Hopp til innhold

Jernbanedirektoratet avviser klagen fra SJ

Mener anbudskonkurransen om Sørlandsbanen har fungert på riktig måte.

Sørlandsbanen skal driftes av britisk toggigant

SØRTOGET: Fra desember neste år skal Sørlandsbanen skifte navn til Sørtoget og driftes av britiske Go-Ahead.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NRK avslørte før helga at det britiske togselskapet Go-Ahead holdt på å bli kastet ut av anbudskonkurransen om Sørlandsbanen én måned før de vant kontrakten.

Mandag stilte stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) flere spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om hvorfor selskapet likevel vant anbudet, til tross for innvendinger fra Jernbanedirektoratet.

Svenske SJ som tapte anbudet, klaget på avgjørelsen 29. oktober i år. Noen timer senere, 30. oktober, signerte Jernbanedirektoratet kontrakten med Go-Ahead.

Tas ikke til følge

SJ krevde svar fra Jernbanedirektoratet på hva som egentlig har skjedd, og begrunnelsen for at Go-Ahead ikke ble avvist.

I sitt svarbrev til SJ skriver jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik at klagen ikke tas til følge.

«Direktoratet kan ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge, eller at konkurransen for øvrig er beheftet med feil», heter det i brevet.

Usunn økonomisk profil

I et brev datert 13. september i år skrev Jernbanedirektoratet blant annet dette til Go-Ahead.

«Jernbanedirektoratets foreløpige vurderinger viser at Go-Aheads tilbud synes å ha en usunn økonomisk profil, med den følgen at Jernbanedirektoratet vurderer å avvise tilbudet.»

3. oktober, kun to uker før vinneren ble kåret, ble det holdt et møte mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead. I referatet fra møtet står det at det var ett forhandlingsmøte:

«Møtereferat fra forhandlingsmøte om Konkurranse 176382-201701699- Trafikkpakke 1 SØR». Det er i tilfelle i strid med anbudsreglene.

Jernbanedirektoratet har overfor NRK avvist at det dreide seg om et forhandlingsmøte.

Avklaring – ikke forhandling

Dette gjentar Slotsvik i brevet til SJ.

– Dette er ikke riktig. Ordet «forhandlingsmøte» er gjengitt i overskriften av dokumentet. Det fremkommer imidlertid av selve teksten i referatet at dette er et avklaringsmøte og ikke et forhandlingsmøte.

Slotsvik sier Go-Ahead i dette møtet ikke hadde anledning til å forbedre tilbudet sitt, og at det dermed heller ikke var rom for forhandling.

Formålet med møte skal ha vært å avklare om økonomien i tilbudet fra Go-Ahead oppfylte kravene i anbudet om «sunn økonomi».

Direktoratet avviser også at anbudskonkurransen kun handlet om hvem som kunne levere det billigste tilbudet.

«Gjennom hele konkurransen har pris og kvalitet blitt evaluert uavhengig av hverandre. Pristeamet har således ikke kjent til de vurderingenes som kvalitetsteamet har foretatt, og kvalitetsteamet har ikke kjent til de vurderingene pristeamet har foretatt.»

– Unormalt lavt

SJ klaget også på at direktoratet ikke begrunnet beslutningen i anbudskonferansen tilstrekkelig, men også her mener de norske jernbanemyndighetene at de har gitt den informasjonen de kan gi innenfor lovverket.

Go-Ahead leverte et tilbud som lå 20 prosent under den nest billigste konkurrenten, og SJ mener tilbudet fra britene derfor var «unormalt lavt».

Direktoratet skriver at de har rett, men ikke plikt til å avvise tilbud som er unormalt lave.

«Direktoratet foretok svært grundige vurderinger av tilbudene på dette punktet, herunder avklaringer med valgte leverandør. På bakgrunn av de vurderingene som ble foretatt, ble det konkludert med at det ikke var grunnlag for avvisning.»

Go-Ahead har ikke ønsket å kommentere saken idag.

Vil ikke klage videre

Daglig leder i SJ Norge Bendek Maartman-Moe sier til NRK at de har tar svaret til etteretning:

– For SJ så har det vært viktig å få frem en god vurdering av om regelverket blir fulgt, slik at konkurransen er rettferdig og tildelingen er korrekt. Vi opplever at Jernbanedirektoratet nå er mest bevisst når de behandler kommende anbud, dier Maartmann-Moe-

Han presiserer imidlertid at de ikke fornøyd med svaret.

– Vi fikk ikke medhold og vi fikk ikke den oppklaringen vi hadde håpet på. Det er i samfunnets interesse at regelverket blir fulgt for kommende konkurranser, sier Maartmann-Moe.

Mener dere det er brutt noe regelverk?

– Det vet vi ikke ettersom vi ikke har fått nok innsyn i dokumentene til å ta stilling til det.

Han forteller at SJ ikke har tenkt til å klage saken videre.

NSB som også var med i anbudskonkurransen, sier følgende:

– Vi følger interessert med på Jernbanedirektoratets behandling av SJs klage og vil lese grundig gjennom det svaret de nå har gitt til SJ. Dette er videre en sak mellom Jernbanedirektoratet og SJ og vi ønsker ikke kommentere innholdet i svaret, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz.

AKTUELT NÅ