Hopp til innhold

Konkurransetilsynet utsetter fristen i Sbanken-oppkjøp

DNB har kommet med forslag som etter deres vurdering avhjelper Konkurransetilsynets bekymringer. De dreier seg om salg av fond, ifølge DNB.

Sbanken

I april ble det kjent at DNB vil kjøpe Sbanken.

Foto: Erik Johansen / NTB

Det kommer fram i en børsmelding fra DNB. Årsaken til at Konkurransetilsynet må utsette fristen er at DNB har fremsatt forslag om avhjelpende tiltak.

Etter deres egen vurdering avhjelper tiltakene som er foreslått Konkurransetilsynets bekymringer, heter det i meldingen.

På grunn av DNBs forslag må derfor Konkurransetilsynet, i henhold til konkurranseloven, fortsette behandlingen av oppkjøpet til 28. oktober.

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB håper at storbanken får lov til å kjøpe Sbanken etter 28. oktober, men vil ikke spekulere.

Dreier seg om salg av fond

– Vi kan ikke gå inn på detaljene til forslagene, men bekymringene til Konkurransetilsynet har kun dreid seg om salg av fond, så det er naturlig at det er det det dreier seg om, sier Midteide til NRK.

Han vil ikke si hvor mange forslag DNB har kommet med, men bekrefter at det er flere forslag.

– Når kom dere med disse forslagene?

– Det har vært i en løpende dialog med tilsynet, spesielt den siste uka, sier Midteide.

I børsmeldingen påpeker storbanken at Konkurransetilsynet når som helst kan avbryte saksbehandlingen, dersom tilsynet ikke finner grunnlag til å gripe inn mot oppkjøpet.

Konkurransetilsynet skulle egentlig levere sin konklusjon på om de synes at DNB skal få kjøpe Sbanken i dag.

Gjermund Nese

Gjermund Nese er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Foto: Marit Hommedal

– I alle slike oppkjøpssaker har selskapene anledning til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne Konkurransetilsynets bekymringer for at konkurransen skal svekkes til skade for forbrukerne. Denne muligheten har DNB nå valgt å benytte seg av. Tilsynet vil nå gjøre en vurdering av de foreslåtte tiltakene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

I meldingen skriver tilsynet at det ikke er uvanlig at det kommer forslag til avhjelpende tiltak i sånne saker. Om disse forslagene påvirker utfallet i saken er for tidlig å si, skriver tilsynet.

For tidlig å si om DNB får kjøpe Sbanken

Det var i april at storbanken DNB vil kjøpe opp den lille konkurrenten Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i Sbanken.

Dermed var DNB i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

Flere av Sbanken-kundene likte det svært dårlig, og Konkurransetilsynet koblet seg på for å sjekke om et slik oppkjøp var gjennomførbart.

24. juni fikk begge selskapene et varsel om at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

Tilsynet mente det var grunn til å se nærmere på virkningene i markedet for fondssparing.

Samlet mente tilsynet at bankene kan få en for sterk posisjon i det markedet dersom de slås sammen.

I praksis handlet det om gebyrer og avgifter man betaler når man putter sparepengene sine i fond. Lave gebyrer er en måte for bankene å lokke til seg sparekunder. Jo hardere konkurranse, jo lavere gebyrer. Og omvendt.

Konkurransetilsynet sa de fryktet oppkjøpet kan føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing.

De to bankene fikk et nytt varsel 26. august, og frist til 16. september på å svare Konkurransetilsynet. I skulle tilsynet egentlig levere sin konklusjon.

Finansdepartementet godkjente DNBs kjøp av Sbanken i juli. Dermed gjenstår kun godkjenning fra Konkurransetilsynet før oppkjøpet kan bli en realitet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ