Hopp til innhold

Frp vil ha danske tilstander i Norge

Frp er blitt skremt av tall som viser en kraftig vekst i antall ikke-vestlige innvandrere til Norge fram mot 2060. Nå vil partitopper lære av danskene.

Sylvi Listhaug og Jon Helgheim

PÅ TUR: Sylvi Listhaug, nestleder (Frp) og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (Frp) vil lære av danskene.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Vi ser en utvikling hvor den ikke-vestlige befolkningen i Norge øker dramatisk, mens andre land som har strammet inn, har fått mer kontroll, sier Jon Helgheim.

Nå reiser han sammen med nestleder Sylvi Listhaug til Danmark, som er langt hardere i klypa i innvandringspolitikken.

– Vi har jo tidligere sett på Sverige som skrekkeksempelet. Nå reiser vi til Danmark, rett og slett for å se etter gode eksempler på hvordan vi kan lykkes bedre og få kontroll på ikke-vestlig innvandring, sier Listhaug.

Tallene som skremmer Frp

De to Frp-toppene viser til framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som tilsier at Norge i 2060 vil ha henimot en million ikke-vestlige innvandrere. I dag er tallet 418.000, ifølge ferske tall fra SSB.

Tilsvarende framskrivning fra Danmarks statistik viser en langt mindre økning, fra 344.000 i 2018, til drøyt en halv million i 2060. Det hefter stor usikkerhet ved slike framskrivninger, men Frp mener likevel at noe må gjøres for å unngå en utgiftseksplosjon.

– Vi må ta vare på velferdsmodellen som er oppbygd gjennom flere generasjoner, sier Listhaug.

Danmark har lenge hatt en streng innvandringspolitikk, og for et par uker siden vedtok Folketinget ytterligere innstramminger. En lang rekke lover blir endret, slik at færre

Flyktninger og migranter på vei fra Danmark til Sverige

PÅ VEI TIL SVERIGE: Flyktninger og migranter i Danmark på vei nordover, angivelig for å søke asyl i Sverige (2015).

Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

asylsøkere som har fått opphold blir i Danmark permanent. Oppholdstillatelser blir midlertidige, og utlendinger blir sendt tilbake til hjemlandet hvis det er trygt. Samtidig kuttes det i integreringsstøtten, og det kan årlig settes tak for familiegjenforening.

Økt fokus på hjemsendelse

Å gjøre alle oppholdstillatelser midlertidige er det mange gode grunner til å se nærmere på, ifølge Listhaug.

– Vi skal jo lage et partiprogram fram mot 2021, sier hun, og peker på at land som har vært herjet av krig trenger ressurspersoner som kan bidra til gjenoppbygging.

– Hva skjer med motivasjonen for integrering hvis man vet at man kan bli sendt hjem om et par-tre år?

– Antallet innvandrere i Norge er den største drivfaktoren for dårlig integrering. Dersom folk som ikke trenger beskyttelse heller reiser hjem, vil det både bedre integreringen her og avhjelpe gjenoppbygging der de flyktet fra, svarer Helgheim.

Mistenkeliggjøring

– Jeg tror at hvis man fører den politikken som Danmark gjør akkurat nå, risikerer man å skape en ny underklasse av fattige mennesker, sier Pernille Skipper, som representerer Enhedslisten – det mest venstreorienterte partiet i Danmark.

Pernille_Skipper, Enhedslisten

GJØR NOE ANNET: Folketingsrepresentant Pernille Skipper (Enhedslisten) advarer norske politikere mot å lære av Danmark.

Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard

– Den bygger på en ide om at mennesker skal tvinges eller straffes til å bli en del av samfunnet. Jeg tror det har en motsatt effekt, sier hun.

Skipper oppfordrer norske politikere til å holde fast ved integreringsarbeidet.

– Ikke start med å straffe dem og møte dem med mistenkeliggjøring, som vi dessverre gjør i Danmark, sier hun.

AKTUELT NÅ