Hopp til innhold

2300 kvikkleire-soner i Norge: Bruker millioner på sikring av norske hus

Skolen der Ingunn Wåla er rektor ligger midt i et område fullt av kvikkleire. Området er gjort tryggere takket være noen av millionene NVE bruker på sikring.

NVE jobber for å rassikre et rasutsatt område i Hvittingfoss.

I et år har NVE jobbet med å sikre et område rundt Hvittingfoss skole slik at det skal være mindre risiko for kvikkleire-skred.

Foto: NVE

– Det er betryggende at området er sikret. Jeg kan ikke se for meg at vi skal kjenne til at området er som det er uten at det blir tatt på alvor, sier rektor Ingunn Wåla ved Hvittingfoss skole i Kongsberg.

Skolen ligger nemlig i et område med mye kvikkleire og stor fare for skred. For få måneder siden avsluttet NVE et omfattende sikringsarbeid der det er brukt 20 millioner kroner på å minske skredfaren.

De har blant annet flyttet på store mengder masse for å gjøre bakken mer stabilt. Dessuten har de gjort en skråning mindre bratt og brukt steinfylling til å hindre erosjon.

Arbeider av denne typen gjøres mange steder i landet hvert år. NRKs gjennomgang av slike kvikkleireprosjekter viser at det fra 2015 til 2019 ble brukt 329 millioner kroner på sikringstiltak rundt omkring i landet.

  • Se oversikt over prosjektene nederst i saken
Rektor Ingunn Wåla ved Hvittingfoss skole i Kongsberg.

Rektor Ingunn Wåla ved Hvittingfoss skole er glad både kommunen og NVE har tatt skredproblematikken på alvor. Sikringstiltakene rundt skolen ble sluttført så sent som høsten 2020, og er dermed ikke med i totaloversikten nederst i denne saken.

Foto: Privat

Dyr kvikkleiresikring

Hos NVE mener de det er mulig å oppnå veldig stor grad av sikkerhet uten å fjerne bebyggelsen. Det forteller fagleder for sikring i NVE Region Midt, Mads Johnsen.

– Vi har redusert faren i mange soner. Jeg er ikke kjent med at det har gått skred i noen av områdene vi har sikret, sier han.

NVE får pengene til sikring gjennom statsbudsjettet. De prioriterer å sikre bebodde områder som deres egen kartlegging har vist er aller mest utsatt for skred.

– Kvikkleireskred er de mest kostbare og vanskeligste å utrede. Vi må ned i grunnen og ta boreprøver før vi kan beregne stabiliteten i et område, sier han.

Mange områder er ikke kartlagt

Anleggsarbeid for å sikre et område fra å bli rammet av kvikkleire-ras i Hvittingfoss. Her fra område Huagen.

NVE og kommunen har sammen brukt 20 millioner kroner på å sikre tre områder i Hvittingfoss. Her fra Haugen.

Foto: NVE

877 boliger og 309 bygninger ble sikrere gjennom NVEs tiltak fra 2015 til 2019, viser NRKs gjennomgang.

Det er imidlertid mye som gjenstår. Det er bebyggelse på de fleste av de 2300 kvikkleiresonene i landet. Antall soner øker i takt med at nye områder utredes.

– Vi forholder oss til pengene vi får. Jeg tror nok vi skulle ha greid å ta unna flere saker hvis vi hadde fått mer penger og fagressurser. I dag er kartlegging av faresoner en flaskehals, sier han.

– Har NVE oversikt over hvor stor andel som er sikret innenfor de 2300 kvikkleiresonene?

– Ja, det har vi, og innenfor sonene vi har kartlagt gjenstår det fryktelig mye. I tillegg kommer alle områdene vi ikke har kartlagt, sier han.

Føler seg trygg

Omkring 500 beboere på Hvittingfoss lever trolig litt tryggere etter skredsikringen som er gjort det siste året.

Senest denne uka har rektor Ingunn Wåla på Hvittingfoss skole gått gjennom sikringstiltakene med de ansatte.

Som rektor med ansvar for 165 elever, er det viktig at skredfaren blir tatt på alvor. Wåla føler det har skjedd i hennes kommune.

– Når det kommer en katastrofe som den i jula, så er det greit å vite at slike ting blir tatt hånd om. Jeg synes kommunen har vært flinke til å følge med og tatt hensyn. Jeg har følt meg trygg lenge, sier hun.

Her er det sikret mot kvikkleire siden 2015

Konkret tiltak

Kommune

Sikrede boenheter

Andre bygg

Penger

År

Sikring mot kvikkleireskred i Farvikbekken

Fauske

51

2

8000000

2019

Sikring mot kvikkleireskred ved Rafsbotn skole

Alta

0

13

2400000

2019

Sikring mot kvikkleireskred i Brokskitbekken ved Stiklestad

Verdal

7

11

9450000

2019

Sikring mot kvikkleireskred i Prestelva, Statsbygd

Indre Fosen

7

6

8630000

2019

Erosjonssikring av Krikbekken ved Mona

Stjørdal

11

17

7600000

2019

Sikring mot kvikkleireskred i Kvernbekken ved Knippet

Meråker

12

29

7722500

2018

Sikring mot kvikkleireskred i Håggåbekken

Klæbu

110

11

26900000

2018

Sikring mot kvikkleireskred ved Jørstadelva, Undseth

Snåsa

4

4

5289000

2018

Sikring mot kvikkleireskred av Røssåga ved Solhaug

Hemnes

4

0

4817000

2018

Sikring mot kvikkleireskred i Klykkbekken

Overhalla

4

0

1250000

2018

Sikring mot kvikkleireskred i Fiskeelva ved Kjerkegga

Grong

8

8

1122000

2018

Skredsikring av Ramnes sentrum

Re

20

4

3300000

2018

Skredsikring langs Suldalslågen ved Haua

Suldal

13

14

5960000

2018

Skredsikring av Talvik skole

Alta

5

8

2881125

2017

Sikring mot kvikkleireskred i Møsta

Melhus

20

14

4424000

2017

Sikring mot kvikkleireskred ved Amundbekken i Amunddalen

Klæbu

12

10

3505000

2017

Sikring mot kvikkleireskred ved Gråelva i Skjelstadmarka

Stjørdal

12

11

11785000

2017

Sikring mot kvikkleireskred ved Årnes sentrum

Åfjord

43

7

2520000

2017

Sikring mot kvikkleireskred ved Kjelstad og Utstu|gu

Melhus

7

10

480000

2017

Erosjonssikring ved Svedjan i Lånke

Stjørdal

5

5

567500

2017

Sikring mot kvikkleireskred ved Tømmerås

Grong

40

20

13921000

2017

Erosjonssikring av Ristelva mellom Hovseng og Einum

Trondheim

4

7

1327996

2017

Sikring mot kvikkleireskred ved Jørstadelv ved Undseth

Snåsa

3

3

3744000

2017

Skredsikring ved Asak Søndre

Sørum

0

0

4924000

2017

Skredsikring av boliger i Topdalsveien

Kristiansand

4

0

2500000

2017

Skredsikring av Setesdalsveien

Kristiansand

15

2

2300000

2017

Sikring mot kvikkleireskred i Gaula ved Storrønningen, Kregnes

Melhus

9

3

1018000

2016

Sikring mot kvikkleireskred i Gaula ved Fornesbakken

Melhus

1

-

896000

2016

Sikring mot kvikkleireskred i Namsen ved Berre-Østdun

Grong

30

-

2860000

2016

Sikring mot kvikkleireskred i Trostbekken, Staursetbekken, Dalbekken og Lundbekken i Gråelva

Stjørdal

20

10

71671000

2016

Erosjonssikring av bekk ved Høgnes, Svedjan

Verdal

4

5

830000

2016

Sikring mot kvikkleireskred i Lundesokna ved Lundamo

Melhus

11

9

744000

2016

Erosjonssikring ved Rofstadbekken, Stensås-Storrønningenbekken og bekken ved Forset

Melhus

100

23

8484000

2016

Erosjonssikring av Mortenelva ved Elvelund

Målselv

4

3

850000

2016

Erosjonssikring mot Gaula nedstrøms Kvålsbrua - reparasjon

Melhus

10

-

485000

2015

Sikring mot kvikkleireskred i Hofstadelva og Sumpbekken i Gråelva i Skjølstadmarka

Stjørdal

26

9

58376000

2015

Erosjonssikring av Bubekken ved Kvittem

Grong

30

-

1947000

2015

Erosjonssikring i Ogna ved Kjesbu

Steinkjer

7

3

500000

2015

Sikring mot kvikkleireskred ved Sørborgen barneskole og Klæbu ungdomsskole

Klæbu

4

5

4027000

2015

Skredsikring av ravinedal ved Rydland Nord

Klæbu

5

3

210000

2015

Erosjonssikring i Ratbekken ved Buan gård

Orkdal

4

3

1215000

2015

Sikring mot kvikkleireskred ved Prestegårdsjordet i Sandeelva

Sande i Vestfold

30

4

9720000

2015

AKTUELT NÅ