Hopp til innhold

Høie ber leger sørge for medisiner til rusavhengige

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber kommunene sørge for at rusavhengige får bedre oppfølging. – For tamt, mener Synne Bernhardt, som kjemper for rusavhengiges rettigheter.

Bent Høie på valgvake til Høyre i på Gaffel og Karaffel i Stavanger

BER KOMMUNENE TA GREP: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier pasienter på og utenfor LAR skal få nødvendig helsehjelp.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

12. september døde lege Sverre Eika, 55 år gammel.

Han ble kalt «de narkomanes lege», og hjalp hundrevis av pasienter både i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

– Han åpnet felleskatalogen og han ga det medikamentet han mente pasienten trengte, sier advokatfullmektig Synne Bernhardt.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt ved Meling AS.

BA OM TILTAK: Advokatfullmektig Synne Bernhardt.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun og Eika hadde mange av de samme personene som sine klienter og pasienter.

Etter legens død ba hun om krisetiltak for alle pasientene som har mistet legen som hjalp dem.'

Nå har helse- og omsorgsminister Bent Høie bedt Helsedirektoratet se på regelverket. Konklusjonen er at leger har rom til å skrive ut mer til pasientene, mener Høie.

Beskjeden sendes ut til samtlige kommuner og sjukehus i Norge.

– Vi håper det betyr at Sverre Eikas tidligere pasienter og andre pasienter som har tilsvarende behov kan få den type oppfølging som det nå er rom for, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

Lege Sverre Eika ble bisatt i en fullstatt Oslo Domkirke 27. september. Han hadde lenge jobbet med rusmisbrukere.

TUNGT: Lege Sverre Eika ble bisatt i en fullsatt Oslo Domkirke 27. september. Han hadde lenge jobbet med rusmisbrukere.

Høie: – Behov for regelendringer

– Men er dette godt nok for å ivareta denne pasientgruppen, om de er i eller utenfor LAR?

– Nei, dette er det vi kan gjøre som et akuttiltak. Og så mener jeg det er behov for regelendringer. Det sier også direktoratet. Og derfor kommer jeg til å gi direktoratet i oppdrag å utrede videre de regelendringene. Men det blir opp til den nye regjeringen, sier Høie.

Synne Bernhardt mener det ikke er nok.

– Det er for tamt. Det går ikke langt nok. Og jeg er redd pasientene risikerer stort ubehag og til og med dødsfall. Jeg er engstelig for at leger som trår til og hjelper faktisk vil bli fratatt autorisasjonen, svarer Bernhardt.

Fratatt lisens

I mars mistet lege Stig Asplin retten til å skrive ut medisiner til sine pasienter som er avhengig av narkotika.

Han tapte sin anke i Statens helsepersonellnemnd. Asplin vil gå rettens vei for å få lov til å fortsette å hjelpe rusmisbrukere.

NRK kjenner til to andre leger som risikerer å miste retten til å skrive ut medisiner.

– Er det sånn at Helsetilsynet da vurderer dette for strengt?

– Det er det ikke opp til meg å konkludere på. Men Helsetilsynet vil og få dette brevet. Så de ser hva vår fremste fagmyndighet mener det er rom for innenfor det eksisterende regelverket, svarer Høie.

Ønsker endringer i regelverket

Eikas pasienter fikk de medisinene de trengte. Men få leger skriver ut beroligende medisiner til LAR-pasienter som får metadon eller Subutex for ikke å bruke heroin.

– Regelverket hindrer dem i å gjøre det i dag. Og det var den regelendringen vi hadde håpet skulle komme nå, sier Bernhardt.

Hun får støtte av lederen av Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN).

– Jeg er veldig glad for at de har satt i gang en prosess, men vi trenger regelendringer. Det greier seg ikke med slik LAR er utviklet. Vi må åpne felleskatalogen og gi lik helsehjelp til alle, sier Arild Knutsen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger