Krever svar fra ministeren om politiets informantbruk

Venstre og KrF ber justisminister Anders Anundsen svare på hvilken kontroll han har med politiets informantbruk etter NRKs avsløringer.

Abid Raja (V) ber justisministeren redegjøre for politiets bruk av informanter

KREVER SVAR: Abid Raja (V) ber justisministeren redegjøre for politiets bruk av informanter.

Foto: Terje Haukenes / NRK

I flere saker har NRK fortalt om den kvinnelige informanten som skal ha bidratt til oppklaring av grov kriminalitet, men som nå føler seg sviktet av politiet.

Alt samarbeid er brutt, hun lever i skjul for de kriminelle og frykter for livet fordi hun hevder hun er blitt avslørt.

Som motytelse for informasjon hevder kvinnen hun fikk lovnader om at politiet skulle hjelpe henne med å få lovlig opphold i Norge.

LOVNADER: Den kvinnelige informanten gjorde hemmelige lydopptak da hun følte sin situasjon var truet.

Det får Venstre-politiker og tidligere advokat Abid Raja til å reagere.

– Dersom det stemmer at politiet lover informanter å jobbe for oppholdstillatelse eller forespeiler at de får oppholdstillatelse om de hjelper politiet i en sak, så går de langt utover de rammene de har, sier Raja til NRK.

Ber justisministeren redegjøre

Han ber justisminister Anders Anundsen komme på banen.

– Justisministeren må bidra til å oppklare om det stemmer at politiet gir lovnader om oppholdstillatelse i Norge mot at informanten gir opplysninger til politiet. Det kan vi ikke akseptere i et demokrati.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Spesialenheten for politisaker vil etterforske informantsaken etter det som er kommet fram i NRKs saker.

Kvinnen har mottatt trusler og blitt utsatt for grov vold, og hevder det er på grunn av jobben hun har gjort for politiet. Etter det NRK erfarer mener politiet at det ikke er samarbeid med dem som gjør at hun er blitt overfalt.

Anundsen og Søreide

SVARER IKKE: Justisdepartementet og justisminister Anders Anundsen har ikke ønsket å kommentere informantsaken, og viser til at den nå er under etterforskning.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kripos: Kan ikke tilby opphold

Ole Jørgen Arvesen, politiinspektør Kripos

KLARE REGLER: Ole Jørgen Arvesen, politiinspektør i Kripos, slår fast at politiet ikke kan komme med lovnader om oppholdstillatelse for informasjon.

Foto: NRK

Ifølge Kripos er det klare grenser for hva politiet kan gi som motytelse for informasjon.

– Det begrenser seg til strafferabatt. Å tilby fordeler som ikke hører under politiets ansvarsområde har vi ikke anledning til, sier Ole Jørgen Arvesen, politiinspektør i Kripos.

– Kan politiet tilby lovnader om hjelp til oppholdstillatelse?

– Nei, dette med opphold i riket hører ikke under vår etat, sier Arvesen.

Se Dagsrevy-saken om informanten som mener politisamarbeidet ble avslørt og nå lever i skjul for et tungt kriminelt nettverk:

Den kvinnelige informanten lever i skjul for et tungt kriminelt miljø Hun har samarbeidet med politiet, men føler seg sviktet.

INFORMANT MENER HUN BLE SVIKTET: I lang tid har en utenlandsk kvinne var informant for politiet i Oslo. På grunn av kvinnens sikkerhet har vi anonymisert henne, og vært sparsomme med å fortelle om det hun har vært gjennom. Stemmen hennes er også byttet ut med stemmen til en NRK-journalist.

Krever svar

Også KrF-politiker Kjell Inge Ropstad vil kreve svar fra statsråden.

Kjell Ingolf Ropstad representerer KrF i justiskomiteen på Stortinget.

ØNSKER LOVREGULERING: Kjell Ingolf Ropstad representerer KrF i justiskomiteen på Stortinget.

Foto: Terje Haukenes

– Jeg vil be statsråden avklare om han synes denne bruken er bra, og om han mener dette bør lovfestes, og hvordan han kan være sikker på at informanter, som kan være sårbare, blir ivaretatt, sier Ropstad til NRK.

Justisdepartementet viser til at saken er under etterforskning og ber om forståelse for at de ikke kan kommentere saken nå.

Politiinspektør Einar Aas, seksjonsleder for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, ønsker ikke å kommentere saken.

Ber om lovregulering

I dag er informantinstruksen unntatt offentlighet, og ingen andre enn politiet har kjennskap til den.

I England er informantarbeid lovregulert. Flere forskere mener Norge må gå samme vei. Leder Marius Dietrichson i Forsvarergruppen i Advokatforeningen har også bedt om dette.

Ropstad peker på at politiet har lovfestede rettigheter på lignende områder.

– Min opplevelse er at det burde man gjort med denne type bruk av informanter også. Sånn at man både vet hvor store rammer politiet har, og at man kan være sikker på at informanter, som kan være sårbare, er beskyttet på en skikkelig måte. Begge tingene hadde vært viktig å lovfeste, sier Ropstad.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger