Hopp til innhold

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele

Forfatter og aktivist Kim Friele holdt i dag foredrag på politihuset. Der priset hun politiet for å tørre å si unnskyld, men etterlyste også at psykiatrien skulle ta et oppgjør med tidligere synder.

– Det er ikke dette politiet i dag som har noe å skamme seg over.

I dag markerte politiet starten på Pride. I den forbindelse holdt Kim Friele foredrag på politihuset i Oslo om sitt liv og kamp for homofili.

Bakgrunnen for foredraget er at norsk politi ber homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange har blitt utsatt for – og for frykten politiet var med på å skape.

Tidligere denne uken uttalte homohistoriker Svein Skeid til NRK at han kom til å gråte om politiet ba om unnskyldning for behandlingen av homofile gjennom årene.

– Politiet har siden slutten av april i år planlagt en samling for politiansatte, politistudenter og inviterte gjester, hvor vi ønsker å be homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under, heter det i en pressemelding.

– Politiet vil under åpningen anerkjenne at det er blitt begått feil gjennom historien, at vi er et annet politi i dag og at vi har mange læringspunkter, skriver Oslo politidistrikt.

Under Oslo Pride skal politiet være synlig, og de deltar med stand i Pride park fra 19. til 22. juni. I tillegg deltar politiet i paraden under parolen «Ett politi – for alle».

Ett politi for alle

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kristin Kvigne startet med å si at det også etter opphevelsen av paragraf 213 i 1972 fortsatt har vært dårlig behandling av homofile fra politiets side.

–En unnskyldning forplikter, og det er derfor fint å se kontrasten mellom behandling av homofile før og nå, sier Kristin Kvigne.

Politiet i Norge var i 2014 først i Europa med å flagge med prideflagget. Nå vil politiet vise at de er ett politi for alle.

– Det er fortsatt et stykke igjen, vi er ikke ferdige en gang for alle.

Kvigne takket også, på vegne av hele politiet, Kim Friele for hennes utrettelige innsats.

Bård Stensli hyller også Kim Friele for hennes innsats.

Homohistoria er prega av vald, trakassering og hets. Også frå politiet. No seier dei unnskyld for den urett mange vart utsette for.

Homohistoria er prega av vald, trakassering og hets. Også frå politiet. No seier dei unnskyld for den urett mange vart utsette for.

Lite kunnskap å få

Friele fortalte om en oppvekst med lite kunnskap om homofili.

Det var ingen undervisning, ingen ting på finne om homofili noe sted da hun vokste opp. Hun kaller det et svart hull.

Når hun ble med i forbundet av 1948 skjønte hun at de ikke kunne holde på slik de gjorde, det var ikke populært å åpne dørene slik hun foreslo. De fleste ville holde det skjult.

Men hun stod på.

Politiet var barn av sin tid

Friele trekker også frem den såkalte paragraf 213, og dette bidro til at det var flest menn som kom i kontakt med politiet.

Hun nevner tre autoriteter prestene med synden, psykiaterne som hadde monopol på friskt og sykt, og Stortinget som mente at samfunnet måtte beskyttes basert på psykiaterne som spredte budskapet om at homofili var en sykdom.

– Og dermed var det naturlig at politiet ble påvirket av dette, sier hun.

Psykiatrien bør også si unnskyld

Hun understreker at hun setter umåtelig stor pris på at politiet i dag sier unnskyld.

Men hun trekker frem at det har vært mangelfull utdannelse i politiet hva gjelder holdninger til homofile.

Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.

–Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast.

Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose.

Tvisynet på at politiet beklager

Friele mener at det er et utmerket signal at politiet sier unnskyld. Og at det er noe hun setter umåtelig stor pris på.

Men hun har aldri trodd på at barna skal straffes for fedrenes synder.

Og dermed bør det ikke gå utover dagens politi at politiet i gamle dager behandlet homofile dårlig.

Hun trekker også frem at hun selv ikke har hatt like dårlige erfaringer som mange andre, og forteller at de blant annet ble godt behandlet av Majorstuen politikammer.

– Tusen takk til politiet for at de har påtatt seg ansvaret og sagt unnskyld på sine forfedres vegne, avslutter hun.

AKTUELT NÅ