dette er blant annet tilfelle i sak som nå er under etterforskning Vestfold.

27 siktet i Vestfold

I denne saken er totalt 27 personer er siktet for å ha vært med på føre amfetamin inn til Norge. Seks av disse er litauiske statsborgere, bosatt i Norge, forteller Kjell Abrahamsen, leder for felles Kriminalseksjon i Vestfold politidistrikt til NRK.

Etterforskningen, som har fått navnet «operasjon Rubicon», har sitt utspring i Litas-samarbeidet.

Til tross for advarselen hevder Kripos har en god oversikt over det kriminelle litauiske miljøet. Borge tror det er flere grunner til at Norge har blitt et yndet mål for litauiske kriminelle.

– Jeg håper ikke de oppfatter det som risikofritt å komme til Norge. Samtidig har vi et trygt og godt samfunn, som er bygget på tillit. Jeg tror ikke vi skal være så naive at vi tror at de ikke ser det, og tenker at de kan utnytte det, sier Borge.

Amfetamin hos Kripos

SKADELIG: Amfetaminbruk kan blant annet gi psykoser, hjerte – og nyreproblemer, dårlige tenner, nedsatt immunforsvar, impotens og insomnia. Likevel har bruken av amfetamin i Norge økt kraftig de siste årene. Undersøkelser fra 2014 har blant annet vist at fire av ti rusmistenkte bilister var påvirket av stoffet.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger