Norsk juryordning kan fortsette

Høyesterett har bestemt at norsk jurypraksis ikke er i strid med menneskerettighetene. Samtidig opphevet retten deler av dommen mot Arfan Bhatti.

Arfan Bhatti og John Christian Elden

Arfan Bhatti og John Christian Elden i Høyesterett fredag.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Den øverste domstolen avsa i dag dom i flere saker som var anket fordi juryen ikke har gitt noen begrunnelse for kjennelsen.

Prinsipper

Dette er dermed en prinsippavgjørelse fra Høyesterett, som har svart på spørsmålet: Kan en jury erklære en tiltalt skyldig uten å begrunne avgjørelsen?

Hvis Høyesterett hadde fulgt signalene fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, hadde svaret blitt ja. Da måtte trolig mange straffesaker ha blitt behandlet på nytt.

Nå har Høyesterett slått fast at den norske juryordningen ikke er et brudd på menneskerettighetene.

LES OGSÅ: Kan torpedere juryordningen

- Politisk spørsmål

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er tilfreds med Høyesteretts avgjørelse.

- Etter mitt syn sier dommen at det er et politisk spørsmål om vi skal ha jury eller ikke - dette er ikke et spørsmål for domstolen, sier Busch til NTB.

Han mener det nå blir politikernes utfordring å finne nye løsninger som tilfredsstiller Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum mener juryens kjennelser bør begrunnes.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det er Venstres justispolitiske talsmann Odd Einar Dørum enig i. Han ønsker en helhetlig gjennomgang av juryordningen, som han vil forbedre og styrke.

- Venstre ble dannet for å innføre juryordningen. Denne slåss vi for å beholde, sier Dørum.

Han mener at lekfolk i juryen er et viktig korrektiv til fagdommere.

Ny runde for Bhatti

Arfan Bhatti ble for ett år siden dømt til forvaring i åtte år for blant annet medvirkning til drapsforsøk, torpedovirksomhet og for å ha skutt mot synagogen i Oslo.

Selv om Høyesterett ikke ville endre jury-praksisen, opphevet retten énstemmig en del av dommen mot Bhatti - den delen som gjaldt forsettlig drapsforsøk.

Det var drapsforsøket som var anket til Høyesterett. Nå blir det en ny runde i lagmannsretten, med ny jury.

Begrunnelsen fra Høyesterett var at lagmannsretten har tolket loven feil når det gjelder forsettet i drapsforsøksdommen.

- En gledens dag for Bhatti, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Bhatti er i praksis nå bare dømt for skadeverk etter skyting mot et hus i Bærum, og for skytingen mot synagogen. Den siste skytingen gjorde at han ble tiltalt for terrorvirksomhet - noe han ble frifunnet for i lagmannsretten. Der ble han også frifunnet for fire av de fem drapsforsøkene han ble dømt for i tingretten.

Nå vil forsvarer Elden begjære 31 år gamle Bhatti løslatt.

SISTE NYTT

Siste meldinger