Bruker mindre oljepenger

Regjeringen legger opp til å bruke 5,6 milliarder kroner mindre i revidert nasjonalbudsjett enn i statsbudsjettet. 2,7 prosent av pengene som sto på konto i Oljefondet ved årsskiftet skal bidra til å dekke utgiftene.

DIREKTE: Finansminister Siv Jensen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Bruken av oljeinntekter anslås nå til å utgjøre 2,7 prosent av kapitalen i Oljefondet ved årsskiftet, noe som er ned fra anslaget på 2,9 prosent i statsbudsjettet.

Bruken av oljepenger anslås å bli 225,5 milliarder kroner i 2018, målt ved det strukturerte, oljekorrigerte brudsjettunderskuddet.

– Vi prøver å ikke ta så så mange politiske ønsker inni revidert budsjett. Dette er en rundingsbøye, der vi forsøker å få kart og terreng til å passe bedre sammen, sier Siv Jensen i NRKs politiske kvarter tirsdag morgen.

Likevel vil ikke Siv Jensen gjøre store endringer i revidert statsbudsjett

Finansdepartementet anslår i revidert nasjonalbudsjett at veksten i fastlandsøkonomien vil lande på 2,5 prosent, noe som er høyere enn den såkalte historiske trendveksten.

Budsjettimpulsen i budsjettet forteller om i hvilken grad statsbudsjettet bidrar ekstra til veksten, eller etterspørselssiden i norsk økonomi.

Den anslås til i underkant av 0,1 prosent av trendveksten (BNP) for fastlands-Norge. Det er lavere enn budsjettimpulsen i revidert budsjett 2017, da «gasspedalen» bidro med 0,2 prosent.

Arbeidsledigheten anslås å bli 3,8 prosent i 2018. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem klokka 10.45. Noen nøkkeltall ble lagt frem 08.00.

SISTE NYTT

Siste meldinger