Hopp til innhold

Høyesterettsdommer hevdet han ble forgiftet – nå sier han opp jobben

Jens Edvin Skoghøy hevdet i fjor at han ble forgiftet av eks-kona. Nå søker han avskjed, og får med seg 3,6 millioner kroner.

Jens Edvind A. Skoghøy Prof.dr.juris

Jens Edvin A. Skoghøy har bedt om å få fratre som høyesterettsdommer.

Foto: Frode Grønmo

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy søker avskjed som dommer i Høyesterett, med virkning fra 1. juli.

I desember gikk Skoghøy offentlig ut og hevdet seg forgiftet av sin tidligere ektefelle, noe hun avviste på det sterkeste.

Politiet henla seinere saken.

Ifølge sluttavtalen med Høyesterett får Skoghøy med seg 3,6 millioner kroner.

– Både Høyesterett som arbeidsgiver og Skoghøy gir med dette uttrykk for at avtalen som nå er inngått, er den riktige løsningen, og ønsker ikke å uttale seg utover dette, står det i pressemeldingen.

I avtalen står det at Skoghøy, i tillegg til engangsbeløpet, får «dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen».

– Utgiftene det henvises til gjelder advokatbistand i forbindelse med utforming av avtalen. Høyesterett har ennå ikke mottatt fakturaer for dette, men det forventes at beløpet vil ligge rundt 200.000 kroner, opplyser informasjonssjef Ida Dahl Nilssen til NRK.

Les også Høyesterett brukte 108.000 på ekstra PR-hjelp med Skoghøy-saken

Skoghøy avgir en dom i i krigsforbrytersak fra det tidligere Jugoslavia.

Vurderte erstatningssøksmål

Hans fraseparerte kone varslet tidligere i vinter at hun vil kreve erstatning for giftbeskyldningene. Det ble blankt avvist av Skoghøy:

– Jeg har fått varselet, og det er uten et faktagrunnlag, sa han til NTB.

Skoghøy har vært høyesterettsdommer i to perioder, først fra 1998 til 2017 og så fra 2020.

Før dette var han professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Studentsaken

I oktober fikk Skoghøy en skriftlig advarsel fra UiT. Den kom etter at universitetet hadde behandlet en varslingssak fra februar 2020. Der sto det at han møtte en ung jusstudent i en taxikø, og at hun ble med ham hjem. Der skal kvinnen ha fått servert alkohol, og hun overnattet.

Kvinnen hevder det skjedde en seksuell handling, men Skoghøy avviser dette. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt av politiet.

I varslet blir episoden beskrevet som «et grovt brudd på den tilliten som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

Varsel til behandling

Før jul ble det sendt en sak til Tilsynsutvalget for dommere om Skoghøy. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie viste til at det har vært «stor offentlighet og bekymring knyttet til dommer Skoghøy den siste tida».

– Saken vil bli behandlet på vanlig vis hos oss. Tilsynsutvalget vil på et tidspunkt vurdere om det er noen dommeretiske problemer knyttet tl saken, sa utvalgsleder Thorstein Funerud Skogvang.

Frem til han fratrer vil Skoghøy ha studiepermisjon, opplyser Høyesterett mandag ettermiddag.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022.

– Skoghøy har lagt ned et betydningsfullt arbeid for Høyesterett og for norsk rettsliv. Det står stor respekt av hans virke både som dommer og rettsteoretiker, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

AKTUELT NÅ