Hopp til innhold

Spesialenheten åpner etterforskning av informantsaken

Reagerer etter NRKs avsløring om informanten som mener hun ble sviktet av politiet.

Den kvinnelige informanten lever i skjul for et tungt kriminelt miljø Hun har samarbeidet med politiet, men føler seg sviktet.

INFORMANT MENER HUN BLE SVIKTET: I lang tid har en utenlandsk kvinne var informant for politiet i Oslo. På grunn av kvinnens sikkerhet har vi anonymisert henne, og vært sparsomme med å fortelle om det hun har vært gjennom. Stemmen hennes er også byttet ut med stemmen til en NRK-journalist.

I går fortalte NRK historien om en kvinnelig informant som føler seg sviktet av politiet. Hun er overbevist om at hun er avslørt av det kriminelle miljøet. Nå lever hun i skjul og frykter for sitt eget liv.

I dag opplyser Spesialenheten for politisaker at de iverksetter etterforskning.

– Vi har i dag besluttet å starte etterforskning mot Oslo politidistrikt på bakgrunn av medieoppslag som har vært om måten informanthåndteringen har skjedd i Oslo politidistrikt, sier Liv Øyen, leder for etterforskningsavdelingen Øst-Norge i Spesialenheten.

Mulige instruksbrudd

Øyen sier de nå vil innhente mer informasjon og gjøre avhør, deriblant av den kvinnelige informanten.

– Det har fremkommet i media mulige instruksbrudd fra politiets side i forbindelse med informantbehandling, og ut fra det har vi funnet det riktig å se nærmere på saken, sier Øyen.

Politiinspektør Einar Aas, seksjonsleder for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette tar vi til etterretning og det forholder vi oss til, er alt Aas vil si til NRK.

Justisdepartementet viser til at saken er under etterforskning og ber om forståelse for at de ikke kan kommentere saken nå.

Advokat: Politiet bør rette opp urett

Silje Elisabeth Stenvaag

BEKYMRET: Advokat Silje Elisabeth Stenvaag er opptatt av hva som blir gjort for kvinnen.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Kvinnens advokat Silje Elisabeth Stenvaag er fornøyd med at Spesialenheten starter etterforskning, og mener det viktigste er hva som blir gjort for kvinnen.

– Min tanke er at dette er redelig og bra, men først og fremst er jeg opptatt av hva politiet har tenkt til å gjøre for kvinnen. De bør rette opp den urett de har begått, sier Stenvaag til NRK.

Les alle artiklene om informantsaken i Oslo politidistrikt

Trusler og vold

Kvinnen har mottatt trusler og blitt utsatt for grov vold, og hevder det er på grunn av jobben hun har gjort for politiet. Etter det NRK erfarer mener politiet at det ikke er samarbeid med dem som gjør at hun er blitt overfalt.

Politiet kommenterer ikke enkeltsaker i sitt informantarbeid. De vil verken avkrefte eller bekrefte kvinnens historie, men NRK sitter på flere lydopptak der hun snakker med sin politikontakt.

I ett av opptakene lover politikontakten å jobbe for at kvinnen skal få oppholdstillatelse i landet.

«Jeg har fortalt deg om papirene, og jeg står for det. Jeg skal prøve å fikse det. Jeg vet ikke om jeg klarer å fikse det, men jeg skal prøve», sier en av informantbehandlerne i en telefonsamtale med kvinnen.

LOVNADER: Politimannen sier til kvinnen at han skal prøve å hjelpe henne med papirer.

Kripos: Kan ikke tilby opphold

Kripos er fagansvarlig for informantvirksomheten. De uttaler seg på generelt grunnlag, og sier det er klare grenser for hva politiet kan gi som motytelse for informasjon.

– Det begrenser seg til strafferabatt. Å tilby fordeler som ikke hører under politiets ansvarsområde, har vi ikke anledning til, sier Ole Jørgen Arvesen, politiinspektør i Kripos.

– Kan politiet tilby lovnader om hjelp til oppholdstillalse?

– Nei, dette med opphold i riket hører ikke under vår etat, sier Arvesen.

– Maktmisbruk fra politiet

Med den kvinnelige informantens hjelp skaffet politiet seg informasjon om et kriminelt miljø, og alvorlig kriminalitet ble avdekket.

Men da hun ble brutalt angrepet og beskyldt for å ha hjulpet politiet, fikk hun ingen hjelp, hevder kvinnen. Hennes historie har fått Mildrid Mikkelsen, leder i ROSA-prosjektet, til å rette sterk kritikk mot politiet.

– De bruker de svakeste i samfunnet for å oppnå et helt annet mål enn å ivareta deres sikkerhet. Dette er maktmisbruk fra politiets side, har Mikkelsen uttalt til NRK.

Hendene til kvinne som sitter på i kjøretøy, pikselert

LEVER I SKJUL: Kvinnen lever nå i skjul for et kriminelt miljø som hun mener har avslørt henne som informant.

Foto: Ragnar Gulseth Berge / NRK

Tilsyn

Det er Riksadvokaten som fører tilsyn med politiet.

Riksadvokaten opplyser til NRK at de på bakgrunn av Spesialenhetens etterforskning ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.

«Når Spesialenheten har startet etterforsking, fører ikke Riksadvokaten noe tilsyn parallelt med dette. Det skyldes blant annet at vi er klageinstans i saken dersom Spesialenhetens avgjørelse påklages. Men spørsmålet om tilsyn, som er noe annet enn etterforsking, kan bli vurdert på nytt etter at saken er ferdig etterforsket og endelig avgjort,» opplyser Riksadvokaten til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ