Hopp til innhold

Kaller inn til høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen

Lektor ved Ulsrud videregående ble kalt inn på rektors kontor etter Dagsnytt 18. Nå kaller kommunepolitiker inn til åpen høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen.

Saken om Malkenes har satt i gang en voldsom debatt om ytringsfrihetens kår i norsk skole.

Eivor Evenrud

Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i Oslo bystyres kultur- og utdanningskomite er svært skeptisk til måten Ulsrud skole håndterer Simon Malkenes offentlige ytringer.

Foto: Christopher Neumann Ruud

Fire av ti lektorer redde for å kritisere egen skole

Eivor Evenrud, nestleder i Oslo bystyres kultur- og utdanningskomite sier til NRK at hun kaller inn til høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen, etter saken mot lektor Simon Malkenes på Ulsrud videregående skole.

Dato for høringen settes ikke før på mandag. Utdanningsetaten, fagforbundene og andre aktuelle kalles inn til åpen høring.

Også Utdanningsetatens direktør, Astrid Søgnen kalles inn til høringen.

Onsdag gav Søgnen en orientering om Malkenes-saken til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Hva som skjer videre med Simon Malkenes var ikke tema i møtet mellom byråden og etaten.

Simon Malkenes forteller om en umulig skolehverdag.

Lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, leser høyt fra notatene fra skoletimen for radioprogrammet Dagsnytt 18.

Opphetet personalmøte

NRK har fått høre et lydopptak av personalmøtet onsdag på Ulsrud videregående skole, der rektor David Dunlop møter lærerne om saken mot lektor Simon Malkenes.

Rektor sier i starten av møtet at han er klar over og godtar at det vil bli referert fra møtet.

Lærerne på personalmøtet stiller spørsmål om hvorfor det ser ut som skolen er ute etter å ta Simon Malkenes og hva som er motivasjonen for å starte en prosess mot lektoren.

Rektor bedyrer igjen og igjen at det kun dreier seg om en undersøkelsesfase:

– Jeg har plikt til å undersøke det dersom elever føler seg krenket av en lærer. Undersøkelsen er ikke ferdig, sier Dunlop på personalmøtet.

Han blir møtt av protester fra flere lærere som stiller spørsmål ved om elevenes leserinnlegg i Aftenposten, der de sier de føler seg krenket, i det hele tatt var skrevet av elevene selv.

Læreren som hjalp elevene med å skrive leserinnlegget blir navngitt, men rektor mener det var elevene selv som tok initiativet og som stod for budskapet.

Det blir også stilt spørsmål ved om den egentlige motivasjonen til Dunlop for å undersøke saken, er frykten for at skolen skal få et dårlig omdømme.

Rektor fastholder at det dreier seg om krenkede elever, men sier samtidig at han er enig i at skoleinntaksordningen i Oslo er en viktig sak.

Var sammen om leserinnlegget

Flere elever som NRK har fått kontakt med sier de ikke vil snakke med pressen. Kun én elev i klassen til Malkens vil snakke. Vedkommende vil være anonym, men sier:

– Alle var enige om å skrive det innlegget. Det var ingen som var usikre. Alle sa sin mening, og så kom det i Aftenposten. Det var sånn det skjedde. Noen følte seg undertrykka, av at han brukte forbokstaver.

Han brukte bare forbokstaver på personene. Ingen kunne vite hvem det var?

– Alle i klassen forsto det, hele skolen forstod hvem Simon snakket om. Han har skrevet negativt om skolen før også. Hvordan skal vi få elever til å ville gå her neste år, da?

Elevrådet sier til NRK at de har bestemt seg for å ikke uttale seg til pressen om saken.

Ulsrud videregående skole

Ulsrud videregående skole

Foto: Ines Margot Zander / NRK

AKTUELT NÅ