Hopp til innhold

Vil forby graving i «klimabomber»

Flere kommuner planlegger å grave opp store områder med myr. Vil føre til store utslipp av klimagasser, advarer miljøorganisasjon.

Christian Steel, Sabima.

FORBUD: Christian Steel står i Ulvemyra i Frogner, myrer som den lagrer enorme mengder karbon.

Foto: Anne Skifjeld / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Skogen må få være skog, myra må få være myr, har klima og miljøminister Espen Barth Eide tidligere uttalt.

Likevel viser tall fra miljøorganisasjonen Sabima at bare i Viken fylke er det planlagt å nedbygge over 5000 dekar med myr. Det tilsvarer fem kvadratkilometer.

– Vi er sjokkert over at mange norske kommuner fortsatt har planer om å nedbygge store områder med myr. Det viser at det trengs strengere regler nasjonalt, sier Christian Steel, biolog og generalsekretær i Sabima.

Det kan slippe ut flere hundre tusen tonn CO₂ totalt, om alle de planlagte prosjektene blir gjennomført, ifølge Sabimas beregninger.

MYR

PLAN: Ulvemyra i Frogner er en av myrene som etter planen skal bli nedbygd.

Foto: Anne Skifjeld / NRK

Siden 90-tallet har millioner av tonn CO₂ blitt sluppet ut på grunn av nedbygging av myr og tovmark i Norge.

De gjennomsnittlige rapporterte årlige CO₂-utslippene fra nedbygging av myr og torvmark i perioden 2011–2020 var på 520.000 tonn, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

Vil redusere nedbyggingen

Fylkesrådet i Viken skriver i en e-post til NRK at de er opptatt av å unngå nedbygging av myr og våtmarksområder.

– Vi arbeider aktivt for å redusere nedbyggingen, gjennom veiledning og bistand til kommunene i den løpende planleggingen.

Fylkeskommunen peker på at noen av myrene som er «planlagt nedbygd» i arealplanen allerede kan være nedbygd eller kan ha vist seg vanskelig å ta i bruk. Samtidig vedgår Viken at andre deler står i fare for å bli bygget ned.

– Det er imidlertid ikke nødvendigvis innsigelser knyttet til disse arealene, slik at de ligger der som et potensial for nedbygging, skriver kommunen.

Les også Klimabombene ingen tenkte på

Myr, Ørskogfjellet

Mener det trengs et forbud

Sabima mener dette ikke er nok og vil ha et forbud.

Før sommeren kom Miljødirektoratet med en utredning om virkemidler for å hindre nedbygging av myr. I utredningen peker direktoratet på at et forbud med svært begrensede dispensasjonsmuligheter vil være den beste beskyttelsen for myra.

Steel mener at alt ligger til rette for at regjeringen kan utrede et forbud mot nedbygging av myr.

Det er godt utredet faglig, det er stor forståelse for dette i befolkningen at myr er viktig.

Lovforslaget

I fjor opphevet Stortinget en forskrift om forbud mot nydyrking av myr. I stedet vedtok et stortingsflertall å erstatte forbudet med, kort fortalt, et krav om en «helhetlig plan» dersom det skulle bygges på myr.

I etterkant var det full strid om dette gjorde det enklere eller vanskeligere for kommunene å bygge på myren.

Sabima mener at Stortingets vedtak fra i fjor er for svakt, og får støtte av Venstre:

– Det var helt feil av Stortinget å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. I dag trenger vi et mye sterkere lovverk, med forbud, slik som Miljødirektoratet anbefaler, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Myr

MYR: Myren lagrer enorme mengder karbon. Om den blir nedbygd vil karbonet den lagrer bli sluppet ut i atmosfæren.

Foto: Anne Skifjeld / NRK

Mener en helhetlig plan gir best vern av myr

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier til NRK at han er helt enig med Sabima om at man må unngå å nedbygge myr. Han mener imidlertid at forbud mot nedbygging ikke vil gi best vern av myren.

– Et forbud kan gi mye rom for dispensasjoner. Derfor må det ligge til grunn en helhetlig plan. Min syn er at det sterkere og bedre måte å gjøre det på.

Med lovvedtaket Stortinget vedtok i fjor legges det til grunn av man må planlegge arealdisponeringen. Arealregnskapet må være så naturvennlig som mulig.

Han mener lovforslaget i praksis er et forbud.

Espen Barth Eide

MYR ER VIKTIG: Espen Barth Eide vil ikke ha et forbud mot nedbygging av myr. Han mener vedtaket fra Stortinget gir bedre beskyttelse.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Hovedregelen må være at man ikke skal nedbygge myr, slår statsråden fast. Det kan likevel komme situasjoner hvor det likevel vil være noe annet alternativ enn å bygge i myrområder.

I disse tilfellene, ses det på muligheten til å innføre et avgift på all nedbygging, opplyser ministeren. En annen mulighet er en forpliktelse til å restaurere et tilsvarende område som man nedbygger.

AKTUELT NÅ