Jensen-saken: – Hadde fått en strengere straff hvis det hadde vært mulig

Advokat og tidligere statsadvokat Erling O. Lyngtveit mener det vil bli en «tøff utfordring» for Eirik Jensen å vinne fram med en eventuell anke.

Erling Lyngtveit

Både advokat Erling Lyngtveit og professor Jørn Jacobsen mener at Jensen kunne fått strengere straff hvis det hadde vært mulig.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Eirik Jensen hadde antakelig fått enda strengere straff enn 21 år hvis det hadde vært mulig.

Det sier advokat og partner i advokatfirmaet Hjort, Erling O. Lyngtveit. Han mener den mye omtalte tekstmeldingskorrespondansen mellom Jensen og Cappelen er et av de sterkeste bevisene i saken.

– Handlingen som retten her har funnet bevist er av enestående og særdeles samfunnsskadelig karakter. Man kan neppe tenke seg noe verre og mer skadelig for tilliten til politiet og for norsk politi å få avdekket forhold som dette her. Det må straffes strengt og særdeles strengt. Det er det ingen tvil om, sier han.

Professor ved juridisk fakultet i Bergen, Jørn Jacobsen, er enig i at Jensen kunne ha fått en strengere straff.

– Jeg tenker at i disse spesielle sakene der vi har denne spesielle kombinasjonen av narkotika og korrupsjon med en offentlig tjenestemann og med et slikt omfang som dette, så er det naturlig å tenke at man lett ville vært i øvre sjikte uansett hvilken ramme som lovgiver har satt, sier Jacobsen.

– En overbevisende dom

Lyngtveit sier til NRK at han ikke ble overrasket over dommen som kom mandag morgen.

– Jeg har gått igjennom dommen, lest den og gjort meg opp med en oppfatning, som berettiger meg til å kunne mene noe mer enn da jeg hørte meldingen over radio.

Erling Lyngtveit

OVERBEVISENDE DOM: – Det er en godt skrevet dom, og lagt til grunn det retten har funnet bevist så er det ingen tvil om at Erik Jensen skulle idømmes lovens strengeste straff, sier advokat Erling Lyngtveit.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Videre sier han at dommen er grundig skrevet, og at den er detaljert i sin gjennomgang av beviselementene som har vært ført.

– Slik dommen er skrevet så fremstår den etter min oppfatning som meget overbevisende. Det er en godt skrevet dom, og lagt til grunn det retten har funnet bevist så er det ingen tvil om at Erik Jensen skulle idømmes lovens strengeste straff.

– Media har tegnet et skjevt bilde

Lyngtveit mener pressen har tegnet et skjevt bilde av bevisførselen mot Eirik Jensen. Han mener det er opplagt at blomsterspråket handler om innførsel av narkotika.

– Det er for meg ganske uforståelig at man har kunne reise spørsmål ved det reelle innhold av denne tekstmeldingskorrespondansen, som er veldig omfattende, og som har pågått over lang tid og som føres i et språk hvor enhver erfaren dommer og politimann og strafferettsadvokat forstår innholdet utmerket godt.

Jørn Jacobsen, jusprofessor, UiB

ANKE: – Det blir en ny runde der man starter med blanke ark, men samtidig vil denne prosessen vi har vært gjennom danne et bakteppe for det arbeidet som forsvareren må gjøre med en eventuell anke, sier jusprofessor Jørn Jacobsen ved Universitet i Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Jacobsen mener dommen er grundig, men er ikke like overbevist om at det bare finnes én tolkning av SMS-ene.

– Man har en godt begrunnet dom, men samtidig en oppfatning av de faktiske forholdene som det er ulike meninger om.

– Kan være tøff utfordring å anke

Lyngtveit sier at Jensen må være veldig konkret og kunne påvise hvorfor tingretten har tatt feil, hvis han skal få lagmannsretten til å vurdere bevisene på en annen måte.

– Uten det, så har en anke ingen realistiske muligheter til å nå frem. Det er nye dommere, vinklingen kan være en annen, men man må være konkret. Det kan være en meget tøff utfordring å få en ny domstol til å vurdere bevisene annerledes, lagt til grunn at vi får en bevisførsel som ligner mye på den tingretten har blitt stilt ovenfor.

Jacobsen sier at Jensen må komme med bedre forklaringer enn det han har gjort i tingretten.

– Det blir en ny runde der man starter med blanke ark, men samtidig vil denne prosessen vi har vært gjennom danne et bakteppe for det arbeidet som forsvareren må gjøre med en eventuell anke. De må komme opp med bedre forklaringer enn det Jensen har klart ut ifra retten sitt syn, sier Jacobsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger