Hopp til innhold

Forbrukertilsynet kritiserer Intersports vårkatalog

Tilsynet stiller spørsmål ved om Intersport har dekning for å kalle produktene og merkene i sin vårkatalog for bærekraftige.

Intersport-logoen

Logoen til Intersport.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

For kort tid siden dumpet det ned en katalog fra Intersport i postkassen til en saksbehandler i Forbrukertilsynet.

Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til sportskjeden, hvor de ber dem redegjøre for bruken av bærekraftspåstander i markedsføringen sin.

Flere steder i Intersports vårguide er produkter eller klesmerker merket som bærekraftig.

Men Forbrukertilsynet synes ikke det kommer godt nok fram hvorfor enkelte av produktene er bærekraftige – eller om Intersport har dekning for å kalle dem det.

– Intersport har forklart en del av påstandene sine. Men vi ber om dokumentasjon om at det utgjør en forskjell av betydning sammenlignet med andre produkter på markedet, sier seksjonssjef for bærekraft, Tonje Drevland til NRK.

Skjermbilde Intersport Vårguide 2021

Skjermbilde av vårguiden til Intersport.

Foto: Skjermbilde Intersport

Kan være villedende

På første side av katalogen skriver Intersport at de ønsker å ha et fokus på bærekraft. Her presenteres fire leverandører. «Bærekraft står sentralt» for disse leverandørene, heter det i katalogen.

Hvorvidt de fire selskapene som presenteres faktisk er bærekraftige, er blant spørsmålene som Forbrukertilsynet stiller sportskjeden:

Tonje Drevland i Forbrukertilsynet

Tonje Drevland er seksjonssjef for bærekraft i Forbrukertilsynet.

Foto: DAG JENSSEN / DAG JENSSEN

– Vi har bedt Intersport redegjøre for om de fire fremhevede leverandørene gjør noe mer eller annerledes med tanke på arbeid med bærekraft, enn andre aktører i bransjen. Gjør de ikke det, vil en påstand om at bærekraft står sentralt hos disse aktørene, fort være villedende.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg i Intersport sier at Intersport ønsker å ha fokus på bærekraft, blant annet i vårkatalogen sin.

Han sier det er bra at Forbrukertilsynet har fokus på bærekraft og det han referer til som «grønnvasking».

Lars Kristian Lindberg, administrerede direktør for Intersport-kjeden i Norge

Lars Kristian Lindberg er administrerende direktør i Intersport.

Foto: Gresvig

– Vi har alle intensjoner om å følge de retningslinjene som er satt. Vi har nå mottatt brevet fra dem og vil sende inn et godt dokumentert svar innen fristen. I prosessen vil vi selvfølgelig også se på om det er noe vi kan gjøre for å være enda tydeligere mot kundene i tiden fremover, skriver Lindberg på e-post til NRK.

Vanskelig for forbrukere å vite

Forbrukertilsynet har ikke mottatt klager på Intersports katalog. Drevland i Forbrukertilsynet mener det er vanskelig for forbrukere å vite hva som er feil markedsføring.

– Forbrukerne har få muligheter til å vite om noe er sant eller ikke sant, og dermed vite om de har grunnlag for å klage, sier Drevland.

Hun påpeker at påstander om at produkter er «grønne» eller bærekraftige, kan gjøre at forbrukere tror at et produkt er bra for miljøet. Selv om de ikke er det.

– Det gjelder særlig for produkter fra bransjer som er særlig miljøbelastende, slik som klesbransjen. For slike produkter bør det derfor vises ekstra varsomhet med bruk av virkemidler som gir forbrukerne inntrykk av at et produkt har miljømessige fortrinn, sier Drevland.

Drevland sier det er mye som tyder på at det finnes villedende markedsføring i klesbransjen.

– Vi ser at når det stilles spørsmål med krav om redegjørelser og dokumentasjon, så er det mange som ikke klarer å dokumentere og stå inne for det som blir først ble påstått, sier Drevland.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger