Hopp til innhold

Hussains sak opp i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett skal behandle deler av saken mot Ubaydullah Hussain (31) på nytt.

John Christian Elden og Ubaydullah Hussein

Ubaydullah Hussain ble tidligere i år dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS. Oslo tingrett hadde satt av seks uker til saken. På bildet fra tingretten sitter han sammen med sin forsvarer advokat Christian Elden.

Foto: Olav Døvik / NRK

Hussain ble i april dømt til ni års fengsel for å ha vært medlem i IS og for ett tilfelle av rekruttering til terrororganisasjonen. Han ble også dømt for trusler mot en 17-åring.

Hussain anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Torsdag besluttet lagmannsretten å behandle dommen på nytt, men forkaster deler av anken.

Lagmannsretten vil ikke behandle postene som gjelder trussel overfor en aktør i rettsvesenet, da retten finner det klart at anken ikke vil føre frem.

Hussains forsvarer Christian Elden mener Hussain ikke viste at den fornærmede hadde gitt en forklaring til politiet den aktuelle dagen.

Rekruttering

Men Borgarting lagmannsrett skal behandle postene som dreier seg om rekruttering til terrororganisasjonen på nytt.

Tingretten frifant riktignok Hussain for å rekruttert konvertitten Thom Alexander Karlsen, som døde bare måneder etter at han hadde sluttet seg til IS i Syria, men dømte ham for å rekruttere en 20 år gammel mann.

20-åringen var også tiltalt i den sammen saken, og ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli medlem i IS.

I tillegg ble Hussain dømt for deltagelse i IS, for å gi materiell støtte til IS, tre tilfeller av økonomisk støtte til IS, besittelse av elektrosjokkvåpen, og trusler mot en 17-åring.

Omfattende sak

Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en prioritert sak for PST de siste årene. Det var i alt satt av seks uker til hovedforhandlingen.

Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah. Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt. Sommeren 2015 ble to norske fremmedkrigere dømt til fengsel.

Noen måneder senere ble en annen jihadist dømt til åtte års fengsel. I fjor høst fikk to nye IS-krigere lange fengselsstraffer, skriver NTB.

Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etnisk norske konvertitten som ville reise til Syria. Sistnevnte ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

I sin prosedyre i retten mente aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.

AKTUELT NÅ