Hopp til innhold

Fikk 21 års fengsel for folkemord i Rwanda

Borgarting lagmannsrett dømmer Sadi Bugingo til 21 års fengsel, for medvirkning til drapet på 2000 tutsier i Rwanda. Han anker til Høyesterett, sier forsvarer.

Den tiltalte i Rwanda-saken med sin forsvarer

DØMT FOR FOLKEMORD: Sadi Bugingo i Oslo tingrett sammen med sin tidligere forsvarer, Harald Stabell.

Foto: NRK

I desember ble Sadi Bugingo kjent skyldig i folkemord, av Borgarting lagmannsrett. I dag ble straffeutmålingen kjent. Lagmannsretten står ved tingrettens dom, på 21 år fengsel.

Bugingo er dømt for å ha medvirket til drapet på 2000 tutsier. Han skal ha vært sjåfør for drapsmennene, og bidratt til massakrene ved å vise dem hvor tutsiene hadde sitt skjulested, skriver Aftenposten.

Anker til Høyesterett

Bugingo har bodd i Bergen med sin familie de siste årene. Da ankesaken kom opp for lagmannsretten i vinter, svarte juryen ja på alle de 20 hovedspørsmålene om skyld. Det eneste unntaket dreide seg om et enkeltdrap.

Inngangen til Economat

FOLKEMORD: Inngangen til kirkesenteret Economat, der flere av drapene skal ha blitt begått.

Foto: Statsadvokaten

Juryen mener 49-åringen også medvirket psykisk til drapene, ved at han selv var til stede under massakrene.

Brynjulf Risnes

ANKER: Forsvarer Brynjulf Risnes sier hans klient anker saken til Høyesterett.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Forsvarsadvokat Brynjulf Risnes sier Bugingo vil anke dommen til Høyesterett. Advokaten sier 49-åringen føler seg utsatt for justismord.

– I den siste rettsrunden ble det framlagt nytt bevismateriale, som indikerer at flere vitner snakker usant om hans rolle under det som skjedde i Rwanda. Det er vanskelig å forstå hvordan juryen kan være sikre på at Bugingo er skyldig etter å ha sett og hørt disse nye bevisene. Dommen vil derfor bli anket til Høyesterett, sier Risnes.

Svært omfattende rettssak

Det har vært få eller ingen håndfaste bevis i saken, og massakrene ligger 20 år tilbake i tid.

Saken har vært en av de mest omfattende i norsk rettshistorie. Juryen og fagdommere lyttet til forklaringer i 16 uker. Det var første gang en jury avgjorde skyldspørsmålet i en sak som handlet om folkemord.