Hopp til innhold

Høyre lanserer klimameny: – Alle tak som er skrå nok bør ha solceller

Høyre lanserer en liste med lokale klimatiltak. MDG-lederen kaller det ord som ikke vil bli til handling.

Erna Solberg på bussturné i Sør-Norge.

Høyre-leder Erna Solberg skjerper Høyres klimaprofil med en såkalt klimameny.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Over 100 klimatiltak står på menyen som partileder Erna Solberg og stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde avduket på Unge Høyres sommerleir i kveld.

Menyen, som er en 50-siders rapport, peker på områdene hvor norske kommuner og fylker skal føre offensiv klimapolitikk, og ledsages av tiltak på hvert område.

Ett av tiltakene er å bygge sol- og vindkraft i kommunene.

– Du kan sette solcellepaneler på taket av en skole. Du kan sette det på Rådhuset. Jeg mener at alle tak som er skrå nok bør ha solceller, sier Høyre-lederen til NRK.

– Men Høyre er kjent for å ønske lokalt selvstyre og at kommunene kan bestemme selv. Hvorfor legger dere da frem en slik meny - eller plan - for Kommune-Norge?

– Det er nettopp derfor vi har laget en meny - og ikke noen absolutte krav. Jeg tror at denne tiltakslisten vil gjøre våre kommunepolitikere til mer fremoverlente klimapolitikere. Denne sommeren har vist hvordan værforandringene kan bli, så nå trenger vi at alle drar til.

Liten tro på klimahandling

Mye ekstremvær i sommer har igjen satt fyr på debatten om klimaendringer.

Mens det har vært jordras og flom i Møre og Romsdal, har det vært rekordtemperaturer og skogbranner i Sør-Europa.

Derfor må alle politiske partier oppdatere klimapolitikken sin, mener Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet De Grønne.

Han ser positivt på at Høyre skjerper tonen i klimadebatten.

Men han har liten tro på at tiltakene i Høyres klimameny vil bli servert om de får makten.

Mange av forslagene som ligger her har vært fremmet på Stortinget, men Høyre har stemt imot. Det vi frykter er at de fortsetter å stemme tiltakene ned når det kommer til stykket, sier han.

MDG sommerpressekonferanse

Arild Hermstad, leder av Miljøpartiet De Grønne, har liten tro på at tiltakene i Høyres klimameny vil bli servert om de får makten.

Foto: Geir Olsen / NTB

Høyres samarbeidspartnere er en annen grunn til bekymring for Hermstad.

Noe Høyre kan gjøre annerledes, er å ikke samarbeide med Industri- og næringspartiet, som går til valg på å oppheve Parisavtalen. De kan også være tydeligere på hvem de vil samarbeide med.

Fremskrittspartiet, en av Høyres vanligste samarbeidspartnere, mener han heller ikke har god klimapolitikk.

Så hvis de virkelig mener alvor på klima, må de tørre å forplikte seg på en helt annen måte enn denne menyen som de har laget gjør.

Lokalt og nasjonalt

Klimamenyen som er lansert er ikke bare Høyres lokale tiltaksliste. Den inneholder også nasjonale klimatiltak.

Lokalt vil partiet fase ut kommunens fossile kjøretøy og stille krav om nullutslipp for buss og taxi. De vil også vurdere bompengefritak for tunge kjøretøy på biogass i bomringen.

Nasjonalt vil partiet støtte nye ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene. Ambisjonen er at 50 prosent av nye lastebiler er nullutslippskjøretøy i 2030.

Ifølge Solberg går den nasjonale klimapolitikken hånd i hånd med den lokale.

– Vi må sørge for at nasjonale lover og regler gjør det enklere å være klimavennlig for kommunene. For eksempel må vi lage et nasjonalt regelverk for solenergi som er bedre enn det vi har i dag, sier hun.

– Høyre nasjonalt foreslår også klimakrav til bygg og støtte til elektriske ladere til tungtransport. Dette er tiltak som hjelper kommunene på vei til å kunne kutte utslipp, skyter stortingsrepresentant Tybring Gjedde inn.

– Men hvis dere virkelig vil gjøre noe med klima, hvorfor ikke starte med å for eksempel si nei til å utvinne olje fra nye områder?

– Det er ikke det som løser klimautfordringene på kort sikt i Norge. Det er forbruket av fossil kraft som må ned. Der har vi for eksempel vært langt framme med elbilpolitikken, sier Høyre-lederen.

– Dessuten bruker vi ikke mesteparten av oljen som produseres i Norge. Den selges stort sett internasjonalt. Og med den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi er i nå, så tror jeg at alle skjønner hvorfor vi for eksempel produserer gass, avslutter Solberg.

AKTUELT NÅ