Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften må utsettes

Konkurransetilsynet mener den nye flypassasjeravgiften fører til ulike konkurransevilkår. Noen passasjerer må betale dobbelt.

Flypassasjerer i flycabin

VRIR KONKURRANSEN: Dersom du flyr med to ulike flyselskaper, blir det to flyseteavgifter. Dette mener Konkurransetilsynet blir feil.

Foto: Rainer Prang / NRK

Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften ikke bør innføres før konsekvensene er utredet nærmere.

Gjermund Nese

ADVARER: Gjermund Nese i Konkurransetilsynet mener flyseteavgift kan ramme lavprisselskapene hardt.

Foto: Reidun Duesund/Konkurransetilsynet

– Avgiften kan være skadelig for konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Disse virkningene bør utredes nærmere, mener avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Flypassasjeravgift er en særavgift på flyreiser som er vedtatt av Stortinget og planlagt innført fra 1. april 2016.

Avgiften på 80 kroner per passasjer tilkommer på alle flybilletter med avgang fra norske lufthavner.

Må betale to ganger

Konkurransetilsynet skriver i sin høringsuttalelse som er oversendt Skattedirektoratet i dag, at flypassasjeravgiften vil kunne skape ulike konkurransevilkår for flyselskapene. Det gjelder særlig for transfertrafikken, det vil si der flypassasjerer må bytte fly under mellomlanding.

Passasjerer som på en reise flyr med to selskaper som har en samarbeidsavtale, vil kun betale passasjeravgift én gang. Passasjerer som flyr med to selskaper uten en slik avtale vil måtte betale avgiften to ganger.

Konkurransetilsynet savner også en nærmere vurdering av om den nye avgiften vil kunne ramme flyselskapene ulikt, avhengig av om selskapet har sin hovedvirksomhet i lavprissegmentet eller i fullservicesegmentet.

Rammer lavprispassasjerer

Prisøkningen per billett vil, dersom den overføres fullt ut til passasjerene, prosentvis være størst for lavprisbilletter, påpeker Konkurransetilsynet. For flyselskap som opererer innen lavprissegmentet vil dette kunne gi en relativt større nedgang i passasjerer enn for flyselskap som opererer innen fullservicesegmentet.

– I ytterste konsekvens vil innføringen av flypassasjeravgiften kunne føre til færre aktører i det norske luftfartsmarkedet og redusert konkurranse, sier Nese.

Sunn konkurranse er viktig både for forbrukerne og for å sikre en effektiv bruk av samfunnets ressurser. En forutsetning for å realisere fordelene ved konkurranse er at selskaper konkurrerer på like vilkår, skriver Konkurransetilsynet.

Foreslår å stryke transferfritak

Lars Haltbrekken

NEI TIL TRANSFER-FRITAK: Lars Haltbrekken mener mellomlanding bør utløse ny avgift.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet sier at innvendingen fra Konkurransetilsynet kan løses.

– Dette kan enkelt løses ved å stryke forslaget om at transferpassasjerer får fritak for avgift. Det er også miljømessig logisk. Flyr du to ganger etter hverandre er det fornuftig å betale dobbel avgift, sier Haltbrekken.

Han peker på at flyseteavgiften er en miljøavgift, og at det er viktig å få på plass avgifter som kan redusere utslippene.

– 1000 kan miste jobben

Stuere ved RyanAir-fly på Rygge

På Rygge kan mange miste jobben om Ryanair legger ned rutene.

Foto: Basel Kherallah / NRK

Flyseteavgiften har fått hard kritikk fra blant annet Rygge lufthavn ved Moss, hvor Ryanair har truet med å trekke seg ut.

Nærmere ett tusen mennesker kan stå uten arbeid fra høsten av dersom Moss Rygge Lufthavn legges ned. Ordføreren i Moss mener situasjonen er dramatisk.

– Uklar klimaeffekt

Også fra Nord-Norge har kritikken vært hard.

– Forslaget har en uklar klimaeffekt, er konkurransevridende og vil ramme distriktene og samferdselen i Nord-Norge i særlig grad, mener fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.

Stortingsflertallet vedtok i statsbudsjettet at det skal innføres en flyseteavgift på 80 kroner per flybillet, noe som vil gi 2 milliarder kroner årlig i inntekt til staten.

Toll- og avgiftsdirektoratet har sendt et forslag til forskrift for flyseteavgiften ut på høring, med høringsfrist 21. februar. Avgiften er planlagt innført fra 1. april.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger