Hopp til innhold

Politiet tar ingen selvkritikk etter 22. juli

Olav Sønderland som leder evalueringen av politiets innsats 22. juli, sier politifolkene handlet så raskt som det var mulig.

Vidar Refvik og Olav Sønderland

Fungerende politidirektør Vidar Refvik (t.v.) og leder for politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland orienterte fredag om status i arbeidet med å evaluere politiets håndtering av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011.

Foto: Johansen, Erik / Scanpix

Fredag orienterte fungerende politidirektør Vidar Refvik og lederen av politiets interne evalueringsutvalg, Olav Sønderland, om statusen og framdriften i rapporten som skal legges fram for regjeringens 22. juli-kommisjon.

På pressekonferansen kom det frem at evalueringsutvalget mener politiet gjorde alt riktig i forbindelse med båtutsettingen ved Utøya 22. juli.

Det var ingen selvkritikk å spore i evalueringsarbeidet til politet. Olav Sønderland mener også at politifolkene handlet så raskt som det var mulig.

Han understreket at utvalget skal finne «læringspunkter» med tanke på hvordan politiet kan takle en fremtidig krise.

– Skyting pågår-instruks ble fulgt

– Da aksjonslederen fra Hønefoss og båtfører satte ut politibåten ved vanførehjemmet, hadde aksjonsleder en plan om at han selv, båtfører og andre lokale mannskaper skulle ta seg raskest mulig over til Utøya-kaia, landsiden, plukke opp de to tjenestemennene som var sendt med en egen patrulje til det stedet, og hurtigst mulig lokalisere og nøytralisere trusselen på Utøya, sier utvalgets leder, Olav Sønderland.

– Det er opplyst at denne transporten av og med politibåten ble vurdert å være det hurtigste atkomstmiddelet til Utøya kai, landside, som et alternativ til å kjøre båten på henger i tett trafikk og sette båten ut på et ukjent sted, sier han.

Video Politiet tar ingen selvkritikk for aksjonen på Utøya

Politiet tar ingen selvkritikk for aksjonen på Utøya

Så rakst som mulig

Evalueringsutvalget mener denne planen om hurtigst mulig fremrykning, og vurderingen av planen, er i samsvar med premissene for skyting pågår.

Da beredskapstroppen fra Oslo kom, ble det bestemt at oppmøtested for dem ble Storøya. Båtføreren på politibåten ble orientert og bedt om å plukke opp troppen, i stedet for å dra rett til Utøya.

Sønderland sier at utvalget i etterkant har testet flere teorier for å se om det var mulig for politiet å komme raskere til Utøya 22. juli.

– I en særlig intens aksjon er tiden til planlegging og refleksjon svært begrenset. Tiden er knapp. Det vil derfor være urimelig å legge til grunn den kunnskapen vi har i ettertid når vi evaluerer innsatsen på stedet, sier Sønderland.

Han påpeker at det er mange oppgaver som må løses etter hvert som de dukker opp og at det hele tiden må være anledning til å endre planen dersom forutsetningen endres underveis.

– Mannskapene som var på stedet, har handlet for å oppfylle politiets plikt om å gripe inn så raskt som mulig. Det er heller ingenting som tyder på at uklarhetene om antall gjerningsmenn på Utøya har forsinket politiets innsats, mener utvalgslederen.

Kø på nødnettet

Det svært høye antall anrop til 112, som en følge av hendelsene i Oslo og på Utøya, førte til en kø av ubesvarte telefonanrop ved operasjonssentralene i Oslo, Søndre Buskerud og spesielt ved Nordre Buskerud.

Politiets data- og materielltjeneste har på oppdrag fra Politidirektoratet satt i gang tiltak for å øke kapasiteten på nødnummer 112. Den tekniske kapasiteten økes slik at det er mulig å besvare minimum 7 anrop samtidig.

– Dette gjelder alle politidistrikter, med unntak av Oslo, som allerede har god kapasitet. I tillegg vil politiet oppgradere antall 112-linjer på enkelte operasjonssentraler. Dette vil bli ferdigstilt tidlig i 2012, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik.

Ingen vegret seg

– Det er tydelig at mange av de som gikk inn i det umiddelbare redningsarbeidet i Regjeringskvartalet gjorde dette til tross for at de kunne utsette seg selv for en betydelig risiko for skade.

– Evalueringsutvalget kan ikke se at noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya, så snart de hadde faktisk og praktisk anledning til det, sier leder av politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland.

Varsling

Selve evalueringsrapporten skal legges fram i mars neste år, og målet er å komme fram til tiltak som kan bedre politiets innsatsevne.

Evalueringsutvalget har også pekt på utfordringer knyttet til de tekniske løsningene og den operative gjennomføringen av varslinger 22. juli.

– Utfordringene relateres til flere nivåer. Politidirektoratet har ikke kontrollert at systemet ble testet, testing er ikke utført, og flere politidistrikt hadde ikke slått på maskinene som benyttes ved nasjonale varslinger. Dette har vi tatt tak i. Varslingssystemet ble testet nå i november. Dette ga betydelig bedre resultat, sier Refvik.

AKTUELT NÅ