KrF sier nei til mistillit

KrF-leder Knut Arild Hareide sier partiet ikke går inn for mistillit mot justisminister Anders Anundsen (Frp). De retter i stedet skarp kritikk mot Anundsen og krever ny vurdering av sakene til asylbarn som ble sendt ut i andre halvdel av 2014.

Knut Arild Hareide taler til landsstyremøtet

Knut Arild Hareide sa under sin tale at KrF nå forventer at Anundsen nå starter oppryddingsarbeidet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– KrF sin stortingsgruppe har etter en grundig vurdering besluttet å rette den skarpeste kritikken man kan gjøre i Stortinget, uten å fremme mistillit, sa Hareide under talen til KrFs landsstyre fredag.

– Det er riktig med så sterk kritikk i en sak der vi har fått påvist feilinformasjon, der ting har blitt gjort galt, og der det har fått noen konsekvenser.

Tre hovedgrunner til kritkken

Hareide sa at partiets stortingsgruppe nå vil fremme et forslag som sier at justisministerens oppførsel i saken om de lengeværende asylbarna er sterkt kritikkverdig, og trakk frem tre hovedgrunner til beslutningen.

– For det første har statsråden uttalt seg til Stortinget flere ganger uten å gi alle de opplysningene som er nødvending og tilstrekkelig for å opplyse saken fullt og helt, sa Hareide.

Videre sa KrF-lederen at utsendelsen av asylbarna ikke synes å være i samsvar med det Anundsen har gitt uttrykk for i Stortinget. Som den tredje grunnen oppga Hareide at det er urovekkende at statsråden «bare har gått ut ifra at den politikkendringen skulle skje gjennom et tildelingsbrev som ble sendt ut i januar, og aldri kontrollerte om så skjedde eller ikke».

Artikkelen fortsetter under videoen

KrF-leder Knut Arild Hareide vil i Stortinget rette den sterkeste form for kritikk mot justisministeren, men mener det ikke er grunnlag for mistillit.

Krever ny behandling

Grunnen til at KrF likevel ikke går inn for et mistillitsforslag er at de ikke er sikre på om feilinformasjonen som har blitt gitt ut, har blitt gjort bevisst.

– Og statsråden har beklaget i Stortinget. Han sa også under høringen at det er rom for forbedringer og læring, sa Hareide.

– Kjære landsstyre, det mener jeg det virkelig er i denne saken, la han til.

Hareide påpekte at KrF har en samarbeidsavtale med regjeringen som ikke er kontrollkomiteens oppgave å kontrollere, men partiets egen. KrF krever nå ny behandling av sakene til asylbarn som ble sendt ut i andre halvdel av 2014, og Hareide kom med et klart budskap til justisminister Anders Anundsen:

– Skal Anundsen fortsatt ha vår tillit så må han nå starte den oppryddingsjobben som vi mener er nødvendig.

Avhengig av Venstre

Det er SV som står bak mistillitsforslaget mot justisminister Anders Anundsen (Frp) for hans håndtering av asylbarnsaken. Forslaget har støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men for å få flertall i Stortinget, er de avhengig av støtte fra KrF og Venstre. Etter det NRK erfarer er det heller ikke flertall i Venstres partigruppe for å støtte et mistillitsforslag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger