Hopp til innhold

FrP-Hagen avviser sammenheng mellom klimaendringer og CO₂-utslipp

Carl I. Hagen vil gjøre kampen mot «klimahysteriet» til en av hovedsakene i valgkampen. I Dagsnytt 18 ble fire av hans klimapåstander testet.

Carl I. Hagen møtte en klimaforsker fra Cicero til klimadebatt i Dagsnytt 18.

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero, avviste Carl I. Hagens klimapåstander i Dagsnytt 18.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Klimahysteriet er et rent bedrageri. Det er ingen nevneverdig sammenheng mellom CO₂-utslipp og temperaturene, hevder Carl I. Hagen.

Bjørn Samset

Cicero-forsker Bjørn Hallvard Samset har et ganske annet syn på klimaendringer enn klimaskeptikeren Carl I. Hagen.

Foto: NRK

Neste høst skal han kjempe om en plass på Stortinget. I går ble han valgt til 4.-kandidat på Oslo Frps liste.

Tirsdag møtte han til klimadebatt i Dagsnytt 18. På motsatt side satt klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero, senter for klimaforskning.

I debatten ble klimaforskeren og Hagen bedt om å debattere fire av Hagens påstander om klima.

Se hele debatten i videovinduet over.

1. – Det var varmt i vikingtiden også, og da kjørte man ikke dieselbil.

– Naturen har sørget for at klimaet har variert. Og naturen sammen med solen og annet, sørger for at klimaet fortsatt vil variere. Det er helt naturlige variasjoner, utdyper Hagen.

– Det er ingen forskning noe sted som sier at det var varmere i vikingtiden enn i dag, hverken i Europa eller noe annet sted i verden. Vikingtiden var ingen varmeperiode, svarer Cicero-forsker Samset.

2. – Andelen CO₂ fra menneskelig aktivitet i atmosfæren har ubetydelig virkning på klima.

– Dette viser at de tiltakene som gjennomføres er rådyre, og unødvendige belastninger av skattebetalernes penger, sier Hagen.

Samset innrømmer at Co₂ ikke er den viktigste drivhusgassen.

– Men det er den som har endret seg mest, og det er det som bidrar til å endre temperaturnivået, sier han.

3. – Flere og flere vitenskapsmenn er enige med Carl I. Hagen.

– Det er ikke sant. Jeg har ikke møtt noen av disse forskerne, og jeg er mye rundt og møter andre klimaforskere, sier Samset.

– Du møter kun de forskerne som enige med deg, svarte Hagen som hadde med seg ulike artikler, infomateriell og bøker fra klimaskeptikere inn i studio.

– Jeg kunne tatt med meg all den dokumentasjonen jeg har fra FNs klimapanel, men det er flere hyllemeter med forskningsartikler så det ville veltet bordet i studio, kommenterte Samset.

4. – FNs klimapanel har lukkede møter, og bedrar verdens statsledere.

– Politikere og byråkrater omdanner vitenskapelige forskningsartikler med masse usikkerhet til korte oppsummeringer som politikerne skal ta stilling til. De forvrenger fakta, mener Hagen.

– FNs klimapanel er en samling av forskere som summerer opp relevant forskning fra de siste 6–7 år, og som gir vitenskapelig konsensus, sier Samset ved Cicero.

AKTUELT NÅ