NRK Meny
Normal

– Regjeringen kaster fanger under bussen for å få bussen til å stoppe

Den frivillige rettshjelpstjenesten Juss-Buss vil ha lavere straff for brudd på innreiseforbudet for å få ned soningskøene. De frykter at leie av fengselsplasser i Nederland kan bli en sovepute for regjeringen.

«Norgerhaven» fengsel

HER KAN NORSKE FANGER SENDES: Ifølge TV-kanalen RTV Drenthe, kan norske fanger bli sendt til fengselet «Norgerhaven» i Veenhuizen, dersom avtalen med nederlandske myndigheter går i orden.

Foto: RTV Drenthe / RTV Drenthe

Tidligere i høst ble det klart at regjeringen vil leie fengselsplasser og sende flere hundre fanger til Nederland.

Etter at nederlandske myndigheter forrige måned bekreftet at et fengsel i den lille landsbyen Veenhuizen er mest aktuelt til formålet, fortalte forskerne Marte Rua og Thomas Ugelvik til NRK at de er skeptiske til hvordan fangers rettigheter skal ivaretas med ordningen.

– Kan gå ut over andre tiltak

Jens Osberg foran Juss-Buss' lokaler

Jens Osberg i Juss-Buss er bekymret for hvordan rettighetene til fanger som blir sendt til Nederland skal ivaretas.

Foto: Presse / Juss-Buss

Jens Osberg er medarbeider i organisasjonen Juss-Buss, som er drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo, altså det samme universitetet som forskerne Rua og Ugelvik er tilknyttet.

Juss-Buss gir blant annet gratis rettshjelp til personer som ikke har råd til dette selv. Osberg reagerer kraftig på at regjeringen vil sende fanger til Nederland for å ned soningskøene.

Han tviler ikke på at det som skal være en midlertidig ordning vil gi kortere soningskøer på kort sikt, men advarer samtidig om at dette kan bli en sovepute.

– Vi frykter at denne ordningen, dersom den kommer i havn, kan bli mer permanent. En slik ordning vil ta unna litt av utfordringen med de lange soningskøene, slik at problemet ikke er like presserende. I verste fall kan det føre til at man ikke satser like hardt på andre tiltak for å få ned soningskøene, sier Osberg til NRK.

– Kaster fanger under bussen

Justisdepartementet har tidligere sagt at både norske fanger, samt utenlandske fanger som «likevel skal utvises etter soning», kan bli sendt til Nederland. I slutten av november sa statssekretær Anders Brein-Karlsen (Frp) til NRK at forslaget skal gjelde «innsatte med lange dommer».

Jens Osberg i Jussbus mener det er flere andre tiltak Norge bør vurdere før man sender fanger til Nederland, blant annet å senke straffen for brudd på innreiseforbud.

Osberg mener straffeskjerpelsen bidrar til å fylle opp fengslene for et lovbrudd han mener ikke er alvorlig nok til å straffes med fengsel.

– Det har blitt sagt at det er allmennpreventive hensyn som gjør at man har hevet straffene, men man kan uansett ikke begrunne et så vanvittig inngripende tiltak bare i allmennpreventive hensyn. Som Sulland (Frode Sulland, journ.anm.) påpeker, er den preventive effekten tvilsom, sier Osberg, og legger til:

– Vi tror at mindre inngripende tiltak også kan ivareta den preventive effekten. For å påpeke alvorligheten billedlig: Staten kaster individer under bussen for å få bussen til å stoppe.

Osberg sier også at Juss-Buss opplever at mange av dem som sitter fengslet for brudd på innreiseforbud, hevder de ikke er klar over at de er ilagt dette.

– De er som en del av en Kafka-prosess. De reiser tilbake til Norge etter å ha blitt sendt ut, og vips, så har de havnet i fengsel, sier Osberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fengselscelle

Norge har for få fengselsplasser. Her en fengselscelle i Evje fengsel.

Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Oppfordrer til samfunnsstraff framfor varetekt

Norge har over 1200 personer som venter på å sone ubetingede dommer, i tillegg til et stort behov for varetektsplasser, opplyser Justisdepartementet.

Justisminister Anders Anundsen sa tidligere at forslaget om å sende fanger til Nederland kom som følge av «en sårt tiltrengt utvidelse av soningskapasiteten på kort sikt».

Også Frode Sulland, som er leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, har sagt klart ifra at han synes det er en dårlig idé å sende fanger til Nederland.

Sulland mener norske myndigheter bør rydde opp i forholdene i kriminalomsorgen her til lands, før man sender fanger til fjernsoning, et synspunkt Osberg i Juss-Buss støtter.

Osberg mener økt bruk av samfunnsstraff kunne vært et alternativ for å få ned soningskøene. I tillegg sier Osberg at det er et faktum at Norges bruk av varetekt har fått mye kritikk, også internasjonalt.

– Det virker som at Anundsen mener det er et viktig å ha en kapasitet til å bruke varetekt som er stor nok til å møte politiets behov. Vi mener det heller hadde vært grunnlag for å ta et oppgjør med Norges bruk av varetekt.

Foreslår å etablere 41 nye fengselsplasser

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Ifølge statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) foreslår regjeringen å bevilge rundt 81 millioner kroner til etablering av totalt 41 nye lukkede fengselsplasser neste år.

Foto: Simon Solheim / NRK

I en e-post til NRK skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet at soningskøen økte i løpet av 2014 til rundt 1300 dommer etter en periode med nedgang. Per i dag er køen på rundt 1200 dommer.

– Noen viktige grep er tatt i 2014. Stortinget har vedtatt å øke kapasiteten i Oslo fengsel med 20 plasser, iverksette at to innsatte kan sone på en celle med 50 plasser ved enkelte fengsler, og at flere innsatte som trenger behandling overføres til soning ved behandlingsinstitusjon, skriver Brein-Karlsen.

Han sier ytterligere tiltak foreslås i budsjettet for 2015. Regjeringen foreslår å bevilge rundt 81 millioner kroner til etablering av totalt 41 nye lukkede fengselsplasser.

– Det er også satt av midler for mulig leie av fengselsplasser i Nederland. Justis- og beredskapsdepartementet har nå samtaler med Nederland om dette. I tillegg foreslås 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengselseiendommene, sier han.

Tror økt straff for innreiseforbud kan virke preventivt

Ifølge statssekretæren jobber de også med en melding til Stortinget med en utviklingsplan for blant annet kapasiteten i kriminalomsorgen, som regjeringen planlegger å legge frem før jul i år.

– Når det gjelder økt straff ved brudd på innreiseforbudet, er det naturlig å anta at lovendringen har ført til at flere sitter fengslet etter utlendingsloven. Flere av dem som dømmes for brudd på innreiseforbudet begår også annen kriminalitet i Norge, skriver Brein-Karlsen.

Han mener skjerpelsen av straffen også har en preventiv effekt.

– Det er viktig å sikre at kriminelle utlendinger ikke returnerer til Norge for å begå ny kriminalitet. Videre er det viktig å styrke respekten for utvisningsinstituttet og ilagt innreiseforbud, sier statssekretæren for Frp.

– Må snu alle steiner

Justisdepartementet og statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) har tidligere slått tilbake mot kritikken fra forsker Marte Rua, som han mener er basert på «veldig hypotetiske tanker».

Ikke overraskende får Justisdepartementet og Frp støtte av regjeringspartneren Høyre. Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp har tidligere sagt til NRK at det er klokt at regjeringen ser på muligheten for å sende fanger til Nederland.

Også Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes er positiv, og peker på at tiden fra man blir dømt til man skal sone bør være kortest mulig.

– Leie av fengselsplasser i Nederland vil løse akutte kapasitetsproblemer. Det er en utfordring at om lag 33 prosent av alle fengselsplasser i 2013 var belagt med utenlandske statsborgere, sier Elvenes.

Elvenes peker også på at Norge allerede har inngått soningsavtaler med Romania, Latvia og Litauen. I tillegg jobbes det med å få på plass slike avtaler med Polen, Serbia og Bulgaria.

– Alle steiner må snus for å få ned soningskøen, sier Elvenes.

Arbeiderpartiet og Kari Henriksen, som sitter i Stortingets justiskomité, er imidlertid skeptisk til fjernsoning i Nederland.

Ap krever nå flere svar fra justisminister Anders Anundsen om hvordan ordningen skal gjennomføres.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger