Asylbarnsaken uakseptabel for Vestfold KrF

Vestfold KrF mener behandlingen av asylbarna er uholdbar. Samtidig er det ingen i fylkeslaget som ønsker at partiet skal gå ut av regjeringssamarbeidet.

På Vestfold KrFs årsmøte i helgen ble det lagt frem forslag til en resolusjon om at de utsendte asylbarna må få en ny vurdering. I resolusjonsforslaget står det at sakene til de utsendte barna må tas opp på nytt, med større vektlegging på barnas beste.

680 asylbarn ble sendt ut av Norge i fjor. 80 av disse barna har vært i landet i mer enn fire år. Justisminister Anders Anundsen (Frp) har måttet svare for seg etter at rekordmange asylbarn ble sendt ut av landet.

Svekket tillit

– Asylbarnsaken har gått ut over tilliten med tanke tidligere avtaler, sier fylkesleder Ole Døvik.

I resolusjonen står det blant annet at det er et viktig prinsipp for KrF at barnefaglige hensyn skal tillegges stor vekt i behandlingen av asylsaker. Fylkeslaget er glade for avtalen som KrF og Venstre tidligere har inngått med regjeringen om at slike hensyn skal veie tyngre enn tidligere.

Men etter regjeringens behandling av asylbarnas situasjon er tilliten mellom storting og regjering nå blitt satt på en alvorlig prøve.

Respektløst

Fylkeslaget mener at regjeringen og ansvarlig statsråd har håndtert saken uten respekt for avtalen som er blitt gjort og at det er uakseptabelt at barnefamilier prioriteres ved utsendelser for at regjeringens måltall skal fylles.

Asylbarnsaken føyer seg inn i rekken av uenigheter i den blåblå regjeringen. Ikke minst har Per Sandbergs uttalelser om at KrF har et stort ansvar for at unge mennesker fra Norge reiser ut og massakrerer barn og kvinner skapt harme i partiet.

– Uttalelsen er veldig grov. Den er helt på trynet for å si det enkelt, sier Døvik.

Likevel er det ifølge Døvik ingen i fylkeslaget som ønsker at KrF skal bryte regjeringssamarbeidet på nåværende tidspunkt.

– Selv om det har blitt mye saker etter hvert er det ingen røster som er sterke for å gå ut av samarbeidet på nåværende tidspunkt, sier han.

Samtaler i Nydalen

Regjeringspartiene og støttepartiene, Venstre og KrF skal møtes til samtaler i Nydalen førstkommende tirsdag for å diskutere regjeringens store saker.

– De fire partiene skal snakke sammen til uka. Vi må se hva dette møtet vil føre med seg. Videre samarbeid blir diskutert etter kommune- og fylkestingsvalget, sier Døvik.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Har du mista håpet om å nokonsinne ha nok i eigenkapital? Då kan det vera det finnes andre løysingar.

Må du ha eigenkapital for å få bustadlån?