Kolberg: – Vedtaket kan være ugyldig

Helse Midt og Helse Møre og Romsdals fullstendig sprikende forklaringer om hva som har skjedd i sykehusstriden på Nordvestlandet, kan ende med at vedtaket om nytt sykehus i Molde er ugyldig.

Martin Kolberg

Leder av Kontrollkomiteen, Martin Kolberg (Ap), utelukker ikke at Helse Midt Norge kan ha brutt loven. Til høyre Helge Thorheim (Frp).

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Hvis, og jeg understreker hvis, komiteen kommer frem til at man her har opptrådt i strid med loven, må formodentlig regjeringa fatte en beslutning på nytt, sier leder av Kontrollkomiteen, Martin Kolberg (Ap).

Og med det blåser Kolberg liv i håpet til alle kristiansundere som har nektet å godta helseminister Bent Høies (H) avgjørelse om nytt sykehus utenfor Molde. Under fredagens maratonhøring på Stortinget prøver Kontrollkomiteen å finne ut av om helseministeren eller de underliggende helseforetakene har brutt loven i den bitre sykehusstriden.

– Helse Møre og Romsdal mener det har vært et utidig press om å velge tomta utenfor Molde, mens Helse Midt sier det stikk motsatte. Det er vårt dilemma, sier Kolberg.

Peker på hverandre, ikke Høie

Selv om Høyre og SV i Politisk kvarter avblåste lokaliseringsdebatten og mener Molde-vedtaket er endelig, vil altså ikke Ap-høvdingen la Ap-styrte Kristiansund i stikken helt ennå.

– Jeg er avventende. Jeg hører at det er to forskjellige forklaringer. Om regjeringen må fatte et nytt vedtak betyr ikke det at de ikke kan komme tilbake til samme konklusjon som før, påpeker Kolberg.

Ingen av de to helseforetakene ville i høringa legge skylda på helseminister Bent Høie for overstyring, men skylder heller på hverandre. Den tidligere direktøren i Helse Møre og Romsdal, som trakk seg uventet rett før beslutningen skulle tas, avviste i dag at Høie kunne lastes for det valget.

– Jeg hadde ingen befatning med ham, og jeg følte ikke noe slikt press, sa Astrid Eidsvik til Kontrollkomiteen.

– Meningsløst med ny prosess

Selv om de to helseforetakene altså ikke har noe å utsette på helseministeren, er jusprofessor Jan Frithjof Bernt mer skeptisk til Høies innblanding i saken.

– De svarene helseministeren har gitt i brevet (til Kontrollkomiteen red.anm.), avspeiler at han har en forståelse av loven som jeg oppfatter som problematisk, uttalte forvaltningseksperten til komiteen.

Likevel mener Bernt det ikke er nødvendig at regjeringen skal fatte et nytt vedtak.

– Så lenge det er politisk flertall bak Molde, så virker det meningsløst å starte en ny prosess i dag.

SISTE NYTT

Siste meldinger