Derfor ble Jensen-dommen så streng

Dommen slår fast at det Eirik Jensen har gjort er enestående i norsk strafferett og at det ikke finnes noen formildende omstendigheter.

John Christian Elden og Eirik Jensen i Oslo tingrett

Advokat John Christian Elden (t.v.) har forsvart Eirik Jensen (t.h) som er dømt til 21 års fengsel.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hovedgrunnen til at dommen ble så streng er at man fant bevis for medvirkning til innførsel av narkotika.

Det sier Jørn Jacobsen, jurist og professor ved Universitetet i Bergen.

Han sier denne medvirkningen er det helt dominerende, samtidig som det er klart skjerpende at Jensen er funnet skyldig i grov korrupsjon.

– Det har vært en svakhet i systemet at Jensens arbeid i så liten grad har vært kontrollert. Men den frihet han har hatt innebærer et større ansvar, og tillitsbruddet blir desto større, sier Jacobsen.

«Ingen formildende omstendigheter»

Det støttes i dommen. Der står det blant annet:

«Det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger i politiet som Jensen har hatt, med ansvar for å drive etterforskning mot blant annet narkotikaforbrytere, i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet, og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis. Noen direkte veiledende rettspraksis er således vanskelig å finne (...) Etter dette kan retten ikke se noen formildende omstendigheter (...) På bakgrunn av ovennevnte kan retten ikke se det annerledes enn at saken her treffer lovgivers intensjon om lovens strengeste straff, hvoretter straffen fastsettes til fengsel i 21 år.»

Bevist utover enhver rimelig tvil

Ingvild Bruce, stipendiat ved UiO

Stipendiat Ingvild Bruce ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo sier dommen er grundig.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Stipendiat Ingvild Bruce ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo sier grundige vurderinger ligger til grunn for dommen.

– Retten har gått gjennom bevisbildet i sin helhet slik de er presentert i retten, men har også i ettertid holdt bevisene sammen på det som fremstår på en meget grundig måte, sier Bruce.

Hun peker på at de tiltaltes forklaringer er lagt til grunn i den grad de understøttes av andre bevis i saken.

– Retten har i lys av disse bevisene kommet til at skylden er bevist utover enhver rimelig tvil, sier Bruce.

Hun sier det virker som om retten har gått langt i å forsøke å finne naturlige forklaringer på opplysninger Jensen har kommet med i sin forklaring. Samtidig sier retten at de ikke stoler på disse opplysningene.

SISTE NYTT

Siste meldinger