Hopp til innhold

Kunne vært på Utøya 16 minutter før

I en rapport skriver politiet at kommunikasjonsproblemer og rutinesvikt forsinket politiinnsatsen med 16 minutter 22. juli. – Forventer informasjon om dette i dag, sier lederen for 22. juli-komiteen på Stortinget.

Sissel Hammer overleverer Utøya-rapport

Politimester Sissel Hammer overleverte rapporten 24. november i år.

Foto: Politiet

Forsinkelsen kommer fram i en evalueringsrapport som politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt overleverte til politiets sentrale evalueringsutvalg 24. november, bekrefter flere kilder overfor Dagbladet.
Politidistriktet ønsket i utgangspunktet å offentliggjøre rapporten, men Politidirektoratet sa nei.

Rapporten er imidlertid en av flere som danner grunnlaget for gjennomgangen av politiets håndtering av terrorangrepet. Den endelige rapporten skal være ferdig på nyåret, men politiet har likevel bestemt at de skal orientere om status i arbeidet allerede fredag.

Det mener lederen i 22. juli-komiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (KrF), er en klok beslutning. Han har store forventinger til den midlertidige rapporten.

Forventer mer informasjon

Knut Arild Hareide, KrF

Knut Arild Hareide, KrF

Foto: Arild Gimse / NRK
Anders Anundsen

Anders Anundsen, FrP

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Jeg har forventinger til at politiet nå sier noe om de delene av politiets håndtering av 22. juli som det er stilt kritiske spørsmål til, sier Hareide til NRK.

Noe av kritikken har vært politiets lange utrykningstiden under massakren på Utøya 22. juli. Mens første nødmelding til AMK kom klokka 17.24, mottok Nordre Buskerud politidistrikt første nødmelding klokka 17.26. Klokka 17.52 var de to første betjentene fra politidistriktet på plass ved Utvika camping, stedet på fastlandssiden som ligger nærmest Utøya.

– Det har allerede vært usikkerhet rundt tidsangivelsene for hva som skjedde når, det var det også etter redegjørelsen til daværende justisminister Knut Storberget på Stortinget. Det regner jeg med at blir tema i dag. Jeg regner også med at vi får en god oversikt over hva som skjedde på nødsambandet mellom nødetatene, og kommunikasjonen mellom beredskapstroppen og Nordre Buskerud politidistrikt, sier medlem av Stortingets 22. juli-komité Anders Anundsen (FrP).

Politiet ankom Utøya 18.25

Rutinesvikt og kommunikasjonsproblemer internt i politiet gjorde nemlig at politiet brukte 16 minutter lengre tid enn nødvendig, fastslås det i rapporten. Politiets beredskapstropp som reiste fra Oslo, ankom Utøya klokka 18.25. Anders Behring Breivik ble pågrepet mellom sju og ni minutter senere.

– Min forventning er at de sier noe om responstiden og hvordan politiet vurderer den. Samtidig vet vi også at det var utfordringer knyttet til politiets nødnummer 112 og at pårørende ikke klarte å komme gjennom til politiet. Dette er også noe jeg har forventinger om at kommer med i denne gjennomgangen, sier Hareide.

LES OGSÅ: Gjennomførte massedrap – klaga over lita rift i fingeren

LES OGSÅ: Politiet: – Visste det var én gjerningsmann på Utøya

LES OGSÅ: Ventet en måned med rapporten

AKTUELT NÅ