Hopp til innhold

Kripos-rapport: Mange unge overgripere

Halvparten av alle overgripere i de alvorligste sakene i Norge er mellom 15 og 24 år, ifølge en fersk Kripos-kartlegging. I mange av sakene kan domfelte seksualforbrytere kobles til andre saker.

Kripos

Kripos har gått igjennom de alvorligste overgrepssakene der det er avsagt dom siden 2012.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Kripos har gått igjennom de mest alvorlige straffesakene som gjelder seksuell omgang med barn under 14 år etter januar 2012 og frem til i dag.

I saksutvalget fant de:

  • 107 domfelte i 138 forhold
  • 132 fornærmede, 112 jenter og 18 gutter
  • Kun én av de domfelte er kvinne
  • 89 prosent av de domfelte født i Norge
  • 69 prosent av de domfelte var registrert som mistenkt, siktet eller domfelt for minst ett ytterligere tilfelle av enten voldtekt eller seksuell omgang med barn
  • I 40 prosent av forholdene var domfelte i arbeid
  • I 28 prosent av forholdene var domfelte skoleelev eller student
  • Over halvparten av de domfelte er mellom 15 og 24 år

I rapporten skriver Kripos at seksuelle overgrep mot barn skjer nærmere og oftere enn man gjerne tror, og at det er svært skadelig for dem som utsettes for det.

Har du tips om dette saksfeltet? Kontakt NRKs reportere

Kobles til andre saker

De peker også på at 79 av de 107 domfelte er registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i andre seksuallovbruddssaker.

Andelen domfelte må betegnes som høy, skriver Kripos.

Psykolog Pål Grøndahl

Psykologspesialist Pål Grøndahl sier det er en myte at overgriperen er en siklende mann i buskene rundt barnehagen, men at det ofte er mennesker som kjenner offeret.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Psykologspesialist Pål Grøndahl mener grunnen til at så mange linkes til andre saker, er at Kripos har gjennomgått de mest alvorlige sakene.

– Det er i de mest alvorlige sakene at vi finner de som forgriper seg på nytt, sier Grøndahl.

Hans erfaring er at mange av dem som er dømt for seksuallovbrudd, ikke forgriper på nytt.

De fleste slutter etter første dom, men så er et lite segment som forgriper seg igjen og igjen. Ca 80 prosent av overgriperne forgriper seg ikke på nytt, sier han.

Unge overgripere

Kripos' kartlegging viser at domfelte er i alderen 15–24 år i 51 prosent av sakene. Kripos valgte også å se på sammenhengen mellom aldersgruppen under 20 år og alderen på de fornærmede.

Den viser at de fleste av overgriperne under 20 år, begikk det første overgrepet da fornærmede var i 10–14-årsalder.

Ifølge Grøndahl viser forskning at det ofte er personer i ung alder som forgriper seg i alvorligste søkenen, og at de er i en høyrisikogruppe for senere overgrep.

– Jo tidligere en person forgriper seg på en annen, jo høyere risiko har personen for å begå til dels alvorlige seksuallovbrudd igjen, sier han.

Myter om gamle menn

Spesialistpsykologen mener det langt på vei er en myte at det eldre menn forgriper seg hyppigst.

– Men det er en sannhet at det er et lite utvalg av dem kan holde på svært lenge og være svært aktive.

Rapporten peker også på store mørketall knyttet til antall reelle overgrep sammenlignet med antallet som anmeldes til politiet.

Grøndahl minner om at de som har begått seksuelle overgrep mot barn, har en veldig lav status, både i fengsel og i samfunnet.

– Jeg har ofte vært bekymret for denne gapestokkmentaliteten. Selv om det de har gjort er fryktelig, er vil man få bedre tilgang til disse menneskene dersom man senker graden av stigmatisering.

Kripos ønsker at rapporten skal øke kompetansen på dette kriminalitetsområdet i samfunnet generelt og hos relevante instanser, slik at barn som er utsatt for seksuelle overgrep, blir identifisert tidligst mulig.

AKTUELT NÅ