Vurderer å stanse Sbanken-oppkjøp

Konkurransetilsynet mener DNBs oppkjøp av Sbanken vil kunne gi dyrere fondssparing, og vurderer å stanse oppkjøpet. – Delvis seier, sier frontfigur for «kundeopprøret» i Sbanken.

DNB

MULIG STANS: DNBs kan måtte justere planene om å kjøpe hele Sbanken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Etter grundige vurderinger av dette oppkjøpet har vi kommet til at det er grunn for oss til å se nærmere på virkningene i markedet for fondssparing. Der blir DNB og Sbanken, hvis de slår seg sammen, den klart største aktøren, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NRK.

Gjermund Nese

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Foto: Marit Hommedal

Siden DNBs planer om å kjøpe Sbanken ble kjent i april, har tilsynet vurdert hvordan det vil kunne påvirke konkurransen i bankmarkedet.

Det varslede oppkjøpet er det største i bank-Norge siden DNB kjøpte Gjensidige NOR i 2003.

– Vi må gjøre grundigere vurderinger for å sikre at ikke forbrukerne kommer dårlig ut av dette, sier Nese.

I praksis handler det om gebyrer og avgifter du og jeg betaler når vi putter sparepengene våre i fond. Lave gebyrer er en måte for bankene å lokke til seg sparekunder. Jo hardere konkurranse, jo lavere gebyrer. Og omvendt.

Tilsynet frykter oppkjøpet kan føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing, heter det i en pressemelding.

DNB: – Ikke veldig dramatisk

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, støtter vurderingene til Konkurransetilsynet så langt.

Jorge Jensen

Jorge Jensen i Forbrukerrådet

Foto: Forbrukerrådet

– Det er først og fremst i markedet for distribusjon av fond at det blir vanskelig. DNB ville fått dominerende markedsposisjon, og det ville blitt for få uavhengige utfordrere i markedet for fondssalg, sier Jensen til NRK.

At markedet for boliglån ikke er noe tilsynet bekymrer seg for, lever han godt med.

– Våre egen analyser av Sbankens boliglånsprising bakover i tid, likner ikke atferden til en prispresser. Derfor er ikke boliglånsmarkedet like problematisk for et eventuelt oppkjøp, sier Jensen.

DNB sier seg fornøyd med at tilsynet kun ser ut til å være bekymret for konkurransen rundt fond, og ikke andre deler av markedet.

Thomas Midteide, DNBs konserndirektør for kommunikasjon.

Thomas Midteide er kommunikasjonsdirektør i DNB.

Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Vi opplever ikke det som veldig dramatisk. De har lagt bort alt bortsett fra fondssalg. Dette var helt som ventet at de ville bruke litt mer tid etter å ha fått inn mange høringssvar. Vi er fornøyd med at de har lagt bort alt bortsett fra fondsdelen, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide til NRK.

Interesseorganisasjonen Huseierne har hele tiden vært skeptisk til DNBs oppkjøpsplaner.

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne sier organisasjonen har gitt Konkurransetilsynet mye tall og fakta som viser at Sbanken er DNBs viktigste konkurrent.

Foto: Moment studio / Huseierne

– Beslutningen er en bekreftelse på at det er betydelig risiko for at konkurransen i bankmarkedet svekkes om DNB sluker Sbanken. Vi er glad for at Konkurransetilsynet vil undersøke dette nærmere og har tillit til at hensynet til forbrukerne og konkurransen blir ivaretatt., sier generalsekretær Morten A. Meyer i en kommentar.

– Delvis seier til grasrotopprøret

DNBs planer om å kjøpe Sbanken førte til raseri hos mange av sistnevntes kunder. Christian Jahr står bak Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB», som i dag teller rundt 7600 medlemmer.

Medlemmene av gruppen prøvde opprinnelig å kjøpe aksjer i Sbanken i et forsøk på blokkere oppkjøpet. Gruppen lyktes imidlertid ikke å hindre at DNB sikret seg over 90 prosent av aksjene – nok til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

En inngripen fra Konkurransetilsynet er derfor siste håp for medlemmene som ønsker å stanse oppkjøpet.

Initiativtager Christian Jahr.

Christian Jahr har stått i spissen for «grasrotopprøret» der Sbanken-kunder forsøkte å blokkere DNBs oppkjøp.

Foto: Christian Jahr

– Det er en delvis seier til grasrotopprøret. Konkurransetilsynet vektlegger en del av det vi har påpekt, sier initiativtaker Christian Jahr til NRK.

Ifølge Jahr er fondssparing en viktig tjeneste for mange av opprørerne og hyppig påpekt av medlemmene i gruppen. Lånetjenester er derimot i mindre grad påpekt, ifølge Jahr.

Sbanken har presset priser på fond og sparing, mener Jahr.

Jahr forteller at han er rørt og imponert over engasjementet fra de tusenvis av medlemmene i gruppen. Selv om ikke alle har fått med seg at tilsynets vurdering er foreløpig.

Det koker. Det er litt preget av at alle ikke leser hele saken og noen tror det er bestemt at oppkjøpet stanses, sier Jahr om dagens reaksjoner i gruppen.

Vil undersøke mer

Tilsynet har allerede innhentet store mengder informasjon fra DNB og Sbanken, i tillegg til andre aktører i markedet. Vurderingen om å stanse kjøpet, er likevel foreløpig.

– Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier Nese.

Konkurransetilsynets behandling av saken vil nå fortsette.

Tilsynet har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet.

Dersom er slikt varsel blir sendt, vil selskapene ha 15 virkedager på å komme med sine argumenter.

Endelig frist i saken er 7. oktober.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger