Frykter klimaendringer kan føre til humanitær katastrofe av «uante dimensjoner»

Militære eksperter advarer mot at klimaendringer kan lede til mer krig og en flyktningstrøm verden knapt har sett maken til.

Yarmouk flyktningeleir i Syria

En av kildene som Huffington Post refererer til mener blant annet krigen i Syria kan knyttes opp mot klimaendringer.

Foto: Uncredited / Ap

Det er Huffington Post som siterer militære kilder på at klimaendringer kan lede til krig, massemigrasjon og andre trusler mot nasjoners sikkerhet.

Advarslene kommer fra militære eksperter fra ulike deler av verden, som ifølge avisa talte på et arrangement i regi av Chatam House.

Deriblant den amerikanske brigadegeneralen Stephen Cheney, som blant annet leder The American Security Project. Han hevder klimaendringer kan føre til en humanitær katastrofe av «uante dimensjoner».

– Vi ser allerede migrasjon av et stort antall mennesker over hele verden som følge av matmangel, vannusikkerhet og ekstremvær.

Endringer i Arktis

Generalmajor Munir Muniruzzaman, tidligere militær rådgiver for presidenten i Bangladesh og formann i Global Military Advisory Council on Climate Change, frykter flyktningproblemer på en «ufattelig skala».

Han viser blant annet til at Bangladesh vil kunne miste 20 prosent av landmassen som følge av stigende havnivåer, og at en kombinasjon av vannmangel og politiske forhold i Sør-Asia vil kunne danne grunnlag for konflikt.

Bekymringer har også vært reist rundt den raske smeltingen av is i Arktis, som bringer nasjoner inn i konfrontasjoner rundt skipsfart og utnyttelse av naturresurser som ikke har vært tilgjengelig tidligere.

Arktis

En isbre som sakte men sikkert velter ut i havet på Svalbard. Svalbard og Arktis er det område i verden hvor klimaendringene merkes mest og først.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Store endringer

Også forsker og PhD-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning, Nina Holmelin, frykter de langvarige endringene som kan påvirke millioner av mennesker.

– Det er mange årsaker til at folk flytter på seg, men klimaendringer forsterker de migrasjonsprosessene som allerede pågår, sier hun til NRK.

Foreløpig er ikke «klimaflyktning» er juridisk begrep. Det er det flere som forsøker å skape bevissthet rundt.

Nina Holmelin / CICERO Senter for klimaforskning

Endrede nedbørsmønstre

Matusikkerhet og vanntilgang er allerede utfordringer man ser i deler av verden, og som kan bli verre i årene som kommer.

– Nedbørsmønstrene endrer seg. Det blir tørrere i allerede tørre områder, andre steder mer intens nedbør. De som rammes hardest, er verdens fattige.

Nina Holmelin ved CICERO

Høyere temperaturer og endrede vær- og nedbørsmønstre rammer blant annet jordbruket, og kan gå på bekostning av matsikkerheten, forteller Nina Holmelin.

Foto: Pressebilde

Om dette kan bane vei for mer konflikt, vil ikke Holmelin ha noen klar formening om, og hun sier mange forsker er skeptisk til å trekke slike sammenhenger.

– Men det som er sikkert, er at det vi har sett så langt bare er begynnelsen. For det er store forsinkelser i klimasystemet, og det vil for eksempel ta lang tid før vi ser effektene av dagens utslipp.

Påvirker også oss her hjemme

Professor Grete K. Hovelsrud ved Nord universitetet mener artikkelen til Huffington Post trekker fram alvorlige problemstillinger som bør diskuteres internasjonalt.

Også her hjemme i Norge vil vi merke effektene. Hovelsrud tekker blant annet fram:

  • Økt ekstremvær, mer flom, skred og ras. Endring i sesonger, som kortere vintre og mer regnfulle somre, tidligere vår og lengre høst.
  • Varmer hav og havforsuring, som fører til endringer i vandringsmønstrene til kommersielt viktige fiskebestander.
  • En tregrense som flytter seg nordover og oppover i fjellene, smelting av permafrost med mer.

– Et annet potensielt problem for sikkerhetspolitikk kan være konflikt over tilgangen til havressurser som for eksempel fiskebestander.

For å begrense effektene må vi kutte utslippene, og det må skje raskt. I tillegg må vi være i forkant med tilpasning.

Professor Grete K. Hovelsrud / Nord universitet
TOPP NORGE ÖVERSVÄMNING

I Norge er det særlig mer ekstremvær, flom, skred og ras som trekkes fram som utfordringer.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix