Hopp til innhold

FrP-Hagen avviser sammenheng mellom klimaendringer og CO₂-utslipp

Carl I. Hagen vil gjøre kampen mot «klimahysteriet» til en av hovedsakene i valgkampen. I Dagsnytt 18 ble fire av hans klimapåstander testet.

Carl I. Hagen møtte en klimaforsker fra Cicero til klimadebatt i Dagsnytt 18.

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero, avviste Carl I. Hagens klimapåstander i Dagsnytt 18.

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Klimahysteriet er et rent bedrageri. Det er ingen nevneverdig sammenheng mellom CO₂-utslipp og temperaturene, hevder Carl I. Hagen.

Bjørn Samset

Cicero-forsker Bjørn Hallvard Samset har et ganske annet syn på klimaendringer enn klimaskeptikeren Carl I. Hagen.

Foto: NRK

Neste høst skal han kjempe om en plass på Stortinget. I går ble han valgt til 4.-kandidat på Oslo Frps liste.

Tirsdag møtte han til klimadebatt i Dagsnytt 18. På motsatt side satt klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero, senter for klimaforskning.

I debatten ble klimaforskeren og Hagen bedt om å debattere fire av Hagens påstander om klima.

Se hele debatten i videovinduet over.

1. – Det var varmt i vikingtiden også, og da kjørte man ikke dieselbil.

– Naturen har sørget for at klimaet har variert. Og naturen sammen med solen og annet, sørger for at klimaet fortsatt vil variere. Det er helt naturlige variasjoner, utdyper Hagen.

– Det er ingen forskning noe sted som sier at det var varmere i vikingtiden enn i dag, hverken i Europa eller noe annet sted i verden. Vikingtiden var ingen varmeperiode, svarer Cicero-forsker Samset.

2. – Andelen CO₂ fra menneskelig aktivitet i atmosfæren har ubetydelig virkning på klima.

– Dette viser at de tiltakene som gjennomføres er rådyre, og unødvendige belastninger av skattebetalernes penger, sier Hagen.

Samset innrømmer at Co₂ ikke er den viktigste drivhusgassen.

– Men det er den som har endret seg mest, og det er det som bidrar til å endre temperaturnivået, sier han.

3. – Flere og flere vitenskapsmenn er enige med Carl I. Hagen.

– Det er ikke sant. Jeg har ikke møtt noen av disse forskerne, og jeg er mye rundt og møter andre klimaforskere, sier Samset.

– Du møter kun de forskerne som enige med deg, svarte Hagen som hadde med seg ulike artikler, infomateriell og bøker fra klimaskeptikere inn i studio.

– Jeg kunne tatt med meg all den dokumentasjonen jeg har fra FNs klimapanel, men det er flere hyllemeter med forskningsartikler så det ville veltet bordet i studio, kommenterte Samset.

4. – FNs klimapanel har lukkede møter, og bedrar verdens statsledere.

– Politikere og byråkrater omdanner vitenskapelige forskningsartikler med masse usikkerhet til korte oppsummeringer som politikerne skal ta stilling til. De forvrenger fakta, mener Hagen.

– FNs klimapanel er en samling av forskere som summerer opp relevant forskning fra de siste 6–7 år, og som gir vitenskapelig konsensus, sier Samset ved Cicero.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger