Hopp til innhold

Stabell: Den massedrapstiltalte bør bli frifunnen

Forsvarar Harald Stabell legg ned påstand om full frifinning for den folkemordtiltalte rwandaren i Oslo tingrett, og begrunnar det med at vitneprova er sprikande.

Harald Stabell er forsvarer for den tiltalte

FULL FRIFINNING: Forsvarar Harald Stabell har lagt ned påstand om full frifinning for den tiltalte.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Den 47 år gamle rwandaren står tiltalt for medverknad til massedrap under folkemordet i Rwanda i 1994.

Den tiltalte i Rwanda-saken med sin forsvarer

IKKJE SKULDIG: Den tiltalte erklærer seg ikkje skuldig i medverknad til massedrap. Han blir forsvart av advokat Harald Stabell i Oslo Tingrett.

Foto: NRK

I dag er siste dag av rettssaka mot den rwandiske mannen.

Tiltalt for medverknad til drap

Tysdag 25. september starta rettssaka i Oslo tingrett mot ein 47 år gammal rwandisk statsborgar som er tiltalt for å ha medverka til drap på 2000 menneske under folkemordet.

Tiltalte har budd i Noreg sidan 2001.

– Vitnene er ikkje truverdige

Ifølgje aktor sin prosedyre i går tysdag, ved statsadvokat Peter Mandt, er alle bevisa i saka basert på vitneforklaringar.

Aktor la fram påstand om 21 år i fengsel, som er den øvste strafferamma for lovbrota i tiltalen. Forsvaret ber om full frifinning.

Harald Stabell og Maria Bergram Aas

FORSVARET: Harald Stabell og Maria Bergram Aas er forsvararane til den folkemordtiltalte rwandaren.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

LES: – Tiltalte betalte vitne

LES: Krever 21 år for folkemordtiltalt

Fråværet av tekniske bevis i saka har gjort det naudsynt for påtalemyndigheita å lene seg tungt på vitneprov. Til gjengjeld har nærare 100 rwandarar forklart seg for retten.

LES: – Jeg så og hørte at de drepte folk med macheter, stokker og kniver
LES: Vitne i Rwanda-saken: Jeg så tiltalte lede de som slaktet tutsier

I forsvaret seier Harald Stabell at bevistyngda til vitna er svekka på grunn av at dei sprikar, og at det er gått lang tid.

– Vitneforklaringane sprikar. Mange vitne forklarar seg om kva dei har høyrt frå andre, og ikkje sjølv har sett, seier han.

Eitt vitne forklarte at tiltalte hadde granat og skytevåpen på seg, men hugsa ikkje kva slags kle han hadde på seg

Forsvarar Maria Bergram Aas

– Det er gått over 18 år sidan dette skjedde, og det er eit ubestrideleg faktum at generelt blir vitna sin hugs svekka over tid, seier han.

Det er den andre forsvararen til den tiltalte, Maria Bergram Aas, som går i detalj i vitneprova under forsvaret si prosedyre.

Mykje av forsvaret går med på å gå inn på dei enkelte vitneprova, for å bevise at det fins forskjellige forklaringar på kva som har skjedd.

Erkjenner ikkje straffskuld

Den tiltalte 47-åringen erkjenner ikkje straffskuld.

Familiefaren har i mange år budd og jobba i Bergen, fram til ham i mai i fjor blei sikta for deltaking i folkemordet i Rwanda.

LES: Militsleder: – 47-åringen var der med våpen da folk ble drept

Då mannen blei arrestert, knytte siktinga han til drap på 70 000 menneske under folkemordet. I Oslo tingrett står han tiltalt for drapet på 2000 av dei.

I tiltalen til påtalemyndigheita heiter det:

«Han deltok på møter der det blei planlagt drap, og/eller beordra drap gjennomført. Vidare deltok han i organiseringa av drap og transporterte både væpna drapsmenn og fordrivne personar til stader der dei blei drepne».

– Ikkje nok å vere til stades

Forsvaret viser i sin forsvarsprosedyre til fleire av dei konkrete episodane mannen er tiltalt for. Forsvaret held fast på at den tiltalte ikkje var politisk aktiv, medan vitne har forklart at han deltok på politiske arrangement.

Den tiltalte nektar på å ha vore på to av dei tre stadene drapa skjedde. På ein av stadene var han utanfor området der det skjedde, har han sagt sjølv.

Ifølgje forsvaret er det at han var til stades då det blei gjort massedrap, ikkje nok til å dømme han for medverknad. Dessutan seier forsvarar Harald Stabell at det ikkje fins bevis for at tiltalte var på nokre av dei tre stadene.

Massedrapa på dei 2000 menneska skjedde på eit katolsk kyrkjesenter, i eit kommunehus og i eit kyrkjehus.

– Det må bevisast utanfor rimeleg tvil at han var klar over at han medverka til drap med å vere til stades på gjerningsstaden, seier Stabell i sin prosedyre.

Avslutningsvis i prosedyren fekk aktoratet høve til ein replikk, og då valde statsadvokat Peter Mandt å understreke at vitneprova må sjåast i samanheng med kvarandre, og ikkje skiljast ut enkeltvis på grunn av sprikande detaljar.

AKTUELT NÅ