Her er de viktigste endringene i budsjettet

Lavere bruk av oljepenger, mer til lærerne og fortsatt dyr brus. Her er de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjett 2018
Foto: FOTO: VOLVO, BERIT KEILEN / NTB SCANPIX, SVEINUNG ÅSALI / NTB SCANPIX, GORM KALLESTAD / SAMFOTO

Oljepengebruken:

Anslaget for oljepengebruken kuttes med 5,6 milliarder kroner til 225,5 milliarder kroner sammenlignet med statsbudsjettet i fjor høst. Regjeringen legger nå opp til at 2,7 prosent av pengene i Oljefondet ved årsskifte skal brukes til å betale for statens utgifter i 2018.

Lavere vekst i kommuneøkonomien:

Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2019 viser at kommunene får mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner mer i frie inntekter i 2019. Det tilsvarer en vekst på 0,7 til 0,9 prosent.

Mer til lærerne:

- Jeg forventer at lærernormen følges opp. Den må utløse midler slik at kommunene som ikke oppfyller normen blir i stand til å oppfylle den. Samtidig skal ikke kommuner som oppfyller normen oppleve å få redusert bevilgningene til tidlig innsats, sier Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.

Partiet vil nå gjennomgå regjeringens forslag.

Regjeringen setter av 200 millioner kroner ekstra til lærere i revidert budsjett for å oppfylle KrFs lærernorm, melder NTB. Pengene ble avsatt/bevilget allerede før jul i budsjettbehandlingen. Til sammen blir det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten. 500 av disse millionene er penger som alt er bevilget under vignetten tidlig innsats i skolen.

- Mange kommuner har vært bekymret for at tidlig innsatsmidlene som har blitt tildelt vil bli trukket tilbake. For KrF har det vært en forutsetning at disse blir videreført, fortsetter KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Ingen endring i sukkeravgiften:

Grensehandelen har økt, og salget av brus i Norge har gått ned. Men regjeringen endrer ikke den omstridte sukkeravgiften i revidert nasjonalbudsjett, etter det NTB erfarer. Avgiften har fått mye kritikk for å ramme norsk næringsliv og oppmuntre til grensehandel.

Dyrere ladbare hybrider:

I statsbudsjettet fra i fjor høst ble det endringer i engangsavgiftene for ladbare hybridbiler. For å få maks vektfradrag må bilen kunne kjøre minst 50 kilometer på strøm. Biler med kortere rekkevidde får forholdsmessig fradrag.

Forenklede skatteregler for frynsegoder:

Frynsegoder kalles gjerne naturalytelser i arbeidsforhold. Nå foreslår regjeringen å klargjøre regelverket og forenkle. Dette gjelder blant annet dersom man som arbeidstaker får betalt for aviser eller overtidsmat.

Enklere skatteregler for utenlandske arbeidstakere:

Utlendinger som jobber i Norge i en begrenset periode skal i fremtiden skattlegges med 25 prosent av bruttolønna dersom regjeringen får det som den vil. Det blir ikke lenger anledning til å kreve fradrag i inntekt. Dagens regler skal være for kompliserte både å forstå og å kontrollere.

Økt innsats mot forsøpling i havet:

Regjeringen foreslår å øke innsatsen mot marin forsøpling med 133 millioner kroner. Pengene skal i hovedsak gå til reduserte utslipp av landbasert avfall til havet.

Lavere alkoholavgift for småbryggerier:

Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften på øl med en alkoholprosent fra 3,7 til og med 4,7, for en omsetning på inntil 200 000 liter øl. Formålet er å bedre vilkårene for småbryggeriene, skriver regjeringen i RNB. Endringen kan innebære offentlig støtte, og kan derfor ikke iverksettes før etter avklaring med ESA.

Helikopterberedskap i nord:

NTB melder at løsningen som regjeringen legger fram, med tre Bell 412-helikoptre fast stasjonert på Bardufoss, innebærer at dagens transportberedskap for politiet ikke kan videreføres. Årsaken skal være at det ikke vil være tilstrekkelig personell og helikoptre tilgjengelig for å ivareta denne beredskapen.

Endringer i reglene for aksjesparekonto:

Regjeringen foreslår å endre overgangsregelen for aksjesparekonto. Negative inngangsverdier man har i aksjebeholdningen skal skattlegges i forbindelse med at aksjer overføres til aksjesparekonto.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger