Hopp til innhold

Forsvarsministeren hisset seg opp etter NRK-intervju: Langer ut mot medias dekning av fregatt-ulykke

Etter et NRK-intervju om KNM «Helge Ingstad»-ulykken, antydet Frank Bakke-Jensen (H) at media «tilslører, farger, sminker eller fordreier» saken.

Frank Bakke-Jensen (H) mener media burde tie stille om KNM Helge Ingstad-ulykken.

– Det er ganske unikt at et helt journalistkorps mener at vi i utgangspunktet skal brette ut det vi har av manglende informasjon og legge det til spott og bedømmelse. Og jeg syns det er ganske merkelig nå, begynte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen praten etter intervjuet.

Tirsdag 20. november troppet NRKs utsendte opp i Forsvarsdepartementet. Det var på forhånd avtalt at journalisten skulle gjøre to korte intervjuer med Bakke-Jensen: Blant annet et om siste nytt i forbindelse med KNM «Helge Ingstad»-ulykken.

Gjengen

BESØKTE ULYKKESSTED: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte ulykkesstedet for to uker siden. Her flankert av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.v.) og kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes.

Foto: Alexander Øvrebø / NTB scanpix

Det var i etterkant av intervjuet, mens fotografen filmet såkalte «klippebilder» til TV-reportasjen, at journalisten og forsvarsministeren lot småpraten gå. Slik man ofte gjør i forbindelse med et TV-opptak.

– Dere som den fjerde statsmakt, og så har vi sosiale medier som den femte fordømmende makt, og allikevel skal vi altså være så slendrian i forhold til de prosessene og prosedyrene vi har. Jeg spekulerer mye på det, hva som har skjedd siden vi ikke holder på formene, sier Bakke-Jensen.

I praten ble Bakke-Jensen stadig mer engasjert. Det kom tydelig frem at Forsvarets øverstkommanderende nest etter Kong Harald, er lei av spekulasjoner og spørsmål i kjølvannet av det enorme militære- og økonomiske tapet natt til 8. november.

Forsvarsministeren deltok i kveld på Debatten i kveld om pressens rolle etter at fregatten gikk på grunn.

Frank Bakke-Jensen er innforstått med at NRK gjengir innholdet i det som ble sagt i etterkant av det formelle intervjuet i forrige uke. Han ønsket ikke å kommentere innholdet ytterligere før Debatten.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen møtte Debattens Fredrik Soldvang

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen møtte Debattens Fredrik Solvang

– Er dere sikre på at det vi sier er riktig?

I samtalen som følger argumenterer forsvarsministeren (Fmin) for at media skal slutte å kreve svar fra Forsvaret i saken, og heller avvente Havarikommisjonens gransking av fregattulykken.

Fmin: Ja, men jeg tror også media tjener … altså, media er jo også der for å kontrollere, etterse makta. Jeg tror også media tjener på at vi bruker de prosessene og de kommisjonene vi har satt ned for å gjøre denne jobben.

Reporter: Men man trenger jo ikke være passiv og vente?

Fmin: Nei, men hvis vi fra Forsvaret skulle være en aktiv part i å prøve å avdekke hendelsesforløpet, vi som er en part i både potensielt en straffesak og en erstatningssak, vil ikke vi da umiddelbart bli beskyldt for å prøve å tildekke hva som egentlig har skjedd? Hvis vi var en aktiv kommunikator nå i forhold til hendelsesforløpet.

Reporter: Nei? Det vil jo belyse hendelsesforløpet?

Fmin: Men er dere helt sikre på at det vi sier er helt riktig? Er det ikke da bedre at vi overlater den jobben til de som av samfunnet har fått i oppgave å avdekke hendelsesforløpet og fortelle hva som har skjedd så objektivt som mulig?

Reporter: Det er kjempeviktig at de gjør den jobben, men det hadde ikke gjort noe om man fikk ulike syn på saken ut i media, for man vil jo søke flere kilder ... (blir avbrutt).

Fmin: Men her vil det ikke bli ulike syn, her vil det bli ulike spekulasjoner.

Reporter: Alle meninger er jo subjektive.

Reporter: – Man stoler på kommisjonen, men det handler også om at man får mulighet til å selv danne seg et eget bilde, og intervjue de ulike partene selv. Det mener jeg er en kjempeverdi i et demokratisk samfunn.

Fmin: – Nei, ja. Jeg har problemer med den verdien. Jeg mener det er en kjempeverdi i et demokratisk samfunn at vi slipper til, at vi er så tålmodige at vi slipper til de som har fått i oppgave å komme med det objektive hendelsesforløpet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring på Stortinget om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.

RETT FRA LEVRA: Høyres Frank Bakke-Jensen har også tidligere gjort seg bemerket med friske sitater i offentligheten. Her fotografert i Stortinget.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tidligere sjøoffiser: – Vitner om en forsvarsminister som ikke skjønner pressens rolle

Tidligere flaggkommandør i Sjøforsvaret, Jacob Børresen, er sjokkert over holdningene til Forsvarsministeren som kommer frem i samtalen.

– Det vitner om at vi har en forsvarsminister som åpenbart ikke forstår pressens rolle i samfunnet vårt. Han forstår ikke at det er en forutsetning for vårt liberale demokrati at vi har en presse med kompetanse og kapasitet til å gå bak og titte maktpersoner i kortene, sier Børresen til NRK.

Han mener samtalen mellom NRKs journalist og Bakke- Jensen vitner om et umodent forhold til pressen.

Jacob Børresen

SJOKKERT: Tidligere flaggkommandør Jacob Børresen mener forsvarsministerens uttalelser vitner om manglende kunnskap om pressen.

Foto: Privat

– Vi er milevis unna en tillitsfull håndtering av pressen med Bakke-Jensen. Dette handler om manglende forståelse og kunnskap om hvordan pressen jobber, hva som er pressens oppdrag, og betydningen av at vi har en oppegående presse. At myndighetene ikke sørger for at pressen er informert, er for meg et tankekors.

– Men det har vært pressespekulasjoner som har vært feil, som at fregatten var på ubåtjakt?

– Ja, men hadde forsvarsledelsen vært tydeligere hadde vi kanskje unngått den typen tåpelige oppslag. Jeg mener det er i Forsvarets interesse å komme pressen mer i møte og gir relevant informasjon.

Den tidligere flaggkommandøren er uenig i at pressen må avvente havarikommisjonens konklusjon for å skrive om hva som kan ha skjedd.

– Jeg har i andre sammenhenger spurt retorisk; hvis et fly datt ned eller en ferge sank, og dine pårørende var om bord, ville dere ha slått dere til ro med at ingen andre fikk uttale seg enn ledelsen for fergerederiet eller flyselskapet? Ville dere slått dere til ro med at man ikke fikk kommentere dette før havarikommisjonens rapport forelå om et år?

Frank Bakke-Jensen er forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere den før Debatten.

– Mener ikke media bør tie stille

I den videre samtalen mellom Bakke-Jensen og NRK-journalisten sier journalisten at media selvfølgelig vil slippe til Havarikommisjonen som kilde, men at det også må være rom for å skrive om ulykken før kommisjonen konkluderer. Noe som er varslet at vil ta et år.

Reporter: – Vi trekker inn kilder som havarikommisjonen ikke vil trekke inn.

Fmin: Som for eksempel?

Reporter: – Nei, man kan snakke med type jusseksperter, sjøfolk. Altså, vi velger våre kilder og det kan bidra til å belyse saken enda mer.

Fmin: Ja, er du sikker på det? Eller tilsløre den eller farge den eller sminke den eller fordreie den.

Forsvarsministeren forteller deretter at det er nettopp fordi alle er subjektive og farget av sin bakgrunn, at han ikke vil gi ut informasjon i en slik sak, men avvente en objektiv konklusjon.

Reporter: Ja, havarikommisjonen skal få gjøre jobben sin, men det betyr ikke at vi skal tie stille.

Fmin: Jo, jo, jo. Det betyr at dere skal stole på dem!

I en sms til NRK tirsdag kveld utdyper Bakke-Jensen hva han mente med den siste uttalelsen:

Mitt poeng er at pressen kan stille spørsmål, men de kan ikke kreve at jeg skal spekulere. Dette kom etter et tyve minutters intervju der jeg også sa at pressen skal ettergå makta, og kan ikke sies å være et tegn på at jeg mener media skal tie stille. Vi har gitt den informasjonen vi kan gi.

AKTUELT NÅ