Hopp til innhold

Forsvaret betaler medlemskap i omdiskutert rusorganisasjon – nå stanses praksisen

Ansatte i Forsvarets narkotikagruppe oppfordres av Forsvaret til å melde seg inn i Norsk Narkotikapolitiforening. – Ulovlig, sier jusprofessor.

Forsvarets narkotikagruppe søker etter rusmidler på rekruttskolen i fjor vår.

SNIFFER: Forsvarets narkotikagruppe søker etter rusmidler på rekruttskolen i fjor vår.

Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Kommunikasjonssjef Erling Nervik i Hæren bekrefter at Forsvaret oppfordrer ansatte til å bli medlemmer i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

– Hæren anser dette som en liten kostnad tatt i betraktning av hvilken kompetanse vi tilføres. Det oppfordres derfor til medlemskap og gis mulighet for betalt medlemskap, skriver Nervik til NRK.

Forsvarets narkotikagruppe (FNG) jobber med rus og forebygging i Forsvaret.

Nervik sier de skal bidra til at Forsvarets nulltoleranse overfor narkotika og doping etterleves gjennom å hindre brudd på narkotikalovene.

Betaler medlemskontingenten

Ifølge Nervik er NNPF er ikke den eneste organisasjonen Forsvaret oppfordrer til medlemskap i. Den er dog den eneste norske:

– Samme mulighet har vært gitt for medlemskap i EWDTS og IFDAT som er to internasjonale organisasjoner, men med snevrere fokus. Ingen i Forsvarets narkotikagruppe har imidlertid benyttet seg av tilbudet, skriver Nervik.

EWDTS beskriver seg som en organisasjon som bringer sammen brukere og tilbydere av rustester på arbeidsplasser. IFDAT beskriver seg selv i lignende ordelag på sine nettsider.

Til tross for at det er Forsvaret som betaler medlemskontingenten til ansatte i narkotikagruppa, har Forsvaret ikke oversikt over hvem som er medlem, og hvem som ikke er det. Det er fordi medlemskap er frivillig, ifølge Nervik.

Ifølge den siste årsrapporten til NNPF, er 11 ansatte i Forsvaret medlemmer i organisasjonen.

Nervik sier det er 13 ansatte i FNG.

– Dette må være klart ulovlig

Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, er klar i talen:

– Dette må være klart ulovlig. En statlig institusjon kan ikke benytte offentlige midler til å finansiere medlemskap i eller oppmuntre tilsatte til å støtte og engasjere seg en slik politisk organisasjon, sier Bernt til NRK.

Jan Fridthjof Bernt

Jan Fridthjof Bernt er jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Dette strider mot grunnleggende prinsipper om objektivitet og integritet i offentlig forvaltning, og saklighet og upartiskhet ved behandling av interesseorganisasjoner.

Hans Petter Graver er jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo.

Også Graver er skeptisk til at Forsvaret oppfordrer til medlemskap i en interesseorganisasjon.

– Vi har organisasjonsfrihet i Norge, beskyttet av grunnloven. Det gjør at arbeidsgivere, særlig statlige, skal være forsiktig med å legge seg opp i hva slags organisasjoner de ansatte er medlem av på fritiden, sier Graver til NRK.

Han mener det er viktig at arbeidsgiveren gjør det klart at det ikke er forventet at de ansatte skal melde seg inn i organisasjonen.

Har du tips eller innspill til hvordan vi kan jobbe videre med denne saken? Send en e-post her, eller kontakt meg på mobil/Signal + 4741462909.

– Kan oppfattes som et press

– En oppfordring fra en arbeidsgiver kan jo oppfattes som et press, eller som noe som de ansatte føler at de bør følge opp. Og da virker det inn i organisasjonsfriheten på en uheldig måte.

NNPF beskriver seg selv som en «narkotikapolitisk organisasjon» i sine vedtekter.

Jussprofessor Hans Petter Graver

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Foto: Ingrid Tangstad Hatlevoll/NRK

Organisasjonen har vært en aktiv stemme i rusdebatten, senest i forbindelse med rusreformen til regjeringen som ble stemt ned av Stortinget tidligere i år.

Nervik forklarer oppfordringen som utelukkende faglig begrunnet og erfart. Og at det har vært frivillig for ansatte å melde seg inn.

– Det ligger verken partiskhet eller press til grunn for de betalte medlemsskapene som har vært frivillige og meget beskjedne i både sum og omfang, sier han.

Venstre-politiker Ola Elvestuen mener ansatte i Forsvaret fint kan være medlemmer av interesseorganisasjoner som NNPF på fritiden.

– Men det er ingen grunn til at Forsvaret skal betale kontingenten. Og det er også vanskelig å forstå hvorfor man skal oppfordre til medlemskap på grunn av faglig kompetanse, sier Elvestuen til NRK.

Han mener NNPF ikke har kompetanse som Forsvaret burde lene seg på innen rus og forebygging.

Ikke god nok kompetanse

– De har et helt bestemt standpunkt, og driver aktiv lobbyvirksomhet mot folkevalgte nivåer for å få gjennomslag for sitt syn. Og er definitivt ikke en organisasjon som er på søken etter forskningsresultater, sier Elvestuen.

Nervik i Hæren sier at Forsvaret henter kompetanse fra andre organisasjoner, i tillegg til NNPF. Blant annet AKAN, St. Olavs hospital, Mestringshuset og Antidoping Norge.

Kristine Moss er generalsekretær i NNPF. Hun sier mange støtter seg til NNPFs kompetanse på rusfeltet.

– Jeg vet at den kompetansen vår forening besitter om rus og forebygging har høy verdi for foreldre, ulike etater, private aktører og andre, sier Moss til NRK.

Elvestuen er enig med Graver i at en oppfordring fra arbeidsgiver kan oppleves som et press.

– Å gå inn i NNPF må være en beslutning som hver enkelt soldat gjør, og er ikke noe som Forsvaret bør prøve å påvirke den enkelte til å gjøre. Det kan oppleves som et utidig press.

Etter NRKs henvendelse har Forsvaret tatt en helomvending. Nå vil de ikke lenger oppfordre ansatte til medlemskap i noen organisasjoner, eller betale kontingenten.

Avslutter ordningen

Nervik sier at Forsvaret anerkjenner at som statlig aktør skal de være tilbakeholdne med denne typen medlemskapsordning, uavhengig av begrunnelsen.

– Med bakgrunn i de opplysninger vi nå sitter på vil praksisen med betalt medlemskap avsluttes, men Forsvarets narkotikagruppe vil fortsette samarbeidet med NNPF som en av flere verdifulle bidragsytere for kompetanseheving, skriver Nervik.

Erling Nervik

Kommunikasjonssjef Erling Nervik i Hæren.

Foto: Forsvaret

Han legger samtidig til at han ikke tror ansatte vil melde seg ut selv om de ikke får betalt medlemskapet av Forsvaret lenger.

– Gjennom medlemskap i NNPF får ansatte i Forsvarets narkotikagruppe tilgang på mer informasjon og kompetanse enn om man står utenfor. Dette har påvirket beslutningen om å betale for medlemskapet.

– Av samme grunn kan man anta at flere fortsatt ønsker å stå som medlem for å kunne delta på aktivitetene som NNPF gjennomfører, sier Nervik.

AKTUELT NÅ