Hopp til innhold

«Bisarre hull» stjeler bo- og strømstøtte fra tusener

Ida Maria Elde mistet bo- og strømstøtten i desember på grunn av måten trygden hennes betales ut på. Flere tusen personer er i samme situasjon.

Ida Maria Elde, Sortland.

UHELDIG: Ida Maria Elde fra Sortland fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger tre ganger i november. Dermed mister hun både bostøtte og strømstøtte i desember.

Foto: Privat / NRK

– Det er en veldig urettferdig måte de gjør det på, når de beregner bostøtten. Det hadde vært mye lettere, og mye mer stabilt for folk, hvis man fikk et fast beløp per måned, sier kvinnen fra Sortland i Vesterålen til NRK.

I november ble rundt 6.000 mennesker rammet av det som beskrives som «bisarre hull» i det norske trygdesystemet:

Nav utbetaler arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger hver 14. dag, og et par-tre ganger i året blir det derfor tre utbetalinger i samme måned.

Inntekten i disse enkeltmånedene blir da for høy for å få bostøtte, selv om ytelsen året sett under ett er den samme.

Ida Maria Elde og tusenvis av andre som fikk tre utbetalinger av arbeidsavklaringspenger eller dagpenger i november, mistet dermed bostøtten i desember.

– Forholdet mellom bostøtten og 14-dagersytelsene fra Nav er en av ulempene som det dessverre er vanskelig å unngå helt på kort sikt, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Fryser i stua

Ida Maria Elde forklarer at det ble tøffe tak i desember, når bostøtten forsvant samtidig med at strømutgiftene økte.

– Når man går på AAP har man gjerne nok i utgangspunktet med helseproblemer og andre ting som spiller inn. Det ble en vanskelig tid, med bekymringer og nedstemthet.

For den kalde vinteren og de høye strømprisene har gjort belastningen ved å miste bostøtte ekstra stor.

Årsaken til det er at én av regjeringens ordninger for strømstøtte er direkte knyttet til bostøtten.

Isa i vinduet

KULDE: Høy strømpris merkes ekstra godt i kalde vintermåneder.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Riktignok har Sør-Norge vært hardere rammet enn Nord-Norge av høye strømpriser i vinter. Men Ida Maria Elde opplevde like fullt at hennes avtale om fast pris på strøm rett før jul økte fra 2000 kroner til 3200 i måneden.

– Det tar en ganske stor «tygge» av økonomien min, sier hun.

– Jeg kan ikke skru av varmeovnene helt. Jeg har nedjustert dem litt, men vi hadde en veldig kald periode i desember. Da satt jeg med 15 grader i stua, godt påkledd, men frøs likevel, forklarer hun.

– Bisarre hull

Rødts Mimir Kristjansson er oppgitt over situasjonen. Han mener hele saken er både komisk og tragisk.

– Komisk fordi det er helt latterlig at kalender og stjernetegn skal styre hvilke velferdsrettigheter man har. Men tragisk fordi det er flere tusen folk på AAP som med dette går glipp av både bostøtte og dermed også den strømstøtten Stortinget har bevilget.

Stordemonstrasjon mot flyselskapet SAS

TRAGISK: Rødts Mimir Kristjansson ber regjeringen forbedre bostøtteordningen.

Foto: Annika Byrde / NTB

Han ber regjeringen umiddelbart «ordne opp i dette bisarre hullet i den bostøtte- og strømstøtteordningen de har laget».

– Det kan ikke være slik at bare fordi det er fem mandager i januar, skal flere tusen mennesker gå glipp av helt nødvendig hjelp til å betale for strøm og bo.

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen har fått mange henvendelser fra fortvilte personer som enten har mistet eller kommer til å miste bostøtten i desember eller februar.

– Det gjør dypt inntrykk og lese om voksne mennesker som må reise hjem til foreldrene sine fordi de ikke har penger til å varme opp sine leiligheter, sier hun til NRK.

Nav-skandalen

RAMMES: Mange som lever av arbeidsavklaringspenger, har en allerede anstrengt økonomi, ifølge Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kjent problem

Det er Husbanken som forvalter ordningen med bostøtte. På sine hjemmesider forklarer banken sammenhengen mellom bostøtte og utbetaling av AAP og dagpenger:

  • Mottar du AAP eller dagpenger, får du ikke bostøtte i måneder med tre utbetalinger.
  • AAP og dagpenger blir beregnet på bakgrunn av hva den enkelte melder inn på meldekortet hver 14. dag, og når meldekortet blir sendt inn. Utbetalingen skjer to-tre dager etter innsending.
  • Forutsatt at du sender inn meldekortet til rett tid, så vil du to ganger i året få utbetalt AAP tre ganger på én måned. I de månedene vil du ikke få bostøtte, fordi inntekten din er for høy.

I den vinteren vi er inne i nå, slår ordningen uheldig ut for dem som fikk tre AAP-utbetalinger i november. De mister bostøtte og strømstøtte i desember.

Det samme gjelder for dem som får tre AAP-utbetalinger i januar. De vil miste bostøtte og strømstøtte i februar.

Strøm, strømpris

STRØMSTØTTE: Flere tusen personer som lever på arbeidsavklaringspenger, mister bostøtte og dermed strømstøtte i desember og februar.

Foto: Paul Kleiven / NTB

Både november i fjor og januar i år har nemlig fem mandager. Siden utbetalingene gjerne skjer på mandager, betyr det at relativt mange vil få tre utbetalinger i disse månedene.

Samtidig vil ingen bli rammet både i desember og februar.

Søknader om bostøtte som avslås på grunn av for høy inntekt, blir nemlig automatisk vurdert om igjen de to påfølgende månedene, ifølge Kommunaldepartementet.

Myndighetene anslår at 6000 personer ikke fikk bostøtte i desember på grunn av tre utbetalinger av AAP eller dagpenger i november.

Samtidig antas det at færre blir rammet i desember og januar, fordi inntektsgrensene for å få bostøtte midlertidig er satt høyere.

Kjent forhold

Hensikten med å gi ekstrautbetalinger gjennom bostøtten, er å få penger enkelt og raskt fram til flest mulig vanskeligstilte, forklarer kommunalminister Bjørn Arild Gram.

– Men vi vet at vi ikke når alle, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre legger fram regjeringens tiltredelseserklæring

STRØMSTØTTE: Statsråd Bjørn Arild Gram (Sp) forstår at bostøtten ikke når fram til alle som sliter med høye strømregninger.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Departementet viser til at et eget utvalg nå er i arbeid for å se på hele ordningen med bostøtte. Rapporten kommer i mai.

En del av utvalgets mandat er å se på hvordan høye strømkostnader i større grad kan inkluderes som en del av vurderingsgrunnlaget når bostøtten utmåles.

Gram sier han forstår at bostøtten ikke når fram til alle som sliter med høye strømregninger. Han viser til at regjeringen har foreslått ekstra midler til kommunene, til sosialhjelp.

– De som får strømregninger de ikke kan betale, enten de får ekstrautbetalinger eller ikke, bør vurdere å ta kontakt med sosialkontoret i kommunen, sier statsråden.

Regjeringen kom før jul med flere tiltak for å hjelpe folk med høye strømregninger. El-avgiften ble kuttet, og staten tar vel halvparten av regningen når strømprisen når et visst nivå.

AKTUELT NÅ