Formuesskatten er elefanten i rommet

I dag kom de første tallene på bordet i budsjettforhandlingene. Etter det NRK forstår flyttet regjeringen på mellom to og tre milliarder kroner for å komme sentrum i møte.

Høyres Svein Flåtten og Frps Gjermund Hagesæter intervjues på vei inn til forhandlingene

UTSPILL: Svein Flåtten fra Høyre (t.v.) og Gjermund Hagesæter fra Frp har en vanskelig jobb foran seg.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi presenterer i dag en skisse på viktige saker. Der vil det selvfølgelig være en diskusjon om tall, sa Svein Flåtten, finanspolitisk talsperson i Høyre på vei inn til møtet fredag ettermiddag.

Litt over én time senere kom forhandlerne fra de fire partiene ut av møterommet og tok to timer pause før de gjenopptok den vanskelige tautrekkingen. Ingen ville da si hva tilbudet gikk ut på, hvor mange milliarder som ble flyttet på eller hvor langt partene står fra hverandre.

Etter det NRK får opplyst flyttet regjeringen på i underkant av tre milliarder kroner – altså mer enn de 2 milliardene som ble flyttet på under budsjettforhandlingene i fjor. Skissen skal ha omfattet forslag til løsning på vanskelige saker som klima, skatt og sosial profil.

Formuesskatten, derimot, er etter det NRK forstår ikke en del av regjeringens første tilbud. Først senere i forhandlingene vil de legge fram et fullstendig forslag til et kompromiss om formuesskatten.

Samtidig mener sentrumspartiene at avstanden fortsatt er svært stor. NRK opplever at det er stor uenighet mellom regjeringspartiene og sentrumspartiene om hvor god skissen til løsning er, og hvor mye penger som blir flyttet.

Lars Nehru Sand om budsjettforhandlingene

VIDEO: Lars Nehru Sand kommenterer

Den vanskelige formueskatten

Regjeringens budsjettforslag går inn for å øke bunnfradraget fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner og kutte skattesatsen fra 1 prosent til 0,75 prosent. KrF mener regjeringen bør vente på utvalget som går gjennom skattesystemet, og reverserer hele kuttet i sitt alternative budsjett.

Heller ikke Venstre, som i partiprogrammet skriver at de vil «redusere og på sikt fjerne formuesskatten», støtter regjeringens forslag. De vil heller øke fribeløpet til 2,2 millioner kroner og samtidig holde skatteprosenten på samme nivå som i dag. Verken KrFs Hans Olav Syversen eller Venstres Terje Breivik ville fredag kveld kommentere regjeringens forslag til løsninger.

– Nå er vi i forhandlinger, og jeg karakteriserer ikke skisser. Vi har fått noe på bordet, og nå skal vi studere det nærmere, sier Hans Olav Syversen i KrF.

– Men enige er dere ikke?

– Nei, vi er ikke enige. Men det tror jeg ingen hadde forventet i dag heller.

Forsvarer tidsbruk

Torsdag satt de sammen i seks timer. Etter det NRK forstår gikk de gjennom mange av de vanskeligste sakene punkt for punkt.

Onsdag måtte Høyre og Frp be om å utsette forhandlingene med én dag. Regjeringspartiene trengte mer tid til å gå gjennom kravene fra sentrumspartiene.

– Jeg synes ikke vi har brukt for lang tid. Det er mye bedre å komme med noe til dem vi skal forhandle med, som er gjennomarbeidet og som de kan stole på, i stedet for å bare slenge fra seg ett eller annet, sier Flåtten.

Som NRK fortalte i går forsøker regjeringspartiene å få KrF og Venstre til å samle seg rundt noen felles krav.

Tror de må ta helgen til hjelp

Høyre og Frp fortviler over at mange av kravene spriker, og mener det er både tidkrevende og vanskelig å komme dem i møte.

På spørsmål om Venstre og KrF vil snakke sammen for å koordinere krav videre i forhandlingene, svarer Syversen at «han har veldig god kontakt med Terje Breivik i Venstre». Men før de fortsatte forhandlingene i ettermiddag skal de to støttepartiene ha hatt et formøte sammen for å oppdatere hverandre.

Det er få som tror at sentrumspartiene og Høyre og KrF blir enige fredag. Ingen tør spå når de kommer i havn.

– Alle forhandlinger lever sitt eget liv. Det er mye fram og tilbake. Alle har behov for å gjøre egne vurderinger på kammerset før man møtes igjen, sier Terje Breivik, finanspolitisk talsmann for Venstre.

– Jeg er forberedt på at dette blir en helg med budsjett i store bokstaver, sier Syversen i KrF.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger