Hopp til innhold

Greta Thunberg om Fosen-saka: – Klimakrisa og urfolksrettar går hand i hand

Klimaaktivist Greta Thunberg er i Oslo for å delta på demonstrasjonane mot vindturbinane i Fosen.

Greta 3

Greta Thunberg er i Oslo for å vera med på Fosen-aksjonen utanfor Olje- og energidepartementet. Måndag var ho med i Dagsnytt 18, der dei diskuterte saka.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Eg demonstrerer ikkje mot grøn energi, seier den svenske klimaaktivisten til NRK.

Sidan torsdag morgon har Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom aksjonert ved Olje- og energidepartementet.

Departementet har endå ikkje tatt stilling til kva som skal skje med vindturbinparken på Fosen i Trøndelag, over 500 dagar etter Høgsterettsdommen fall.

I går kom også Greta Thunberg til Oslo for å delta.

– Klimakrisa og krenkinga av urfolk sine rettar og menneskerettar går hand i hand, seier Thunberg.

Greta 4

Greta Thunberg på veg ut av studio. Ho meiner Fosen-saka er eit døme på grøn kolonialisme

Foto: Håkon Benjaminsen' / NRK

– Grøn kolonialisme

Thunberg meiner at urfolk sine rettar og klimakampen ikkje kan bli stilt mot kvarandre.

– Me kan ikkje ha ein rettvis klimaomstilling om me held fram med å utnytta og kolonisera urfolk sine område, seier Thunberg.

Ho seier Fosen-saka er eit av mange store overtramp mot samane.

– Dette er eit tydeleg døme på grøn kolonialisme: at me lèt som me skal redda planeten samtidig som me krenker menneskerettar, og fullt og heilt krenker urfolk sine rettar.

Greta Thunberg i Dagsnytt 18
Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Thunberg seier at ho ikkje veit kor lenge ho blir i Oslo, men at ho har moglegheit til å vera i byen ei stund.

Les også Derfor aksjonerer de mot Olje- og energidepartementet

Aksjonist med megafon

Støre: Er lovleg

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker på si side ikkje å bruka ordet menneskerettsbrot.

– Eg ønsker å finna ei løysing som må vera politisk behandla, og snakka om dette med dei som er direkte rørte, seier Støre til NRK.

Ifølge han står vindturbinane i Fosen der lovleg i dag.

– Det er i alle fall ingen vedtak om at møllene skal rivast, seier han.

– Men me må jo finna ei løysing på dette i forhold til reinnæringa.

Han har derfor brukt tid på å snakka med Sametingspresidenten i dag, fortel han. Seinare skal han til Finnmark for å snakka med Sametinget.

– Eg tar dette på stort alvor. Dette skal me løysa i tråd med dei internasjonale forpliktingane me har, seier Støre.

Les også Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

– Forstår frustrasjonen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) seier at han forstår frustrasjonen til reindriftssamane og demonstrantane.

Likevel seier han at dei må halda seg til det Høgsterett har kome fram til.

– Høgsterett har ikkje sagt kva som skal skje med vindkraftanlegga oppe på Fosen.

Terje Aasland, Olje og energiminister (Ap)

Olje og energiminister (Ap), Terje Aasland.

Foto: Martin Fønnebø / NRK / Martin Fønnebø / NRK

Men de opererer utan ein gyldig konsesjon?

– Men dei har ikkje gått inn og sagt kva som skal gjerast med vindkraftverka, seier Aasland.

Derfor må departementet behandla saka på ein ordentleg måte, seier ministeren.

– Me må ha på plass eit nytt kunnskapsgrunnlag for å kunna fatta eit nytt vedtak, slik at me ikkje bryt med samiske rettar.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

Greta Thunberg var måndag med i Dagsnytt 18 for å snakka om Fosen-saka.

Ei menneskerettssak

Leiar i NSR-N, Elle Nystad, seier at dei er takksame for at Thunberg hadde moglegheita til å delta i aksjonen.

– Me er veldig takksame for at Greta er her for å synleggjera denne saka og har kome hit for å støtta, ho er her i solidaritet med Fosen-samane, seier Nystad.

Ho seier saka ikkje er ei klimasak, men ei sak om menneskerettsbrot.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

– Det er ikkje me som skal lida fordi nokon slit med å ta inn kunnskap om at me er vår eiga urbefolkning. Dette handlar om våre liv, seier Nystad.

Arbeidsplassar og fornybar kraft

Ordførar i Åfjord kommune på Fosenhalvøya i Trøndelag, Vibeke Stjern (Ap), seier at vindturbinane gjev kommunen arbeidsplassar og fornybar kraftproduksjon.

– Me har eit samfunn som har sagt ja til å avstå areal til utbygging av fornybar energi, som var ei stor sak for oss, seier Stjern.

Dei har totalt seks vindkraftanlegg i kommunen som produserer cirka 1,8 terrawattimer (tWh) med vindkraft, fortel ordføraren. Dei to største, er dei største i landet.

– Me har eit brennande ønske om at det faktisk skal vera mogleg å driva reindrift og samisk kulturutøving saman med dei turbinane som står og går i dag, seier Stjern.

Demonstrantane utanfor OED har vore tydelege på at turbinane må ned.

Les også Politiet bekrefter at de flytter aktivister – Thunberg har lenket seg fast

fosen-oed-thunberg-lenker

AKTUELT NÅ