Kartlegger omstridte oljeressurser: – Forrige århundres tenking

Mens politikerne diskuterer om allerede åpnede områder i Barentshavet skal stenges for oljeaktivitet, kartlegger Oljedirektoratet områdene langt nord for dette. – Viktig og bra, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Skyter seismikk nord i Barentshavet

Her samler Oljedirektoratet inn seismikk nordøst i Barentshavet i fjor sommer. Området ligger nord for den omstridte iskanten.

Foto: Oljedirektoratet
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Fremtiden til oljevirksomheten i Barentshavet er i politisk limbo, der en rekke partier tar til orde for å flytte grensen lenger sør enn de tillater i dag. Samtidig har Oljedirektoratet (OD) jobbet med å kartlegge områdene i Barentshavet øst, som strekker seg fra samme breddegrad som Bjørnøya og opp til kysten av Svalbard (se kart).

Begrunnelsen for å kartlegge dette området, er at deres mandat fra staten er å kartlegge hele den norske sokkelen, forklarer letedirektør i OD, Torgeir Stordal.

– Så de siste årene har vi på oppdrag av staten samlet inn både todimensjonal og tredimensjonal seismikk i Barentshavet nord.

I dag jobber OD med å evaluere resultatene fra seismikkskytinger, men de driver ikke aktivt med seismikk i Barentshavet nord per nå.

Iskant-Område som Oljedirektoratet kartlegger-130220-ho

Forsvarer kartlegging

I dag er hele området i Barentshavet nord stengt for oljeleting og -utvinning, og på Stortinget er det kun Frp som har ønsket å flytte grensen for oljeaktivitet lenger nord.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener likevel det er viktig og bra å kartlegge disse områdene.

Astrid Randen forklarar kva iskanten er.

Astrid Randen forklarar kva iskanten er.

– Dette handler om å vite hva som finnes på norsk sokkel, og hva staten – altså det norske folk – eier. Det er ikke minst viktig for å ivareta norske interesser, sier Bru.

Begrunnelsen blir møtt med lite forståelse fra Une Bastholm, som sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.

– Å kartlegge områdene for å hevde norske interesser er forrige århundres tekning, sier hun.

– Selvmotsigende

Olje- og energiministeren presiserer at dette ikke er en debatt om iskanten, og at det ikke er noen diskusjoner om å åpne dette området heller.

– Å kartlegge disse områdene er ikke petroleumsaktivitet, sier Bru.

Bastholm mener likevel arbeidet er unødvendig. I tillegg til forstyrrelsene for dyrelivet i havet fra seismikk, mener Bastholm at dette er bortkastet ressursbruk.

– Det er selvmotsigende at Stortinget på den ene siden har bestemt at innenfor iskanten så skal vi ikke drive med oljeboring, og på den andre siden tillater man at Oljedirektoratet skyter seismikk, sier hun videre.

Torgeir Stordal

Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Tror det er olje

Seismikk vil si at man skyter trykkbølger ned i jorden, for å kartlegge om det kan ligge olje eller gass under overflaten. Selv om seismikk kan si om forholdene ligger til rette for olje og gass, så må det bores i området for å fastslå hva som faktisk ligger nede i mørket.

– Vi tror betingelsene er til stede for at det kan være olje og gass her, og i så fall så kan det være betydelige ressurser. Men det er stor usikkerhet, sier Stordal.

Seismikk-skip

Oljedirektoratet brukte fartøyet Amazon Conqueror til innsamling av seismikk i Barentshavet nord i fjor sommer.

Foto: Oljedirektoratet

Hvis man ønsker å opprettholde olje- og gassproduksjon i Norge på lang sikt, er det naturlig at man kartlegger hele sokkelen og Barentshavet nord, sier Stordal videre.

Vil ikke utvinne i is

Store deler av områdene som nå er under kartlegging har høy isfrekvens store deler av året, viser Faglig forums undersøkelser.

Norsk olje og gass har uttalt at bransjen ikke ønsker å operere i områder med is, for å kunne operere uten risiko. Hvorvidt Barentshavet nord er interessant for bransjen, vil de først ta stilling til hvis områdene åpnes, sier Tommy Hansen, som er direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i bransjeorganisasjonen.

– Først når et område blir åpnet, tar selskapene sine kommersielle vurderinger, sier Hansen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger