Hopp til innhold

Forlenger ekstrastøtte – men kutter satsen

Regjeringen forlenger ordningen med ekstra bostøtte for å hjelpe vanskeligstilte med strømregningen. Men satsen kuttes, og utvidelsen gjelder bare for to måneder.

Budsjettkonferanse 2023

Regjeringen har bestemt seg for å forlenge ordningen med ekstra bostøtte til vanskeligstilte. Her er Støres lag under budsjettkonferansen nylig.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vi ønsker å forlenge en ordning til de delene av landet som har ekstra høye strømpriser, de neste to månedene, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Årets toppmøte for kommunalpolitisk

BOSTØTTE: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Javad Parsa / NTB

Han sier utvidet bostøtte er et tillegg til de ordinære strømstøtteordningene, ment for husholdninger med dårlig økonomi. Ordningen skal bøte på høye strømregninger i perioden hvor forbruket er størst.

– Strømprisene er fortsatt veldig høye i Sør-Norge. Og vi er fortsatt i en periode på året hvor det er et ganske høyt strømforbruk. Derfor ønsker vi også å gi ekstra bostøtte for mars og april, med utbetaling i april og mai, sier Gram.

1000 kroner

Om kort tid legger regjeringen fram sitt konkrete forslag til hvordan både den generelle strømstøtten og den økte bostøtten skal forlenges.

Men mens den generelle strømstøtteordningen forlenges i ett år, velger regjeringen kun å videreføre ekstra bostøtte i to måneder. Det er fordi ordningen er ment som ekstra støtte i den kalde årstiden, framholder kommunalministeren.

I mars og april er det fortsatt ganske høyt strømforbruk. Men det vil falle vesentlig utover mot sommeren, sier Gram, som understreker at den generelle strømstøtten også kommer vanskeligstilte til gode.

Les også Var 8 kroner «for rik» for strømstøtte – nå får hun likevel hjelp

Frøy Rosvoll-Bystad

På spørsmål om hvor mye ekstra det blir i bostøtte for mars og april, svarer Gram som følger:

– Vi foreslår for Stortinget å ha et månedsbeløp på 1000 kroner per husstand, pluss et tillegg for flere husstandsmedlemmer.

Det er mye lavere enn summen har vært til nå. I januar og februar var ekstrastøtten på 2500 kroner. I tillegg utbetales 150 kroner for hver ekstra person i husstanden.

Så hvorfor kuttes støttebeløpet?

Bostøttebeløpet har variert ganske mye gjennom strømkrisen og tidligere ganger det har vært gitt engangsbeløp. Det har vært gitt 1500 kroner og andre beløp. Så begynner strømforbruket nå å gå ned. I sum mener vi dette er en god ordning som vil være velkommen for folk som er vanskeligstilt og har høye boutgifter.

Les også SV vil tvinge regjeringen til å legge om strømstøtten

Strømpris markering utenfor Stortinget

SV vil opprettholde dagens nivå

SVs sosialpolitiske talsperson Grete Wold sier partiets utgangspunkt er at også de sosiale ordningene – som økt bostøtte – må videreføres i ett år, som selve strømstøtten.

– Det er alvorlig at regjeringen, i en kritisk situasjon for mange, vil kutte i bostøtten til de som vil slite mest med høye priser på strøm, mat og andre helt nødvendige ting, sier hun til NRK.

– Forslaget fra regjeringen er for lavt og for kortsiktig, og vi forventer at de legger mer penger på bordet for å hjelpe de som trenger det. Vi vil at dagens ordning skal opprettholdes.

Heller ikke Rødts Tobias Drevland Lund er imponert over regjeringens forslag.

– Å kutte denne ekstrastøtten er å legge ekstra sten til byrden for de som allerede har en svært vanskelig økonomi og trenger forutsigbarhet på inntektssiden mer enn noen. Dette er rett og slett totalt usolidarisk, sier han.

SVs stortingskandidat

FORHANDLINGER: SVs Grete Wold krever at dagens ordning med økt bostøtte videreføres det neste året.

Foto: Javad M.Parsa / NTB

I januar og februar har det altså vært utbetalt 2500 kroner ekstra i bostøtte, pluss 150 kroner per husstandsmedlem.

Wold sier hun har forståelse for argumentet om at strømforbruket vil gå ned utover våren og sommeren, men legger til:

– Alt blir dyrere. Økte priser på mat, drivstoff og strøm legger seg oppå hverandre. Vi har en gruppe som sitter nederst ved bordet, og det er viktig at vi sikrer dem.

Hun mener opprettholdelse av dagens satser utgjør lite av den totale strømpakken.

– Vil SV kunne godta regjeringens forslag når saken kommer til Stortinget?

– Jeg kan ikke forskuttere forhandlingene, men å opprettholde dagens nivå på støtteordningene vil være en viktig del av vårt grunnlag.

Uklar kostnad

Hvor mye det vil koste å forlenge perioden med økt bostøtte, vil naturligvis avhenge av antallet bostøttemottakere. Ferske tall fra Husbanken viser at 97.000 husstander her i landet fikk utbetalt bostøtte i mars beregnet ut fra mottakerens inntekt og boutgifter i februar. Det var 26.000 flere enn før ordningen ble oppjustert på grunn av høye strømpriser.

Er det 1000 kroner per mottaker, vil det gi et uttrykk for hva dette kan handle om. Så er det et tillegg når det er flere i husstanden, understreker Gram.

Les også Regjeringen får NHO-refs – fortsatt ingen strømstøtte til bedrifter

Daglig leder Rec Solar Norway, David Verdu.

Kommunalministeren sier forslaget vil bli lagt fram for Stortinget om kort tid, slik at pengene kan betales ut i april og mai.

– Men er dette tilstrekkelig?

– Det er en viktig satsing for å hjelpe de som er vanskeligstilt. Så vil stortingsbehandlingen vise hvilke prioriteringer som må gjøres, sier Gram.

Les også «Bisarre hull» stjeler bo- og strømstøtte fra tusener

Ida Maria Elde, Sortland.

AKTUELT NÅ