Mener Arbeiderpartiet ikke skjønner eget myr-forslag

Arbeiderpartiet ville verne mer myr med nytt lovforslag. Da stemte Senterpartiet og Fremskrittspartiet for – fordi de mener forslaget vil gi mindre vern.

Myr, Klakegg

VERN ELLER IKKE: Det er ikke så lett å bli klok på hva Aps myrforslag vil føre til.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Det hører med til sjeldenhetene at man på Stortinget er så uenige om hva man faktisk har vedtatt, som i denne saken.

Det hele startet i vår, da Senterpartiet foreslo å oppheve dagens forbud mot nydyrking av myr.

Forslaget fikk kun støtte av Frp, mens Arbeiderpartiet lanserte sitt eget forslag. Ap ville oppheve forskriften der dagens forbud står, og heller flytte myrvernet inn i jordloven.

For både Sp og Frp ble dette en ganske god plan B.

– Vi stemte for et forslag, som etter vårt syn, er en oppmykning av reglene som gjelder i dag, sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Senterpartiet mener hensynet til lokal matproduksjon veier tyngre enn klima i denne saken.

Myr, Ørskogfjellet

MULIG UTSLIPPSBOMBE: Hvis myr blir «punktert», slippes karbonet den holder på ut. Når det kommer i kontakt med luft, blir det til CO₂.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Forslaget som ble vedtatt gjør nydyrking mulig – men bare dersom kommunen får på plass en såkalt helhetlig plan, med hensyn til klima, natur og kulturlandskap.

– Det som er viktig for oss er å styrke myrens beskyttelse i loven. Det gjør vi gjennom vårt forslag, og det er mye sterkere vern enn det som har vært tilfelle frem til nå, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland.

En litt annen tolkning enn Senterpartiet. Også Fremskrittspartiet mener Aasland har tolket eget forslag feil.

– Dette vil ikke gi noe strengere vern mot nydyrking. Heller tvert imot. Det var derfor vi stemte for, sier saksordfører Bengt Rune Strifeldt i Frp.

Kommunenes makt

Kanskje lurer du på hvorfor våt og sølete myr har havnet på den politiske agendaen?

Årsaken er at ødeleggelse av myrområder kan føre til enorme klimagassutslipp. Selv om myr bare dekker tre prosent av klodens areal, er det lagret like mye karbon her som i hele atmosfæren. I tillegg er myr hjemmet til en rekke planter, dyr og fugler.

Ola Elvestuen med Oslofjorden bak seg.

IRRITERT: Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) mener Ap snakker med to tunger om lovendringen.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Å la myren ligge, er derfor noe flere anser som et viktig klimatiltak.

Dette var bakgrunnen for at Venstre fikk kranglet gjennom nydyrkingsforbudet, som bare har hatt sine bokstaver i lovverket ett år, før det nå blir opphevet.

En skikkelig pinne i siden for den tidligere klima- og miljøministeren, som mener dette handler om at Ap prøver å stjele velgere fra to fløyer.

– Det som er mest irriterende er at Ap prøver å selge dette inn som at de har vernet myr. Men de har gjort det stikk motsatte ved å fjerne forbudet om nydyrking, sier Venstres Ola Elvestuen.

Havner i konflikt med andre lover

Landsbruks- og matdepartementet (LMD) har gjort en lovvurdering av myrforslaget som til slutt fikk flertall.

I vurderingen står det at lovendringen blir sett som et «forbud». Men kommunen kan likevel sette dette forbudet ut av kraft, ved at de selv godkjenner en søknad om nydyrking.

«Det blir i praksis opp til kommunen i den helhetlige planen å angi rammer for når tillatelse kan gis,» står det.

Et av de andre poengene med forslaget blir det også reist spørsmål rundt.

Ap ønsker nemlig at myrvernet skal styrkes gjennom å sidestille nydyrking og nedbygging av myr. Det siste vil si at man graver opp myr for å bygge parkeringsplasser, boligfelt og lignende. Nedbygging av myr er i dag fullt lovlig, selv om nydyrking ikke er det.

Utbygging myr Kongsberg

VIL HA MINDRE NEDBYGGING: Ap vil også få nedbygging av myr inn i loven, selv om dette er utfordrende.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Her vil altså Ap stramme inn. Problemet er bare at nedbygging av myr er kinkig å få inn i jordloven, som er den loven Ap ville endre. LMD viser til at dette havner i konflikt med andre lover, som plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven.

På grunn av dette er ikrafttredelsen av Stortingets vedtak foreløpig satt på vent.

– Det er nødvendig å få oversikt over konsekvensene av lovvedtaket, herunder hvordan den nye regelen kan samordnes med annet relevant regelverk, sier avdelingsdirektør i LMD Hanne Klægstad til NRK.

Mener Ap skjønner Aps forslag best

Elvestuen mener LMDs vurdering er et soleklart tegn på at vi nå går en fremtid i møte med mer nydyrking, og da mindre vern av myr.

– Det er ingen føringer for hvilken plan kommunene skal gi. Og da er det en ren delegasjon til hver enkelt kommune, sier han.

Bengt Rune Strifeldt

SKJØNNER IKKE AP: Bengt Rune Strifeldt i Frp skjønner ikke at Ap sier lovendringen deres vil føre til mer vern.

Foto: Presse

Strifeldt i Frp er enig.

– Nå er det jo opp til kommunene å legge til rette for der det er forhold og nødvendig å nydyrke myr. Dette gir ikke noe strengere vern mot nydyrking, sier han, og legger til:

– At Ap kan konkludere med det kan jeg ikke forstå.

Aps Terje Aasland står på at vernet styrkes når de løfter nydyrking fra forskrift til lov. Han leser LMDs vurdering som et sterkere vern av myr.

Jeg tror at når kommunene blir pålagt å forvalte nydyrking og nedbygging ut ifra helhetlige planer, så blir beskyttelse av myr sterkere, sier Aasland.

– Hvorfor videreførte dere ikke nydyrkingsforbudet i jordloven hvis dere vil ha mer vern?

Terje Aasland

TROR PÅ KOMMUNENE: Terje Aasland (Ap) tror kommunene selv vil ta gode vurderinger om utbygging og nydyrking.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det generelle forbudet blir for rigid. Det skal etter nøye gjennomtenking være mulig å nydyrke noe. Men da må kommunene se det i sammenheng med det man bygger ned, sier han.

Aasland har troen på at kommunene skal se helheten hvis de må benytte myrområder. Graves en åker ut et sted, må en parkeringsplass på myr vike et annet sted.

– LMD skriver at nedbygging havner på tvers av flere lovverk. Hvordan skal dere behandle det?

– Det er jordloven som har vært til behandling, og vi har tydelig rammet inn sterkere beskyttelse av myren. Det kan være at det trenger bedre innramminger i forskrifter, men vi mener at det som er føringen med dette lovutkastet gir strenge forutsetninger, sier Aasland.

Og hva de andre partiene sier om saken, bryr ikke Aasland seg om.

– Nå tror jeg at vi som har fremmet forslaget har best forutsetninger for å si noe om resultatene.

Så får vel tiden vise, om den nye loven vil føre til mer eller mindre vern av myr i fremtiden.

Tips meg!

Sitter du inne med en sak som du mener NRK bør ta en kikk på? Send meg gjerne tips!